Artikelen van Yvonne van der Pol

Cultuurschok? Nee, noem het transitiestress

Door Yvonne van der Pol / 14 april 2016

Veel ontwikkelingswerkers hebben er mee te maken. Een cultuurschok als je eenmaal op je nieuwe standplaats bent aangekomen. Volgens Yvonne van der Pol is het oude model van de cultuurschok echter achterhaald. Ze geeft een aantal concrete handvaten om je eigen proces te monitoren en om te buigen.

Lees meer

Valt er nog wat te lachen? Humor in een interculturele context

Door Yvonne van der Pol / 17 december 2015

COLUMN – In januari van dit jaar pleitte Marc Broere ervoor om meer humor en het vermogen jezelf wat meer op de hak te nemen een van de belangrijkste goede voornemens van de ontwikkelingssector in 2015 te laten zijn. Prachtig voornemen! En wat is ervan terecht gekomen in tijden van vluchtelingenstromen, terrorisme en klimaatdreigingen? En hoe werkt het met humor internationaal? En intercultureel? Daarover deze column.

Lees meer

Met ‘The Culture Map’ het bos in

Door Yvonne van der Pol / 22 juli 2015

BLOG – Onder de kop ‘Lompe Nederlanders’ prijkte het boek ‘The Culture Map’ van Erin Meyer bij de wetenschappelijke boekrecensies in Vice Versa magazine. Alleen al met het recenseren van dit boek in deze rubriek werd gesuggereerd dat het hier om een goed onderbouwde publicatie over cultuurverschillen zou gaan. Helaas lezers, dat is het niet. En dit gebeurde zelfs in navolging van een van onze gerenommeerde dagbladen, dat eerder dit jaar over Nederlanders kopte ‘Te lomp, veel te direct en moeite met autoriteit’. Zo lusten we er nog wel een paar!

Lees meer

‘It’s the psychology, stupid’

Door Yvonne van der Pol / 19 februari 2015

Het World Development Report 2015 over Mind, Society and Behavior waarschuwde er onlangs nog voor: experts moeten zich ervan bewust worden dat zijzelf ook onderdeel uitmaken van sociale en culturele invloeden. Yvonne van der Pol waarschuwt in deze column voor onze automatische piloot: het is een intercultureel mijnenveld.

Lees meer

De oprechtheid van een verontschuldiging

Door Yvonne van der Pol / 8 augustus 2014

Hoe ga je als goede collega’s met elkaar om? Naarmate we inniger relaties met mensen hebben, horen daar cultuureigen opvattingen bij over hoe we dat doen. Gevoelsmatig kan dat wel eens heel verrassend zijn, legt Yvonne van der Pol uit in deze blog.

Lees meer

De grenzen van open-mindedness

Door Yvonne van der Pol / 7 mei 2014

Hoe reageer je als je lokale partner opeens 39 kinderen bij 8 vrouwen blijkt te hebben? Yvonne van der Pol merkte hoe in de groep ontwikkelingswerkers een opeenstapeling van misverstanden volgde, gebaseerd op volledig andere denkwijzen. ‘Hoe open-minded iedereen zichzelf altijd achtte, dat konden ze nu voor zichzelf niet meer volhouden.’

Lees meer

Minder culturele hobbels door globalisering? Nee, juist meer!

Door Yvonne van der Pol / 14 maart 2014

We dragen overal ter wereld jeans en een T-shirt, lopen met een mobieltje op zak, drinken Coca-cola en spreken Engels. Cultuurverschillen doen er anno 2014 toch steeds minder toe? Wat aan deze redenering klopt is dat de wereld aan de oppervlakte steeds meer een global village wordt. Maar wat er onder die oppervlakte afspeelt, is iets heel anders. Yvonne van de Pol legt het voor Vice Versa uit.

Lees meer

Mindfulness & Interculturele Communicatie: een krachtige combinatie

Door Yvonne van der Pol / 6 februari 2014

Het jaar weer opgestart, ‘blue monday’ overleefd, maar voel je je toch nog gestresst? ‘Mindfullness’ biedt de oplossing, óók op het vlak van interculturele communicatie. Yvonne van der Pol vertelt waarom, en hoe.

Lees meer

Ploumen reframed haar denken. U ook?

Door Yvonne van der Pol / 23 januari 2014

Afgelopen dinsdag hield minister Ploumen een SID Lezing getiteld ‘Welcome to the New World. How does The Netherlands respond to the new context?’ In deze lezing bekende Ploumen in haar rol als minister ook te redeneren vanuit bepaalde denkkaders. Volgens Yvonne van der Pol begint reframing bij jezelf en zij roept dan ook op om onze eigen frames nog eens tegen het licht te houden. Als Ploumen het kan dan kunnen wij ook?

Lees meer

De ambiguïteit der dingen: over er nooit helemaal achter komen, het niet-weten en loslaten

Door Yvonne van der Pol / 1 december 2013

Ik herinner me nog goed hoe we als derdejaars studenten, vlak voor ons buitenlands veldwerk, het boek ‘The innocent anthropologist’ van Nigel Barley verslonden. Ondertitel: Notes from a mud hut. Barley was als jonge antropoloog in Noord-Kameroen om een studie uit te voeren naar het tot dan toe relatief onbekende Dowayo-volk.

