De veranderingen in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid vanaf het midden van de jaren negentig hebben grote gevolgen gehad voor hoe donororganisaties uit Nederland samenwerkten met hun partners. Dit blijkt uit gesprekken met Braziliaanse maatschappelijke organisaties die lang met organisaties uit Nederland samenwerkten. Zij hebben de gevolgen van het beleid zelf ondervonden en waarschuwen voor de risico’s van de korte termijn strategie die vaak nog heersend is.

Lees meer

In 2007 introduceerde ICCO een ‘programmatische aanpak’. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Wievenlien Punt bezocht in het kader van de Coolpolitics masterclass ontwikkelingssamenwerking een project van ICCO in Nepal en hield een blog bij. De nieuwe aanpak van ICCO heeft goede uitgangspunten, maar de praktijk is vaak weerbarstiger, zo ondervond Wievenlien Punt.

Lees meer