Afgelopen dinsdag heeft staatssecretaris Knapen zijn kennisbeleid geschetst in een langverwachte brief aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht stuurt Knapen aan op een nauwe focus op de vier OS-prioriteiten plus kennis over innovatieve, themaoverstijgende interventiestrategieën. Peter Gondrie en Beatrijs Stikkers-Muller van KNCV Tuberculosefonds plaatsen een aantal kritische kanttekingen bij het nieuwe kennisbeleid én een paar interessante uitdagingen voor een gouden piramide.

Lees meer

Een stortvloed van vragen voor staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) en Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) gisteravond tijdens het algemeen overleg over landbouw in ontwikkelingslanden. De woordvoerders ontwikkelingssamenwerking zijn het op een aantal punten eens. In het beleid is er te weinig aandacht voor vrouwen, de positie van kleine boeren en de rol van het Nederlandse bedrijfsleven moet worden toegelicht. Helaas leidden al deze vragen tot weinig antwoorden.

Lees meer

In reactie op de notitie ‘Ontwikkeling door Duurzaam Ondernemen’ plaatsen de vier ontwikkelingsorganisaties Cordaid, ICCO, Oxfam Novib en Woord en Daad negen kanttekeningen bij het duurzaamheidsbeleid van Knapen. Het bereiken van kleine boeren en groene groei met het bedrijfsleveninstrumentarium zijn positieve voornemens, maar er mist nog een goede doorvertaling naar de praktijk, beweren de auteurs. Voor Vice Versa zetten ze de kanttekeningen op een rijtje.

Lees meer

In het kader van de Knaak van Knapen interviewt Vice Versa woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Het woord is aan Diederik van Dijk van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Zijn partij pleit onder andere voor een hoger onderwijsbudget en zorgvuldige terugtrekking uit exitlanden. Van Dijk: ‘Behaalde resultaten uit het verleden moet je nu niet laten verdampen.’

Lees meer

Gisteren werd het langverwachte onderwijsrapport ‘Education matters: policy review of the Dutch contribution to basic education 1999-2009’ aan de Tweede Kamer overhandigd. Vice Versa sprak op het kantoor van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) met de samenstellers van het rapport: directeur prof. dr. Ruerd Ruben, evaluatie expert Phil Compernolle en onderzoeksmedewerkster Simone Verkaart. Belangrijkste conclusie: Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan meer en beter basisonderwijs voor kinderen in OS-landen.

Lees meer

Het regent brieven in Den Haag. Gisteravond ontving de Tweede Kamer de langverwachte brief van staatssecretaris Knapen over de voortgang van de hulpbeëindiging in de exitlanden. Knapen zet uiteen hoe het met de opdracht gaat die hij de betrokken Nederlandse ambassades afgelopen jaar gaf, namelijk het maken van een exitstrategie op maat.

Lees meer

Ontwikkelingsorganisatie SNV krijgt aanzienlijk minder overheidssubsidie. Vrijdag werd bekend dat de organisatie tot 2015 op 124 miljoen euro minder aan overheidssteun moet rekenen. Het is geen verassende bezuiniging volgens SNV. De organisatie zal vanaf 2016 geheel zelf voor financiering moeten zorgen.’ Het is eigenlijk wel een gezonde ontwikkeling’, vindt Directeur Allert van den Ham.

Lees meer

Afgelopen maand bracht IKV Pax Christi haar reactie op de Miljoenennota uit. In lijn met de missie van de organisatie richt het rapport ‘Yes we care!’ zich op veiligheid, welvaart en vrijheid. Het rapport is kritisch over de grondslag van het buitenlandbeleid en pleit voor het beschermen van de menselijke waardigheid. Teamleider public affairs Erik Laan: ‘Nationaal belang wordt door deze regering in een enge zin geformuleerd, namelijk in de zin van economische belangen voor het bedrijfsleven.’

Lees meer

Hoe staat het met de strijd tegen de honger? Het eerste VN Millenniumdoel om het aantal mensen met honger in 2015 te halveren gaat het niet redden. Sterker nog, het aantal hongerigen groeit. Is er nog hoop? Vice Versa pakt de trein naar Aerdenhout en vraagt het aan Hans Eenhoorn, voedselzekerheid-expert en oud-topman van Unilever: ‘Ieder Afrikaans land kan voedselzekerheid realiseren. Er is in principe geld genoeg.’

Lees meer

Het ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigde afgelopen maandag de antwoorden op de schriftelijke vragen over de HGIS nota 2012 (Homogene Groep Internationale Samenwerking) aan de Tweede Kamer. Veel vragen gingen over de ODA-uitgaven en over details van het budget voor de partnerlanden. Vice Versa publiceert daarom het overzicht van de verwachte ODA-uitgaven per partnerland en thema voor 2011.

Lees meer

Hoe laat je zien wat je als ontwikkelingsorganisatie bereikt? Hoe meet je wat gelukt en wat mislukt is? En wat kunnen mensen met die informatie? Dat zijn vragen die veel ontwikkelingsorganisaties bezighouden. Kijk maar naar nieuwe bewegingen zoals het Open For Change waarbij Partos en het Ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken zijn . Evert- Jan Brouwer en Wouter Rijneveld van Wood en Daad beschrijven het proces van verantwoording van hun organisatie en gaan in op het spanningsveld van te veel willen meten en je juist afkeren van de meetcultuur.

Lees meer

Gisteren was staatssecretaris Ben Knapen voor Maastricht Debates in het zuiden des lands om het debat aan te gaan met een groot aantal buitenlandse studenten van de Maastricht School of Management (MSM). Wat een twee uur durend interactief debat had moeten worden, mondde uit in een krap half uurtje waarin de staatssecretaris slechts een aantal kritische vragen van de studenten beantwoordde.

Lees meer

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met alle woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Ditmaal het woord aan CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, die in haar drukke schema gelukkig tijd heeft gevonden voor een persoonlijk interview. Ferrier: ‘Ik ga pleiten voor coherentie, verduurzaming, kennisbehoud en een zorgvuldige uitfasering.’

Lees meer

Waar in de Tweede Kamer normaliter verdeeldheid heerst over ontwikkelingssamenwerking, zijn de Kamerleden het vrijwel eens over het advies in het rapport ‘Ontwikkeling door duurzaam ondernemen’ van de Sociaal-Economische Raad (SER). Gisterenochtend presenteerde SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan het rapport dat werd samengesteld op aanvraag van staatssecretaris Ben Knapen.

Lees meer

Ben Knapen hield de sector afgelopen zaterdag op de Afrikadag voor dat ze verder moet kijken naar de traditionele ontwikkelingssamenwerking en dat er ruimte moet komen voor nieuwe spelers. Hoe kan het dan dat ons eigenbelang en onze eigen angsten zo de overhand hebben in het ‘vernieuwde’ beleid van Knapen, stelt Mariken Gaanderse in deze opiniebijdrage. Ze reikt de staatssecretaris de helpende hand.

Lees meer