Ready for change?

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? In de maand september stond de website van Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

Waarom Trump vandaag ontwikkelingslanden (misschien) een enorme dienst heeft bewezen

Door Vice Versa - 23 januari 2017

President Trump heeft vandaag het vrijhandelsverdrag TPP met één pennenstreek naar het kerkhof verbannen. Waarom dat geen slecht idee is, blijkt uit een artikel van Vice Versa dat we publiceerden begin 2014, na afloop van de 10e WTO-top in Bali. Lees in deze verkorte versie waarom ontwikkelingslanden waarschijnlijk wel zullen varen bij Trumps eerste internationale besluit.

Lees artikel

Een beetje meer solidariteit graag

Door Vice Versa - 09 december 2016

Een beetje meer solidariteit met de lidstaten die aan de grenzen van de EU liggen kan geen kwaad, vindt Linde-Kee van Stokkum van de Foundation Max van der Stoel (FMS). Hun ligging dwingt hen de rotzooi voor heel Europa op te ruimen. Ze schreef deze bijdrage aan de hand van een bezoek aan Athene vorige week in het kader van het Europese Platform voor Politieke Stichtingen (ENoP). Daar kreeg ze een rondleiding door het vluchtelingenkamp Eleonas van de locoburgemeester van Athene, Lefteris Papayiannakis. Die gaf een aantal belangrijke inzichten over hoe we anders naar vluchtelingen zouden moeten kijken.

Lees artikel

En? Nederland en Europa Ready for Change?

Door Vice Versa - 02 december 2016

Vorige week dinsdag 22 november was het zo ver. De Europese Commissie presenteerde het lang verwachte en herhaaldelijk aangekondigde plan voor uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s. Frans Timmermans, our man in Brussels, presenteerde het plan. Eigenlijk had die presentatie een half jaar eerder moeten plaatsvinden, tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap. Althans, dat was destijds de wens van ons kabinet. In deze blog neemt Evert-Jan Brouwer namens Ready for Change? de stand van zaken op. Hoe staan we er voor in Nederland en Europa als het gaat over de uitvoering van de SDG’s?

Lees artikel

Nederland en de SDG’s: een teleurstellende kaartenbak

Door Vice Versa - 12 oktober 2016

Ook in hun laatste regeermaanden trekken VVD en PvdA hun teleurstellende beleid op het gebied van mondiale samenwerking gewoon door. Onlangs kwam het nationale plan van aanpak voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) uit, en dat valt enorm tegen, schrijft Linde-Kee van Stokkum namens het ‘Ready for Change’ initiatief in deze opiniebijdrage. Het is niet meer dan

Lees artikel

‘Hoog tijd dat Nederland haar nek weer gaat uitsteken’

Door Lys-Anne Sirks - 27 juni 2016

Afgelopen weken bekeek Vice Versa het onderwerp klimaatverandering vanuit verschillende invalshoeken in het kader van het project Ready for Change. Dit maal is het de beurt aan beleid. Hiervoor sprak Vice Versa met Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Onlangs verscheen zijn boek ‘Klimaatsores.’ Hierin gaat Eickhout onder andere in op het recente Parijs akkoord en de politiek rondom duurzame energie.

Lees artikel

Voor theeboeren komt klimaatverandering dichtbij

Door Bente Meindertsma - 14 juni 2016

Bente Meindertsma reisde naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals betekenen in de dagelijkse praktijk van een land dat zich snel ontwikkelt. In deze laatste reportage kijkt ze naar de impact van klimaatverandering op de theeproductie. Bedrijven en overheden moeten voldoende investeren in adaptatiemaatregelen om boeren te ondersteunen bij de gevolgen van klimaatverandering. Anders wordt thee straks een schaars goed.

Lees artikel

Waterschaarste dwingt tot samenwerken

Door Bente Meindertsma - 09 juni 2016

Bente Meindertsma reisde voor Vice Versa naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals (SDG’s) betekenen in de dagelijkse praktijk van een land dat zich snel ontwikkelt. In de tweede reportage in een reeks van drie kijkt ze hoe de snel groeiende tuinbouwsector rondom het Naivasha meer samenwerkt om waterschaarste tegen te gaan.

Lees artikel

Marilou van Golstein Brouwers: De motor voor duurzame ontwikkeling komt vaker vanuit het bedrijfsleven dan vanuit de overheid

Door Rosalie Koevoets - 08 juni 2016

De combinatie bedrijfsleven en duurzame ontwikkeling mag nog steeds op veel scepsis rekenen. En dat is onterecht, weet ook Marilou van Golstein Brouwers, algemeen directeur van Triodos Investment Management BV. Zij zet zich al jaren in voor het verminderen van de ongelijkheid in de wereld en stond aan de wieg van microkrediet fondsen in Nederland. ‘Hetgeen dat momenteel nog achterloop zijn de financiële aandeelhouders die mikken op korte termijn winsten. Dat botst met bedrijven die een duurzame oplossing hebben of een bijdrage aan een sociaal probleem willen leveren.’

