Niet alleen het werk van grote ontwikkelingsorganisaties en hun partners wordt zwaar getroffen door de uitbraak van het corona-virus. Ook voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten van het zogeheten PI (particulier initiatief) van Nederlandse burgers en hun partners heeft het grote gevolgen. En juist de organisaties die minder afhankelijk waren geworden van buitenlandse donoren, hebben het nu extra moeilijk. Yvonne van Driel, die werkt voor Partin -de branchevereniging van het particuliere initiatief, belde met een groep leden en doet verslag.

Lees meer

Investeren in internettoegang, cursussen online aanbieden en digitaal collecteren – flexibiliteit en aanpassingsvermogen zitten in het DNA van de sector. Maar de angst voor een massale uitbraak in landen met een zwakke gezondheidszorg is groot. Vier ngo-directeuren vertellen over de impact van de crisis op hun werk.

Lees meer

De langverwachte beleidsnota van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is uit. Vice Versa zet de belangrijkste punten uit de nota op een rijtje. Meest opvallend is dat de term beleidscoherentie uit het vocabulaire van het nieuwe beleid is geschrapt.

Lees meer

Ontwikkelingssamenwerking en Migratie worden innig met elkaar verweven in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Er komt weliswaar meer geld beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking, maar vluchtelingen worden buiten Europa’s grenzen gehouden. De term ‘hulp en handel’ komt niet meer voor in het Regeerakkoord. Er lijkt sprake van een paradigmashift te zijn.

Lees meer

Per 1 januari 2017 is Nederlandse steun aan culturele projecten in de grenslanden met Europa stopgezet. Volgens de VVD kan het geld beter anders worden besteed dan in landen met culturen die haaks staan op de Nederlandse. Het besluit raakt ook aan de ontwikkelingsagenda van Nederland, waarmee het internationaal cultuurbeleid verwant is. Volgens Minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schaadt het besluit Nederlandse internationale activiteiten en de Nederlandse reputatie in het buitenland meer dan de winst die het op korte termijn oplevert.

Lees meer

Oud-ministers Jan Pronk en Hedy d’Ancona publiceren vandaag de notitie Partij Kiezen. Daarmee beogen zij ‘een politieke vertaling’ van het vluchtelingen- en migratievraagstuk in een samenhangend en geïntegreerd internationaal beleid voor vluchtelingenopvang en preventie van de grondoorzaken van migratie. Vice Versa interviewde Jan Pronk over de notitie. ‘De mentaliteit van de Nederlandse leiding is veranderd, maar de bevolking is solidair.’

Lees meer

Het openbaar maken van projectinformatie biedt een mogelijkheid om het weinige geld dat voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar is zo effectief mogelijk te besteden. Dit benadrukte Marion Derckx, hoofd afdeling maatschappelijke organisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken, donderdag op het Cordaid Opening Up-evenement. Tijdens deze bijeenkomst gaf Cordaid uitleg over het openbaar maken van haar data en de voordelen hiervan voor de hele sector.

Lees meer

Het nieuwe begrotingsakkoord lijkt een wig te drijven in de oppositie tegen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De SP en GroenLinks zijn teleurgesteld in hun voormalige samenwerkingspartners D66, ChristenUnie en SGP. Ze vrezen dat de partijen met hun steun aan het kabinet ruimte voor kritisch oppositievoeren hebben ingeleverd.

Lees meer

Een halvering van het budget voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties na 2015. Dat is de belangrijkste conclusie uit de gisteren gepubliceerde kamerbrief ‘Samenwerking met het maatschappelijk middenveld in een nieuwe context’ van minister Ploumen.

Lees meer

Vier jaar lang stond hij aan het roer bij branchevereniging Partos en was hij het gezicht van de Nederlandse ontwikkelingssector. Vanaf 1 november gaat Alexander Kohnstamm aan de slag bij PharmAccess als directeur externe betrekkingen. Vice Versa belde met Kohnstamm over zijn vertrekt bij Partos en over zijn nieuwe baan.

Lees meer

Ondanks dat er steeds meer erkenning komt voor het belang van een sterke civil society, worden ngo’s in toenemende mate beperkt. Dat blijkt uit het rapport ‘State of Civil Society 2013’ van CIVICUS.

Lees meer

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft tijdens een bijeenkomst met de textielsector in China aangegeven dat zij zich intensiever inzet ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh. ‘Alle betrokken partijen – de Nederlandse textielsector, producenten, consumenten en de overheid – moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de vicieuze cirkel te doorbreken’, aldus de minister. ‘We kunnen niet meer naar elkaar blijven wijzen’.

Lees meer

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat flink inzetten op de waakhond rol van ngo’s. Dat blijkt uit haar speech die zij gisteren gaf op de afscheidsreceptie van Hivos-directeur Manuela Monteiro. Tijdens dit afscheid kondigde Monteiro tevens een nieuwe koers aan voor Hivos, waarin meer dan ooit op sociale verandering en burgerbewegingen wordt ingezet.

Lees meer

Vanochtend berichtten de Telegraaf en de Volkskrant dat het kabinet het niet eens is over de besteding van het hulpbudget. Minister Ploumen had haar visie en beleid al klaar, maar volgens beide kranten is de onenigheid binnen de coalitie zo groot dat op het laatste moment werd besloten om de presentatie van de plannen uit te stellen.

Lees meer

Er is veel discussie ontstaan naar aanleiding van de missie van minister Ploumen in Ethiopië maar wat heeft ze nu precies in dat land gedaan? In een brief aan de Tweede Kamer vertelt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de exacte bevindingen van haar missie naar de twee Afrikaanse landen Ethiopië en Zuid-Sudan. ‘Daar waar Zuid-Sudan nog een fragiele staat is die om een geïntegreerde benadering van politiek, veiligheid en ontwikkeling vraagt, heb ik in Ethiopië vooral gesproken over de combinatie van ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van handel en investeringen.’

Lees meer

De afgelopen twintig jaar is het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking fors afgenomen. ‘Helpen heeft geen zin’ of ‘het geld komt toch in de verkeerde handen terecht’, zijn veelgehoorde tegenargumenten. Hoogste tijd voor verandering dus, vinden Wilde Ganzen en Particuliere Initiatieven (PI), die in het kader van het Europese programma Reframing The Message de slechte beeldvorming tegen willen gaan.

Lees meer