Dat de Nederlandse bevolking de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking steunt zou een indicatie kunnen zijn dat het beleid rondom draagvlakversterking niet effectief is geweest en herzien dient te worden. Dit schrijft Nina van Lanschot, studente politicologie aan de Universiteit Leiden in een paper dat ze voor Vice Versa bewerkt heeft tot een opiniestuk.

Lees meer

De opschorting van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) kwam voor veel organisaties als een donderslag bij heldere hemel. Kort voor de nieuwe aanvraagronde van 1 september maakte staatssecretaris Knapen bekend in 2011 en 2012 geen nieuwe subsidies toe te zullen kennen voor het programma dat zich richt op het vergroten van mondiaal burgerschap in Nederland. Inmiddels is de discussie rond dit besluit losgebarsten en hebben PvdA en D66 Kamervragen gesteld. Ook de uitvoerder van de subsidiefaciliteit reageert op het besluit.

Lees meer

Organisaties die hun aanvraag voor de nieuwe subsidieronde van Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) al hadden ingediend voordat staatssecretaris Knapen op 5 augustus in de Staatscourant het subsidieloket onverwachts per direct opschortte, zullen alsnog in behandeling worden genomen. Dit maakte de woordvoerder van Knapen bekend. Het gaat daarbij om slechts twee organisaties.

Lees meer

Het is niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen voor de Subsidiefaciliteit Burgerschap & Ontwikkelingssamenwerking (SBOS). Dit maakte Joke Brandt, de hoogste ambtenaar van Ben Knapen, namens haar staatssecretaris op 5 augustus bekend in de Staatscourant. De maatregel geldt tot in ieder geval 1 januari 2013. Hiermee lijkt een einde gekomen aan het subsidiëren van mondiaal burgerschap en draagvlakactiviteiten door de Nederlandse overheid.

Lees meer

Het COS Zuid-Holland is failliet. Eerder deze maand kwamen de COSsen (netwerk van regionale centra voor ontwikkelingssamenwerking) als verliezers uit de bus van de SBOS subsidieronde. Na die uitslag kondigde Dorothé Appels, directeur van COS Nederland, nog aan de strijdbijl uit de kast te halen. Het heeft het faillissement van COS Zuid Holland niet kunnen voorkomen. Vice Versa sprak met directielid Hans Bemelmans.

Lees meer

‘Hoe kun je een publiek vertellen dat internationale ontwikkeling een ingewikkelde zaak is waar je zelf aan kunt bijdragen door kritisch te consumeren, als je datzelfde publiek tegelijkertijd vertelt dat je slechts 15 cent naar Afrika hoeft te sturen om een kind te redden?’ Een boeiende discussie barstte los op deze website naar aanleiding van het eerste artikel van Frederique Kram, waarin ze pleit voor draagvlakversterking. Hoog tijd voor een verdieping.

Lees meer

De COSsen behoren tot de grote verliezers van de eerste subsidieronde van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS). Slechts één van de zes subsidieaanvragen van dit netwerk van regionale centra voor ontwikkelingsamenwerking werd gehonoreerd voor een bedrag van 1,5 miljoen euro verspreid over vier jaar. Dit terwijl de COSsen voorheen over ‘gemakkelijk’ geld van de NCDO konden beschikken. Wat vindt Dorothé Appels, directeur van COS Nederland?

Lees meer

In april vielen ze bij de MFS-aanvraag nog buiten de boot, maar de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels slaat tijden de SBOS subsidieronde haar slag. Van de 16 programma’s die subsidies zullen krijgen om mondiale burgerschap in Nederland te bevorderen, zijn maarliefst twee projectvoorstellen van de Wereldwinkels. Een grote overwinning aangezien er welgeteld 101 aanvragen zijn ingediend. Vice Versa peilde de feestvreugde bij Huub Jansen, directeur van de verenging van Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Lees meer

Met de vijf miljoen euro die staatsecretaris Knapen extra gaat korten op onder andere het subsidiepotje SBOS (Subsidiefaculteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking) en het NCDO, doet hij geen recht aan het belang van draagvlakversterking. Want mondiale burgers krijg je niet vanzelf, schrijft Frederique Kram van de EEN-campagne.

Lees meer