Lees artikel

De prijs van toegang tot duurzame energie in Kenia

Door Bente Meindertsma - 06 juni 2016

Bente Meindertsma reisde voor Vice Versa naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals (SDG’s) betekenen in de dagelijkse praktijk van een land dat zich snel ontwikkelt. In deze eerste reportage uit een serie van drie ontdekt ze hoe verbetering van de toegang tot duurzame energie negatieve gevolgen heeft voor de lokale bevolking en het milieu in de omgeving.

Lees artikel

Op zoek naar het echte verhaal in de theevelden van Kenia

Door Bente Meindertsma - 03 juni 2016

Bente Meindertsma reisde naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals betekenen in een zich snel ontwikkelend land. Tijdens een bezoek aan de theevelden merkt ze hoe moeilijk het is om de wereld van internationale verdragen en beleidsstukken te verbinden aan de praktijk van alledag.

Lees artikel

Was getekend: Lilianne, Melanie, Sharon, Henk, Lodewijk

Door David Ollivier de Leth - 03 juni 2016

Op 24 mei kwam de langverwachte Kamerbrief van minister Ploumen en een flink aantal collega-ministers over de Sustainable Development Goals (SDG’s). En zoals de Ready for Change-publicatie ook al constateerde: er is werk aan de winkel voor Nederland. Op het gebied van luchtkwaliteit, gelijke deelname en kansen voor vrouwen én duurzame energie, productie en consumptie gaat Nederland met het huidige beleid de SDG’s niet halen. Het is tijd voor sterk politiek leiderschap om werk te maken van de Werelddoelen.

Lees artikel

Beleid Ploumen ‘niet te rijmen’

Door Daniëlle Hirsch - 30 mei 2016

OPINIE- Minister Ploumen zei in een toespraak dat ze zich bij al haar activiteiten en beslissingen de centrale…

Lees artikel

Stephen Chacha: Duurzaamheid ontneemt Afrika het recht op ontwikkeling

Door @digilieke - 26 mei 2016

Een van de hoofdgasten tijdens de Ready for Change-conferentie vorige week was Stephen Chacha, de coördinator van de…

Lees artikel

Samen staan we sterk: inclusieve en effectieve uitvoering voor een universeel probleem

Door Joana Lamptey - 24 mei 2016

VERSLAG – Al een aantal weken schrijft Vice Versa artikelen over de uitvoering van de Sustainable Development Goals…

Lees artikel

Jan Pronk: De SDG’s zouden moeten leiden tot veel meer kritiek op het Nederlandse beleid

Door @digilieke - 23 mei 2016

Hij was nauw betrokken bij de wereldtopontmoetingen in de jaren ’90 in de aanloop naar de ondertekening van de historische Millenniumverklaring.

Lees artikel

Het achterblijvertje van Europa moet fors bijbenen: wat het klimaatakkoord van Parijs betekent voor Nederland

Door Lys-Anne Sirks - 19 mei 2016

Een ‘historisch klimaatakkoord’, dat ‘goed nieuws voor Nederland, voor Europa en voor de wereld’ is, aldus onze eigen premier Rutte over het Klimaatakkoord dat afgelopen december gesloten werd in Parijs. Nooit eerder was er door zo’n grote groep van in totaal 195 landen één gezamenlijke overeenkomst afgesproken waarin duidelijk staat geschreven dat klimaatstijging tot 2050 onder de 2 graden Celsius moet blijven. Echter, hoe zetten we deze mooie woorden om in acties? In het kader van ‘Ready for Change’ ging Vice Versa op onderzoek uit om te kijken naar het huidige klimaatbeleid in Nederland en de mogelijke rol daarbij van de Sustainable Development Goals. We doen dit door de ogen van een ervaren consultant op het gebied van duurzame energie.

Lees artikel

Duurzame ontwikkeling: Ready for Change? Ja, wij zijn er klaar voor

Door Bart Romijn - 19 mei 2016

Vandaag overhandigen Partos, de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad aan minister Ploumen een stevig rapport over de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het rapport ‘Ready for Change? Gobal Goals at home and abroad’ is de eerste uitgebreide verkenning van wat de SDG’s voor consequenties hebben voor Nederlands en de Europese Unie. Veertig maatschappelijke organisaties hebben in kaart gebracht wat de effecten zijn op mensen in andere landen die op dit moment nog in armoede leven, en gekeken hoe de SDG’s als leidraad kunnen dienen om juist bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Hoe kunnen Nederland en de EU al hun inspanningen ‘SDG-proof’ maken?

