Minister Ploumen’s voorstel om geld uit te trekken voor vernieuwende en gewaagde initiatieven kan op goedkeuring van JongOS rekenen. Het netwerk van 1499 young professionals in Internationale Samenwerking is echter minder tevreden over de voorkeursbehandeling die het bedrijfsleven binnen de de plannen van de minister lijkt te krijgen. Zo laat JongOS weten bij monde van stuurgroeplid Vanessa Nigten.

Lees meer

Binnen de ontwikkelingssector wordt verschillend gedacht over de nota van minister Ploumen. Daar waar branche-organisatie Partos en OxfamNovib vooral boos en teleurgesteld zijn, is er waardering bij genderplatform WO=MEN en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad voor de plannen van de minister.

Lees meer