Artikelen van Siebrich Visser

Hibaaq Osman: ‘Democratie zonder vrouwen is hypocrisie’

Door Siebrich Visser / 24 juni 2011

De Somalische vrouwenactiviste Hibaaq Osman, sinds 2005 wonend in Cairo, was vorige week in Nederland. Osman staat in contact met vrouwenactivisten uit de hele Arabische regio. Zelf is zij onder andere hoofd van het platform Karama, een beweging voor beëindiging van geweld tegen vrouwen. In de huidige omwentelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vecht zij met anderen voor volle participatie van vrouwen in de politieke hervormingen. ‘Immers een democratie waarin vijftig procent van de bevolking niet meedoet, is geen democratie maar hypocrisie’, aldus Osman.

Lees meer

NGO’s en Kamerleden botsen over werk in Palestijnse gebieden

Door Siebrich Visser / 15 juni 2011

Woensdagmorgen 15 juni overlegden Kamerleden met de directeuren van Oxfam Novib, Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi over hun werk in Israel en de Palestijnse gebieden. Het overleg werd voorgezeten door SP’er Harry Van Bommel, initiatiefnemer van de zogenoemde ‘bijzondere procedure.’ Aanwezig waren woordvoerders van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en D66. Verrassend waren de standpunten van deze partijen niet. De partijen maakten vooral van de mogelijkheid gebruik om de organisaties aan de tand te voelen over hun werk.

Lees meer

Joeri Boom wint Dick Scherpenzeel prijs

Door Siebrich Visser / 10 juni 2011

Woensdagavond werd de Dick Scherpenzeel prijs uitgereikt in Desmet Studio’s in Amsterdam. Joeri Boom won deze prijs voor buitenlandsjournalistiek voor zijn boek ‘Als een nacht met duizend sterren’ over de Nederlandse missie in Uruzgan. De jury oordeelde: ‘Boom vervulde een van de belangrijkste taken van de journalistiek: het controleren van de overheid die er in het geval van Uruzgan niet voor terugdeinsde de waarheid naar haar eigen hand te zetten.’

Lees meer

Bas de Gaay Fortman geeft wake-up call aan mensenrechtenorganisaties

Door Siebrich Visser / 9 juni 2011

Afgelopen dinsdag overhandigde Bas de Gaay Fortman zijn gloednieuwe boek ‘Political Economy of Human Rights, Rights, Realities and Realization’ aan Bea ten Tusscher van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij noemde dit boek, met de interdisciplinaire benadering van mensenrechten en kritiek op het gebrek aan strategische flexibiliteit, een wake-up call voor mensenrechtenorganisaties.

Lees meer

Overleg WRR-rapport: veel moties, grootste deel beschouwd als ondersteuning van beleid

Door Siebrich Visser / 1 juni 2011

Vanmorgen vond in de lege plenaire zaal van de tweede kamer een VAO (verslag algemeen overleg) plaats over het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’. Er werden zeven moties ingediend, waarvan maar liefst vijf door Knapen werden beschouwd als ondersteuning van beleid.

Lees meer

Nederlands buitenlandbeleid: donut zonder visie?

Door Siebrich Visser / 26 mei 2011

Gistermiddag vond een algemeen overleg plaats van de Commissie Buitenlandse Zaken over de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Aan het buitenland gehecht’. De aanwezige Kamerleden waren Frans Timmermans (PvdA), Wassila Hachchi (D66), Atzo Nicolaï (VVD), Henk Jan Ormel (CDA) en Mariko Peters (GroenLinks). Belangrijkste twistpunt was welke speler, de EU of de NAVO, dominant moet zijn in het Nederlandse buitenlandbeleid. Daarnaast waren er veel vragen over de plannen van het kabinet om in te spelen op het door het WRR genoemde belang van niet-statelijke actoren in de internationale arena.

