Bij de nieuwe hulp- en handelsagenda wordt één ding vaak over het hoofd gezien, schrijven Stef Smits (IRC) en Kate Pearson (Max Foundation) in deze vooruitblik naar de toekomst. Denk eraan om de hulprelatie met een land op een goede manier te beëindigen.

Lees meer

BLOG – In deze blog gaat Stef Smits dieper in op de publieke kritiek die minister Ploumen recent kreeg van Kamerleden Taverne en Smaling. Is hulp aan de allerarmsten niet meetbaar? Is Ploumens beleid niet op feiten gestoeld? Na wat graafwerk komt Stef Smits tot een opmerkelijke conclusie: Een stap terug in ambitie is nog nooit in zoveel bombarie verpakt. De minister gooit met zoveel cijfers dat het moeilijk is om daar rekenschap over af te leggen.

Lees meer

Het millenniumdoel voor het halveren van de bevolking zonder toegang tot drinkwatervoorzieningen is vorig jaar behaald. Met dit mooie resultaat op zak is het belangrijk dat we ons afvragen hoe mensen deze toegang behouden, stelt Stef Smits, Senior Programme Officer bij IRC in deze opiniebijdrage. Duurzaamheid van watervoorzieningen in ontwikkelingslanden is al lang een hoofdpijn dossier. Want hoe zorg je ervoor dat een pomp of pijp niet na 2 of 3 jaar kapot gaat? En als dat gebeurt, dat hij gerepareerd of vervangen wordt? Om de post-Millenniumdoelstellingen te behalen is een radicale verandering in de manier van werken nodig.

Lees meer

Veel van de geschenken die NGO’s hebben gebracht zijn Trojaanse paarden gebleken, betoogt Stef Smits, senior programme officer van IRC, in deze opiniebijdrage. Maar hij is hoopvol over de strategische partnerschappen tussen ministerie en maatschappelijk middenveld. ‘Ik hoop op een mooie tango waarbij het maatschappelijk middenveld en overheden om elkaar heen draaien, en elkaar beurtelings afstoten en aantrekken.’

Lees meer