Sustainable Development Goals

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? Wat zijn de ontwikkelingen wereldwijd?

Dossier: Sustainable Development Goals

Waarom Trump vandaag ontwikkelingslanden (misschien) een enorme dienst heeft bewezen
Een beetje meer solidariteit graag
En? Nederland en Europa Ready for Change?
Nederland en de SDG’s: een teleurstellende kaartenbak
‘Hoog tijd dat Nederland haar nek weer gaat uitsteken’
Voor theeboeren komt klimaatverandering dichtbij
Waterschaarste dwingt tot samenwerken
Marilou van Golstein Brouwers: De motor voor duurzame ontwikkeling komt vaker vanuit het bedrijfsleven dan vanuit de overheid
De prijs van toegang tot duurzame energie in Kenia
Op zoek naar het echte verhaal in de theevelden van Kenia
Was getekend: Lilianne, Melanie, Sharon, Henk, Lodewijk
Beleid Ploumen 'niet te rijmen'
Stephen Chacha: Duurzaamheid ontneemt Afrika het recht op ontwikkeling
Samen staan we sterk: inclusieve en effectieve uitvoering voor een universeel probleem
Jan Pronk: De SDG's zouden moeten leiden tot veel meer kritiek op het Nederlandse beleid
Het achterblijvertje van Europa moet fors bijbenen: wat het klimaatakkoord van Parijs betekent voor Nederland
Duurzame ontwikkeling: Ready for Change? Ja, wij zijn er klaar voor
Klimaatfinanciering bereikt kwetsbare gemeenschappen onvoldoende
Perspectief op Klimaatverandering  
Het klimaatakkoord van Parijs; ook een succes voor ontwikkelingslanden?
Vallende mango’s en de SDG’s
Ontbossing in Brazilië; de hobbelige weg naar duurzame soja
'Ontwikkeling hoort niet te verwoesten'
Made in Ethiopia; De uitdagingen in de opbouw van een duurzame textielsector
‘Made in Bangladesh’ – Nederland, Bangladesh en duurzame waardeketens
Verduurzaming mondiale waardeketens: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Duurzame Doelen: brengt Nederland de theorie in de praktijk?
Europarlementariër Sargentini: ‘SDG’s staan niet hoog op de Brusselse agenda’
Geen kind onbeschermd in Europa
Dat migratie bij de SDG’s hoort is lang niet overal bekend
AANKONDIGING: Vice Versa Verkent: Ready for Change?
Tijd voor een nationale monitor voor de Global Goals
'More action' voor jongeren in implementatie SDG's
'Privatisering van ontwikkeling is onze grote zorg'
Ziekte, ondervoeding en analfabetisme los je niet op met een zonnepaneel
De nieuwe werelddoelen: meer en terechte aandacht voor het ontwikkelingsaspect van migratie
SDG-top in New York: Mee met Daniela Rosche van Oxfam
'We zijn weer gidsland'
Nederland hoort niet in de Veiligheidsraad thuis
Eerst 10.830 kilometer fietsen in Afrika. Nu tentoonstelling en prijs in New York.
Ambassadeur Somalië: ‘De SDG's zijn een enorme kans voor ons’
Op de SDG-top mist tegengeluid voor het bedrijfsleven
Prachtige volzinnen, weinig gesprek
'Transformatie van de wereld' vraagt om realistische beleidsdoelstellingen
'Afrika had de genocide in Rwanda kunnen voorkomen. De VN verhinderden dat.'
Rutte wil bezuinigingen op OS niet terugdraaien
Eerlijke handel en de SDG's
SDG's: echt omslagpunt of schitterend papierwerk?
Dat de top een succes zal worden, is al bekend
Europees handelsbeleid mag Sustainable Development Goals niet in de wielen rijden
Zolang kapitaal uit Afrika verdwijnt zijn MDG's en SDG's kreten van dezelfde soort
Het Nieuwe Ontwikkelingsdenken
Van millenniumdoelen naar duurzame doelen
SDG's: Hoe een prachtig plan verzandt in overvloed
Weinig discussie op belastingconferentie
Farah Karimi: ‘In Afrika leeft Addis Abeba, hier in Nederland is het debat arm’
Raising the Game: wrap-up
Spanning stijgt in aanloop naar Addis Abeba
"Building back better" voor landen in crisis
Perverse subsidies
Subsidies fossiele brandstoffen - kan Nederland van Indonesië leren?
Als jij aan de onderhandelingstafel zou zitten… over klimaatfinanciering
Vijf redenen waarom het klimaat ons nog duur komt te staan
Vanuatu goes to court
Wet voor aansprakelijkheid van ketens moet nieuwe schandalen voorkomen
Ondertussen in Nederland...
Klimaatfinanciering: een strijd om definities
Raising The Game-debat: ‘Nederland moet het voortouw nemen in Addis Abeba’
'Zonder ontwikkelingshulp kunnen we de Sustainable Development Goals wel vergeten'
‘Alleen ontwikkelingsgeld geven helpt niet!’
‘Minister Ploumen koopt slecht geweten af’
Homi Kharas: 'Je moet verder kijken dan alleen de officiële teksten'
Wordt de belastingagenda van Addis Abeba de internationale gemeenschap fataal?
Nanno Kleiterp (FMO): ‘We gaan door met samenwerken, tenzij het bedrijf het wel heel bont maakt’
'Het is tijd voor wereldwijde nieuwe belastingregels'
Hulp in Addis Abeba: beloftes en percentages
Addis Abeba, het bedrijfsleven, mensenrechten en de gespletenheid van minister Ploumen
Als jij aan de onderhandelingstafel in Addis Abeba zou zitten… over handel
Algemeen overleg internationaal fiscaal beleid: Nederland herziet belastingverdrag met vijf ontwikkelingslanden
Struisvogelpolitiek in Nederland belastingparadijs
Yash Tandon: 'Pas nu jullie eigen vrijheid met TTIP wordt geraakt, komen jullie in opstand'
Wereldbank maakt handen 'een beetje vuil'
Missie Mongolië – over mineralen, mijnbouw en mensen
Als jij aan de onderhandelingstafel in Addis Abeba zou zitten… over belasting
Belasting voor Water!
Doorbreekt Addis de handel-is-ontwikkelings-mantra?
From ‘billions to trillions’ met de Wereldbankgroep
Alvin Mosioma (Tax Justice): 'Nederland is een belastingparadijs'
Hoe goed is het nieuwe anti-misbruikartikel in de Nederlandse belastingverdragen?
Belastingverdragen zijn meer dan cijfers en regels
Verborgen geld voor ontwikkeling ligt binnen handbereik
De strijd tegen belastingontwijking is een gezamenlijke strijd van ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden
'Niets doen of niets zeggen betekent instemming: een kritische stem in Addis heeft zin'
BELASTING - Hoe maken we het eerlijker?
Zonder transparantie en corruptiebestrijding zullen SDG's niet slagen
Als ik aan de onderhandelingstafel van Addis zou zitten…
Ander geld voor een betere wereld
Gaat een nieuwe schuldenrechtbank in de VN schuldencrises oplossen?
FFD-agenda mist concrete voorstellen voor bestrijding inkomensongelijkheid