In bijna alle landen van de wereld gaat het de laatste decennia steeds beter. De economie groeit, gemiddeld genomen worden de mensen steeds rijker en de armoede neemt af. Ook Sub-Sahara-Afrika, de armste regio, ontwikkelt zich. Maar uit de cijfers blijkt dat de ontwikkelingshulp daar maar weinig aan bijdraagt. Er zijn echter tekenen dat de hulp aan het veranderen is, betoogt Wiet Janssen.

Lees meer

Gisteren gaf Wiet Janssen kritiek op het visiedocument van brancheorganisatie Partos. Om er niet van beticht te worden alleen maar kritiek te geven zonder oplossingen, vertelt hij in deze bijdrage hoe het volgens hem wél zou moeten.

Lees meer

Professor Guus Berkhout reageerde onlangs op een bijdrage van doctor Wiet Janssen. In de bijdrage maakte Janssen korte metten met het proefschrift van Rutger van den Noort. Berkhout verdedigde vervolgens het proefschrift van Van den Noort. Die reactie maakte veel los bij Janssen: ‘Uit het betoog van professor Berkhout maak ik op dat zijn kennis van het vakgebied ontwikkelingssamenwerking ernstige tekortkomingen vertoont.’

Lees meer

Vandaag het vervolg van de discussie tussen Wiet Janssen en Bert Meertens over het EU-landbouwbeleid. Volgens Janssen hebben Afrikaanse landen er geen belang bij dat ze importtarieven mogen heffen, want de bevolking van de steden heeft een groot voordeel van dat goedkope graan en die rijst. En het laatste wat regeringen in Afrika willen is voedselrellen in hun hoofdstad. De ‘Arabische lente’ is daarmee begonnen.

Lees meer

Eind vorig jaar promoveerde Rutger van den Noort met het proefschrift Towards the end of global poverty.’ Wiet Janssen bestudeerde het proefschrift en heeft nogal wat kritische vragen. Er is sprake van een onmogelijke onderzoeksopzet, vindt hij. ‘De eindconclusie is dat de gekozen aanpak geen gelukkige is geweest, en dat is vooral de hoogleraar aan te rekenen.’

Lees meer

Afgelopen dinsdag bekritiseerde consultant Bert Meertens op deze site hoogleraar Paul Hoebink. Die was volgens hem onvoldoende op de hoogte van de ‘EU trukendoos.’ Maar collega-wetenschapper Wiet Janssen neemt het voor Paul Hoebink op. De EU doet het volgens hem best netjes met de landbouw.

Lees meer

Hoogleraar Ontwikkelingsstudies Annelies Zoomers maakte enige tijd geleden voor Vice Versa een uitgebreide analyse van de beleidskeuzes van staatssecretaris Knapen. Ze heeft terecht zorgen, vindt Wiet Janssen. De activiteiten van de ‘nieuwe partnerlanden’ kunnen we echter niet tegenhouden. Maar we kunnen wel degelijk de armoede helpen verminderen! Maar of ngo’s hierin een rol kunnen spelen? Wetenschapper Janssen denkt van niet. ‘Wat betreft de hulp aan het ‘Maatschappelijk middenveld: er kon in de evaluatie “Maatgesneden Monitoring: ‘Het verhaal achter de cijfers’, Beperkte beleidsdoorlichting Medefinancieringsstelsel 2007-2010” geen enkel resultaat worden gevonden.’

Lees meer

Iedere lidstaat van de EU bedenkt zijn eigen ontwikkelingshulp. Dat geeft een enorme hoop administratieve rompslomp. Bovendien verdringen de donorlanden zich vaak in bepaalde landen, terwijl andere landen nauwelijks hulp krijgen. Afstemming tussen de donoren vindt pas plaats bij de implementatie, maar lang niet alle donorlanden zijn bereid tot samenwerking. Dat zou beter moeten kunnen, stelt wetenschapper Wiet Janssen. Bijvoorbeeld door samen te werken in een masterplan voor voedselzekerheid in Afrika.

Lees meer

Wiet Janssen loofde een etentje ter waarde van 200 euro uit voor degene die een gat kon schieten in zijn betoog dat ontwikkelingshulp weinig effectief is. Er kwamen verschillende uitgebreide en goed onderbouwde reacties, maar volgens de wetenschapper is er nog steeds geen gat geschoten in zijn stelling. ‘Dus het etentje gaat nog even niet door.’

Lees meer

Wiet Janssen kreeg wat hij wilde: veel reacties op zijn stelling ‘wie zwijgt stemt toe.’ Maar het soort reacties, die konden de wetenschapper niet altijd bekoren. Hij looft in deze nieuwe bijdrage een beloning uit, een etentje voor twee personen (max. € 200), voor de man of vrouw die een serieus gat kan schieten, onderbouwd met bronnen, in zijn betoog over het beperkte effect van de ontwikkelingshulp.

Lees meer

Wie zwijgt stemt toe! Blijkbaar is iedereen het ermee eens… Het verbaast wetenschapper Wiet Janssen dat de lezers van de Vice Versa website het kennelijk eens zijn met zijn stelling dat ontwikkelingshulp nauwelijks effect heeft. Want wie zwijgt stemt toe.

Lees meer

In zijn vorige bijdrage riep wetenschapper Wiet Janssen mensen die zich mengen in de discussie over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking op om vooral hun bronnen te checken. Daar kwamen enkele kritische reacties op. Met een aantal van deze reacties kan Janssen goed leven.

Lees meer

De discussie over NL-Aid is nog niet voorbij. Ook tijdens de hoorzitting vorige week in de Tweede Kamer, werd meerdere malen gewezen op het instellen van een professionele uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking omdat de kwaliteit van Buitenlandse Zaken onvoldoende is. Wetenschapper Wiet Janssen is ook voor een NL-Aid. In dit stuk legt hij uit waarom. Hij heeft nog nooit een ambtenaar op Buitenlandse Zaken ontmoet die zich echt interesseert voor ontwikkelingsproblematiek.

Lees meer