Lees meer

Selay Marius Kouassi; ‘We zeggen in Ivoorkust wel; ‘de macht ligt bij de televisie’

Door Siebrich Visser / 23 mei 2011

Na de verkiezingen van afgelopen november zat Ivoorkust met twee presidenten. Voormalig president Laurent Gbagbo weigerde plaats te maken voor de door de electorale commissie en internationale gemeenschap erkende winnaar, Alassane Ouattara. Een gewapend conflict volgde waarbij minstens 1500 slachtoffers vielen. Inmiddels is Gbagbo gearresteerd en Ouattara beëdigd als president. Selay Marius Kouassi, Ivoriaans journalist die tijdens het conflict voor verschillende internationale media artikelen schreef, is momenteel in Nederland. Vice Versa sprak met hem over het bedrijven van journalistiek gedurende het conflict in Ivoorkust.

Lees meer

Knapen geeft Van Vollenhoven lezing: ‘Rechtsstaat belangrijk voor de vier speerpunten’

Door Siebrich Visser / 19 mei 2011

Gisterenmiddag sprak Ben Knapen ter ere van de Van Vollenhovenlezing over ‘rechtstaat en ontwikkeling’ in het academiegebouw in Leiden. De lezing wordt jaarlijks georganiseerd ter nagedachtenis van Cornelis van Vollenhoven, een groots rechtsgeleerde die veel invloed heeft gehad op de rechtsontwikkeling in Nederlands Indië. Knapen noemt rechtsontwikkeling als dé verbindende factor in zijn ontwikkelingsbeleid. In de lezing weerklinkt wat Knapen hierbij belangrijk vindt; pragmatisme, samenwerking en kennis.

Lees meer

Economische belangen overheersen in de moderne Nederlandse diplomatie

Door Siebrich Visser / 2 mei 2011

Gedurende de afgelopen maanden heeft het nieuwe buitenlandbeleid van de Nederlandse regering steeds meer vorm gekregen. De basis- en focusbrief over ontwikkelingssamenwerking en de discussies hierover zijn al uitgebreid besproken op deze website. Op 8 april verscheen de brief betreft modernisering van de Nederlandse diplomatie. Nederlandse diplomatie moet moderner, flexibeler en goedkoper. Tien Nederlandse posten worden gesloten, drie worden geopend. Wat valt op in deze plannen, vooral met het oog op ontwikkelingssamenwerking?

Lees meer

Deel 3 hoorzitting: Bedrijfsleven blij met focus op economische ontwikkeling

Door Siebrich Visser / 19 april 2011

In het derde deel van de hoorzitting over het ontwikkelingsbeleid konden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanschuiven. Vanzelfsprekend verwelkomen deze heren de focusbrief waarin kansen worden gecreëerd voor het Nederlandse bedrijfsleven en het lokale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Ze zijn ook kritisch en benadrukken dat er nog veel moet gebeuren aan de ontwikkeling van een instrumentarium voor het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden.

Lees meer

Symposium Arabische Lente: ‘Zuivere buitenlandse politiek is een illusie’

Door Siebrich Visser / 5 april 2011

Terwijl in Syrië afgelopen vrijdagmiddag weer mensen de straat opgingen om te demonstreren voor meer vrijheid, werd in Amersfoort gepraat over deze strijd en de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Welke rol kunnen Europa en Nederland spelen in de ontwikkelingen en eventuele vorming van democratie? Dit was een belangrijke vraag tijdens het symposium ‘Arabische Lente; Democratie & Ontwikkeling’, georganiseerd door het internationaal secretariaat van de PvdA in samenwerking met EVS (Evert Vermeer Stichting) en AMS (Alfred Mozer Stichting).

Lees meer

Geweld in Libië herinnert aan gevolgen van ongecontroleerde wapenhandel

Door Siebrich Visser / 21 maart 2011

Het geweld in het Midden Oosten herinnert aan de problemen van ongecontroleerde wapenhandel, waardoor ook wapens uit Nederland in de verkeerde handen vallen. Zo leverde Nederland M-113 pantservoertuigen en Chinook helikopters, of onderdelen ervan, aan de autoriteiten van Tripoli en Bahrein. Deze autoriteiten zetten de afgelopen weken hun wapens in tegen hun protesterende burgers.

Lees meer