Lees meer

Waarom je open data systemen niet zomaar wereldwijd kunt uitrollen

Door Yvonne van der Pol / 30 oktober 2013

Kennismanagementsystemen, web 2.0, wiki’s; allemaal begrippen die al een aantal jaren bij ons in zwang zijn. Het toegankelijk maken en delen van informatie maakt de wereld een betere plek. Dat is de onderliggende overtuiging, ook in IS-kringen. Kan zijn, maar werkt dat overal wel zo? Yvonne van der Pol ziet hoe de cultuur van niet te onderschatten belang is voor het al dan niet slagen van het delen van informatie.

Lees meer

Informatie op waarde schatten

Door Yvonne van der Pol / 3 oktober 2013

De manier waarop wij informatie vergaren is cultureel bepaald, met onderling onbegrip en een verkeerde beeldvorming tot gevolg. Yvonne van der Pol pleit voor een gulden middenweg in internationale samenwerking.

Lees meer

Enjoy? Ja, geniet!

Door Yvonne van der Pol / 15 augustus 2013

Je werkt binnen Internationale Samenwerking en wilt intercultureel effectief zijn. Dan is het drieluik ‘Connect, Perform en Enjoy’* een goede leidraad. Dit gaat over 1) je kunnen verbinden met mensen uit andere culturen, 2) kunnen presteren in een internationale werkcontext en 3) kunnen genieten van interculturele ontmoetingen. In een serie van drie columns ontrafelt Yvonne van der Pol interculturele effectiviteit voor de IS-sector. Vandaag deel 2: Perform. Vandaag deel 3: Enjoy.

Lees meer

Wat kenmerkt een effectieve ‘global player’?

Door Yvonne van der Pol / 16 juli 2013

Je werkt binnen Internationale Samenwerking en wilt intercultureel effectief zijn. Dan is het drieluik ‘Connect, Perform en Enjoy’* een goede leidraad. Dit gaat over 1) je kunnen verbinden met mensen uit andere culturen, 2) kunnen presteren in een internationale werkcontext en 3) kunnen genieten van interculturele ontmoetingen. In een serie van drie columns ontrafelt Yvonne van der Pol interculturele effectiviteit voor de IS-sector. Vandaag deel 2: Perform.

Lees meer

Het interculturele fingerspitzengefühl is meer dan een trucje

Door Yvonne van der Pol / 17 april 2013

Lukt het je om je écht te verbinden met mensen van een andere culturele achtergrond? En kun je daar adequaat naar handelen? Adviseur Yvonne van der Pol ontrafelt het het interculturele fingerspitzengefühl. Het eerste deel van een drieluik over culturele effectiviteit.

Lees meer

Bijzonder uitdagend: Jonge IS vrouwen

Door Yvonne van der Pol / 13 maart 2013

Twee weken geleden verscheen de column ‘Jonge IS vrouwen en het culturele glazen plafond’ van Yvonne van der Pol. Die riep meteen veel reacties op van, jawel, jonge vrouwen. Het scala aan reacties was uiteenlopend: van ‘Herkenbaar’ en ‘Absoluut een probleem’ tot ‘Dat valt reuze mee’ en ‘Je kan het ook in je voordeel benutten’. Daags na publicatie verscheen op de Vice Versa site een artikel getiteld ‘Wel cultureel verschil, geen glazen plafond’, waarin de persoonlijke ervaringen van vier jonge IS vrouwen met mannen in het veld werd beschreven. Van der Pol pakte de pen weer op voor een nadere beschouwing.

Lees meer

Jonge IS vrouwen en het culturele glazen plafond

Door Yvonne van der Pol / 18 februari 2013

Waarschuwing: deze column is geschreven voor vrouwen, door een vrouw. Uiteraard zijn mannen ook zeer welkom om ‘m te lezen. Yvonne van der Pol over de jonge vrouwelijke IS-professional. Er is geen enkele groep in de ontwikkelingssector die volgens haar in het werk tegen zoveel interculturele problemen aanloopt als juist deze groep.

Lees meer

‘Effectief intercultureel digitaal vakmanschap’

Door Yvonne van der Pol / 13 december 2012

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe. In deze bijdrage focust ze zich op de digitale communicatie en geeft ze drie tips voor intercultureel digitaal vakmanschap.

Lees meer

Intercultureel vakmanschap = meesterschap

Door Yvonne van der Pol / 12 oktober 2012

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe en richt zich deze week in vijf columns op intercultureel vakmanschap en meesterschap. Vandaag legt Van der Pol in haar laatste bijdrage de kers op de taart van haar serie en belicht ze de essentie van intercultureel meesterschap.

Lees meer

Intercultureel vakmanschap 4: ‘‘s Mensen karakter is zijn lot’

Door Yvonne van der Pol / 11 oktober 2012

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe en richt zich deze week in vijf columns op intercultureel vakmanschap en meesterschap. Eerder heeft ze al uitgelegd welke kennis, kunde en motivatie je als professional nodig hebt voor intercultureel vakmanschap. Deze keer zoomt ze in op welke persoonskenmerken bevorderlijk zijn voor intercultureel contact. ‘Voor elke IS-professional is het belangrijk dat hij zichzelf goed kent.’

Lees meer
Avatar

Yvonne van der Pol studeerde Sociologie van de Niet-Westerse Samenlevingen. De eerste tien jaar van haar loopbaan werkte ze bij verschillende organisaties binnen de IS-sector. In 2003 zette ze haar eigen bureau op: Luz azul trainingen, advies & coaching. Professionals trainen in het overbruggen van cultuurverschillen door het ontwikkelen van interculturele competenties is de kern van haar werk. www.luzazultrainingen.nl