Datum/Tijd
Date(s) - 16/06/2017
08:30 - 16:30

Locatie
KIT - Koninklijk Instituut voor de Tropen

Categorieën


 

 

 

 

 

 

 

Help de nieuwe minister alvast op weg

De politieke formatie in Nederland is nog in volle gang en we hebben nog geen idee wat voor kabinet we gaan krijgen. Maar één ding is zeker: wij gaan tijdens het congres ‘Hulp & Handel, de balans en de toekomst’ de toekomstige formateur helpen door alvast het deel van regeerakkoord over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in te vullen.

Dat doen we op een dag waarin we met 100 experts de balans gaan opmaken van het hulp&handelsbeleid dat is ingezet onder minister Ploumen. Wat is er van de ambities om met minder meer te gaan doen terechtgekomen? Hoe kun je private sectorontwikkeling inclusiever maken? Hoe ziet een reset van de wereldhandel eruit volgens de uitgangspunten van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?

Op basis van bewijslast gaan we munitie verzamelen voor het nieuwe kabinet over wat het best behouden kan blijven en wat zonder meer veranderd zou moeten worden.

Wilt u op vrijdag 16 juni ook meepraten over de toekomst van hulp en handel en wie weet het regeerakkoord wel naar uw hand zetten? Meld je dan aan via de onderstaande link.

Programma

8.30: Registratie

9.00-9.05: Opening door Dirk-Jan Koch, buitengewoon hoogleraar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Radboud Universiteit Nijmegen. Speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen. Ministerie van Buitenlandse Zaken.

9.05-9.15: Welkomstwoord en korte inleiding Bart de Steenhuijsen Piters hoofd, manager afdeling Sustainable Economic Development van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)

9.15-9.30: Presentatie van het onderzoek dat Verena Bitzer (KIT) wat speciaal voor dit congres is gemaakt en waarin ze de beschikbare evaluaties op het gebied van hulp en handel heeft onderzocht. Wat vertellen deze rapporten ons?

9.30-10.45: Talkshow over welke onderdelen van het beleid hebben bewezen te werken en welke niet? Op welke punten moet een nieuw kabinet voortborduren en waar moeten we mee stoppen?

 • Hans Docter, Directeur DGIS-Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Ambassadeur Private Sector & Ontwikkeling. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Danielle Hirsch, directeur BothEnds
 • Heske Verburg, directeur Solidaridad
 • Jorim Schraven, directeur strategie financieringsmaatschappij ontwikkelingslanden (FMO)

De talkshow wordt onderbroken door ‘reclameblokken’ waarin mensen een pitch zullen doen en worden uitgedaagd om kort en krachtig weer te wat in ieder geval in het nieuwe regeerakkoord moet komen te staan.

De Pitches worden beoordeeld door Prof. dr. Ruerd Ruben, buitengewoon

hoogleraar impactanalyse Wageningen UR & onderzoekscoördinator LEI Wageningen UR)

10.50-12.30: Start Ronde Tafels (voertaal ENGELS)

A. Wat doen de PPP’s voor arme boeren?

De publiek-private partnerschappen voor voedselzekerheid zijn onderdeel van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat ze zouden moeten bijdragen aan het terugdringen van armoede en het vergroten van kansen voor mensen werkzaam in de landbouwsector. Maar is dit ook zo in de praktijk, Kort geleden verscheen een mid-term review van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselszekerheid (FDOV) waarmee het ministerie van buitenlandse zaken de publiek-private sectorsamenwerking in ontwikkelingslanden stimuleert, de conclusies van het rapport waren erg kritisch. Wat kunnen we leren van dit rapport en andere ervaringen? Wat zijn de resultaten, wat zijn de belemmeringen? Wat voor nieuw beleid is nodig om deze belemmeringen weg te halen.

Met o.a.

