SAVE THE DATE De vergeten tafel: Klimaattafel Internationaal

Datum/Tijd
Date(s) - 20/09/2019
19:00 - 22:00

Locatie
Pakhuis de Zwijger

Kaart niet beschikbaar

Categorieën


Op vrijdagavond 20 september organiseert Vice Versa samen met Solidaridad en de FGG-Alliantie een avond over de relatie tussen ons buitenlandbeleid en het klimaatbeleid. Hoe kunnen we via ons buitenlandbeleid bijdragen aan het klimaatakkoord? Praat mee in de Klimaattafel Internationaal. 

 

De vergeten tafel

Het klimaatvraagstuk staat weer helemaal bovenaan de politieke agenda in Nederland en verdeelt ons land. In het nationale klimaatakkoord wordt aangegeven hoe Nederland de uitstoot van CO2 gaat halveren om de afspraken uit het Klimaatverdrag van Parijs te halen.

Opvallend is dat oplossingen vrijwel alleen kijken naar maatregelen in Nederland zelf. Ze zijn vooral gericht op hoe we hier op eigen bodem een energietransitie en gedragsverandering in gang kunnen zetten. De koppeling met ons het buitenlandbeleid wordt niet gemaakt. In het debat wordt nauwelijks gesproken over de mondiale voetafdruk van onze consumptie, noch over de klimaatschade die we als open economie internationaal achterlaten. Ook gaat het nog te weinig over waar we met onze expertise en met financiële steun gemeenschappen die nu al dagelijks de gevolgen ondervinden van klimaatverandering kunnen helpen om weerbaarder te worden.

De verschillende klimaattafels die aan de basis stonden van het Nederlandse klimaatakkoord, onder leiding van oud-milieuminister Ed Nijpels, gingen alleen maar over binnenlandse thema’s: een klimaattafel internationaal ontbrak. Een gemiste kans omdat hier een nog een onbenut potentieel ligt voor Nederland om de doelstellingen uit het Klimaatverdrag te realiseren. Vandaar dit initiatief om een nieuwe klimaattafel in het leven te roepen om het gesprek hierover op gang te brengen: de Klimaattafel Internationaal.

Tijdens de bijeenkomst gaan we met uiteenlopende gasten in gesprek en debat over de volgende vragen:

  • Welke sectoren in Nederland hebben te winnen bij een sterk klimaatbeleid?
  • Hoe moet het Nederlandse kabinet werk maken van het buitenlandbeleid om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan?
  • Waar liggen nu nog onbenutte kansen om via het buitenlandbeleid de Nederlandse klimaatvoetafdruk te verminderen?
  • Welke instrumenten heeft de Nederlandse staat hiervoor in handen?
  • Op welke manier kan de 100 miljard uit het wereldwijde klimaatakkoord gemobiliseerd worden en op een zo goed mogelijke manier besteed worden aan mensen en gebieden die nu al te maken hebben met de ernstige gevolgen van klimaatverandering?

De sprekers (o.a)
– Marcel Beukeboom is sinds november 2016 Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Als thematisch ambassadeur vertegenwoordigt hij het Koninkrijk wanneer er internationaal over klimaat gesproken wordt. In Nederland is hij het boegbeeld van het Nederlandse klimaatbeleid en betrokken bij de uitvoering hiervan, onder meer in het kader van de Klimaat- & Energie Agenda.

– Danielle Hirsch directeur van milieu-en mensenrechtenorganisatie BothENDS. Het is haar missie om te laten zien dat we als Nederland veel invloed hebben op de kwaliteit van leven in met name ontwikkelingslanden. En dat we als mondiale speler een grote bijdrage kunnen leveren aan duurzame en rechtvaardige ontwikkeling wereldwijd. Ze wil een bijdrage leveren aan het vinden van een vorm van ontwikkeling die voor Nederland genoeg is, de grenzen van de natuur respecteert, en voor anderen een beter bestaan oplevert.

– Tom van der Lee: Tweede Kamerlid GroenLinks

– Mahir Alkaya: Tweede Kamerlid SP

Aanmelden kan via de website van Pakhuis de Zwijger

Bookings