Shift the power

De roep om de machtsverhouding binnen de ontwikkelingssamenwerking te veranderen,  klinkt steeds luider. Het is tijd voor meer lokaal eigenaarschap van de mondiale agenda, daarover lijkt iedereen het eens. Er is zelfs een echte beweging ontstaan onder de hashtag #ShiftThePower.

Over dit onderwerp maakte Vice Versa zomer 2019 een special, samen met Wilde Ganzen. Om het debat verder te blijven voeren, houden we op onze website een gelijknamig kennisdossier bij en zullen we ook in het magazine over het onderwerp blijven publiceren. Met dit kennisdossier willen we de discussie op gang brengen over die powershift en wat dat betekent voor de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in Nederland en in het Zuiden.

Dit kennisdossier is een samenwerking tussen Vice Versa en Wilde Ganzen.