Lees artikel

Klimaatfinanciering bereikt kwetsbare gemeenschappen onvoldoende

Door Bente Meindertsma - 18 mei 2016

Zowel het klimaatakkoord van Parijs als de Sustainable Development Goals benadrukken dat er binnen klimaatfinanciering voor adaptatie speciale aandacht moet zijn voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen. In de praktijk worden zij nog niet voldoende bereikt.

Lees artikel

Perspectief op Klimaatverandering  

Door Jolein Baidenmann - 18 mei 2016

Jolein Baidenmann pleit in deze opiniebijdrage voor een mondiale overgang naar een groene economie als belangrijkste instrument voor de klimaatproblematiek. Met in potentie een aantal mooie bijeffecten voor ontwikkelingslanden zoals minder wantoestanden rondom grondstoffen en meer werkgelegenheid.

Lees artikel

Het klimaatakkoord van Parijs; ook een succes voor ontwikkelingslanden?

Door Bente Meindertsma - 17 mei 2016

Het akkoord van Parijs werd gevierd als historische doorbraak in de klimaatonderhandelingen. Voor het eerst committeerde de internationale gemeenschap zich via een bindend akkoord aan concrete doelstellingen. Twee maanden daarvoor werd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) al vastgelegd dat we urgent actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. Die oproep werd in Parijs uitgewerkt tot een concreet akkoord. Wat betekenen de afspraken daadwerkelijk voor ontwikkelingslanden? Zijn ze een succes? In de derde week van het Ready For Change debat nemen we het klimaatakkoord onder de loep.

Lees artikel

Vallende mango’s en de SDG’s

Door Evert-Jan Brouwer - 17 mei 2016

Aanstaande donderdag is het zover. Op de Ready for Change conferentie in Amsterdam presenteren Partos, FMS en Woord en Daad een rapport over de Sustainable Development Goals. Samen met meer dan veertig andere organisaties, bedrijven en denktanks doen ze aanbevelingen aan de politiek. Die aanbevelingen gaan ook over klimaat. SDG 13 vraagt van de internationale gemeenschap ‘to take urgent action to combat climate change and its impacts’. Evert-Jan Brouwer was twee weken terug in Bangladesh en ervoer de noodzaak daarvan aan den lijve.

Lees artikel

Ontbossing in Brazilië; de hobbelige weg naar duurzame soja

Door Bente Meindertsma - 11 mei 2016

Ontbossing in Brazilië lijkt een ver-van-mijn-bed-show, maar via onze consumptie van zuivel, eieren en vlees zijn we er allemaal mee verbonden. Als belangrijk onderdeel van veevoer groeide de teelt van soja de afgelopen jaren razendsnel. Dat leidde tot grootschalige ontbossing in met name Zuid Amerika. Aan die ontbossing moet voor 2020 een einde komen, werd afgesproken in de Sustainable Development Goals. Nederland was goed op weg, tot een aantal sectoren eerder gemaakte afspraken losliet. De eisen bleken te hoog voor boeren en de marktvraag bleef achter. Wat is de juiste weg vooruit om ontbossing te stoppen?

Lees artikel

‘Ontwikkeling hoort niet te verwoesten’

Door Lys-Anne Sirks - 10 mei 2016

Iedere Nederlander heeft bijna dagelijks met palmolie te maken. Het zit in tandpasta, in lippenstift, in het eten voor de huisdieren. Palmolie productie gaat helaas ook gepaard met maatschappelijke problemen zoals klimaatsverandering, ontbossing en ook landonteigening. Vice Versa sprak met twee lokale vertegenwoordigers uit Colombia en Indonesië die hun inzicht deelden over de negatieve consequenties van palmolie productie en de rol van de internationale gemeenschap.

Lees artikel

Made in Ethiopia; De uitdagingen in de opbouw van een duurzame textielsector

Door Bente Meindertsma - 09 mei 2016

Als je gaat winkelen bij de H&M zou je het zomaar tegen kunnen komen: een T-shirt of legging gemaakt in Ethiopië. De textielsector van het land staat aan de vooravond van een stormachtige ontwikkeling. Dat biedt prachtige kansen voor de werkgelegenheid, met name voor vrouwen. Tegelijkertijd hebben de Ethiopische overheid en bedrijven nog grote stappen te zetten om te voldoen aan internationale standaarden op het gebied van mensenrechten en milieu. Kunnen zij de sector vanaf het begin duurzaam opbouwen?

Lees artikel