 • Tanja Gonggrijp: Hoofd Duurzame Handel. DGIS-directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Ruchi Tripathi: Advisory board Fair, Global Alliance en senior programmamanager ActionAid India.
 • John Lindhout: Projectleider FDOV ‘Cracking the Nut’, Woord en Daad.
 • Marjoleine Motz, specialist Market & Value
  Chain Development en CSR van ICCO

 

B. Impact bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven speelt een steeds belangrijker rol binnen ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen jaren is uit de begroting van minister Ploumen extra geld vrijgemaakt om ondernemers te stimuleren een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van armoedebestrijding. Hoe effectief is dit, wat zijn de belemmeringen en wat kan een nieuwe regering doen om deze weg te halen?

Met o.a.

 • Selwyn Moons Plv. Directeur DGIS-Directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Rina Molenaar. Directeur Woord en Daad.
 • Irene Visser, directeur Netherlands Africa Business Council (NABC)

12.30-13.15 Lunch

13.15-14.45 Ronde tafels 2

C. Inclusieve Ontwikkeling (leave no one behind)

Achter ‘Leave no one behind’ gaat een ambitieus ideaal schuil. Idee is dat in 2030 niemand meer in extreme armoede leeft. Volgens het kabinetsbeleid van de achterliggende vier jaar is economische ontwikkeling het belangrijkste vehikel om mensen uit armoede te tillen. Vandaar de inzet op de private sector. Maar is private sectorontwikkeling hier per definitie op toegerust? Is er een manier om het bedrijfsleven hiervoor wél in te zetten? 


Deelnemers:

 • Danielle Hirsch, directeur BothEnds
 • Henny Gerner : Strategisch Beleidsadviseur DGIS-directie Inclusieve Groene Groei (IGG). Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Heske Verburg, directeur Solidaridad
 • Ellen Mangnus. Journalist en onderzoeker bij de Universiteit van Utrecht in het ‘Follow the Food programma’,


D. Handelspolitiek

Minister Ploumen had grote plannen op dit terrein en pleitte voor een reset van de wereldhandel. Heeft Nederland in de achterliggende jaren zich voldoende ingezet op het terrein van handelspolitiekom ontwikkelingslanden eerlijke kansen te geven? Maar bovenal wat moet de strategie zijn om de reset verder vorm te geven in het licht van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)

Deelnemers

 • Madelaine Tuininga, afdelings hoofd handel en duurzaamheid (trade and sustainable development) en het EU stelsel van algemene preferenties (GSP).
 • Tjalling Dijkstra: Strategisch Beleidsadviseur, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek, Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Roelien Knottnerus, onderzoeker bij het Transnational Institute (TNI) en SOMO
 • Judith Fraats, Initiatief Duurzame Handel (IDH)

14.45- 15.15: Koffiepauze

15.15-15.30: Terugkoppeling door ‘rapporteur’ Bart de Steenhuijsen Piters.

15.30-16.15: Op basis van de conclusies van de dag kijken we vooruit.

Met o.a

 • Joost Oorthuizen, directeur het Initiatief Duurzame Handel (IDH)
 • Maarten van Herpen, innovatie directeur Afrika Philips
 • Marinus Verweij, voorzitter van de Raad van Bestuur ICCO

16.15: Afsluiting en borrel

 

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

4 reacties

 1. Avatar Ruud Goedknegt op 8 juni 2017 om 12:16

  De meeste mensen die u hebt uitgenodigd, kunnen of willen ons niet helpen de droogte , de honger en de armoede in Ghana te bestrijden. Msschien kunnen we hen tot andere gedachten brengen.
  Zie tinyurl.com/open-brief-1 (aan minister Ploumen)
  Deze brief werd beantwoord door Kamphuis, R.M. (René) , 
Coördinator MKB-financiering
…..
  zie ook tiny.cc/bamboe//barbarugo-persbericht/

 2. Avatar van kaas op 12 juni 2017 om 10:44

  Mevrouw Ploumen heeft als verantwoordelijke minister niets gedaan om de invoer van grondstoffen uit bezet West-Sahara, illegaal verkocht door de bezettende macht, in Nederland tegen te gaan. Dat is best wel een gemiste kans. Volgende winter zijn de Nederlandse wegen alweer ijsvrij gemaakt met strooizout dat is gestolen uit West-Sahara.
  Daar gaat deze bijeenkomst van strategische beleidsadviseurs en directeuren van fraaie zaken ook weer niets aan veranderen.

 3. Avatar Paul van Beers op 13 juni 2017 om 00:30

  Hulp en Handel, het is een mooi streven, maar we merken er helaas nog maar weinig van.

  Met handel bedoelen we dacht ik niet de vele NGOs die ook graag en veel op de hulp giften en fondsen meeliften. Die komen doorgaans wel ruim aan hun trekken, maar vooral ons MKB, dat loopt er vaak een beetje achteraan.

  Laten we hopen dat het Nederlandse MKB op dit congres ook zijn zegje kan doen, en dat het niet weer gedomineerd wordt door de vele NGOs, want die beschouw ik niet als MKB en handel.

  Suggestie voor DGIS: maak op een Nederlandse website bekend welke Nederlandse bedrijven iets aan te bieden hebben voor O.S., vooral aan Nederlandse MKB producten, wat kan worden ingezet voor Ontwikkelingshulp.

  Wij hebben hiervoor zelf al een internationale website gemaakt, voor alle producten die in de Water and Sanitatie (WatSan) sector producten en diensten aanbieden, zie http://www.watsan.com

  Er is al een goed Nederlands bedrijf dat zich inzet voor Hulp & Handel, nl. het NABC, (we zijn daar uiteraard lid van…) Daar zouden de NGOs en DGIS eens vaker te rade kunnen gaan. Idee? Geef de Nederlandse (Social Enterprise) bedrijven die met een NABC handelsmissie meegaan en een duidelijk ontwikkelingshulp gerelateerd product hebben, bv duurzame waterpompen zoals wij ze maken, subsidie voor promotie. Het is maar een (goed) idee.

 4. Avatar John van Rijn op 13 juni 2017 om 18:04

  Slechts enkele landen zijn er er ingeslaagd om daadwerkelijk de armoede te bestrijden. Wat hebben deze landen gemeen. Ze hebben zich geindustrialiseerd en ze hadden opeenvolgende regeringen die industrialisatie politiek bedreven.
  Niet alle regeringen waren successvol in deze doelstelling. Soms omdat “neven”doelstellingen de boventoon voerden en soms omdat de uitgestippelde strategie/beleid los stond van de werkelijkheid.
  Feit blijft echter dat alle landen die armoede succesvol hebben bestreden zich hebben geindustrialiseerd. En daarnaast hebben ze sociale zekerheden opgebouwd voor minderbevoorrechte delen van de samenleving. In ontwikkelingssamenwerking is dat in de eerste plaats creatie van werkgelegenheid, zelfs als deze niet direct bijdraagt aan de structurele verbetering van de economie. Mijn punt is echter dat ik hoop dat het nederlandse ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet op de structurele verandering van de economieen in ontwikkelingslanden. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daarbij zeker meehelpen, dmv investeringen in het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Maar structurele verandering vereist ook verbeterde nutsvoorzieningen, goed onderhouden wegennet, relevant onderwijs etc. De uitdaging voor DGIS is om de meest effectieve strategie te formuleren en uit te voeren om deze doelstellingen te bewerkstelligen. De strategie zal van land tot land moeten verschillen en regelmatig moeten worden aangepast. Maar het zal ook een uitdaging zijn voor DGIS om onderscheid te maken wanneer subsidies aan het bedrijfsleven daadwerkelijk bijdragen tot de doelstelling. Het Nederlandse bedrijfsleven zal om de kosten te drukken vaak op zoek gaan naar dergelijke investeringen. Het is zaak om ervoor te zorgen dat subsidie vanuit DGIS leidt tot zogenaamde spillovers naar andere bedrijven in ontwikkelingslanden.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.