Tijdens de burgeroorlog in Sri Lanka schoten ontwikkelingsprojecten als paddenstoelen uit de grond. Nu, ruim tien jaar later, hebben veel westerse donoren het land weer de rug toegekeerd. Lokale partners zijn verweesd achtergebleven. Aan mogelijkheden om in eigen regio fondsen te werven, is nauwelijks gewerkt. Daar komt nu langzaam verandering in.

Lees meer

Is religie een bron voor conflicten of speelt religie in ontwikkelingssamenwerking juist een belangrijke sleutelrol voor ontwikkeling en sociale verandering? Die vraag stond centraal op de conferentie ‘De antenne op scherp’ die afgelopen dinsdag in Den Haag werd gehouden. Hoofdsprekers tijdens de conferentie waren Prins Jaime de Bourbon de Parme, Nederlands ambassadeur in Vaticaanstad, en Musimbi Kanyoro, voorzitter van het Global Fund for Women.

Lees meer

Met de Bijbel in de hand geweld, onderdrukking en aids te lijf gaan. Veel organisaties in binnen- en buitenland baseren hun ontwikkelingsprojecten expliciet op de bijbel. Maar hoe verminder je geweld en onderdrukking met religie als belangrijkste – en soms enige instrument? En voor welke dilemma’s kom je te staan?

Lees meer

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 70 % van de Nederlanders vindt dat de regering zich minder moet richten op buitenlandse problemen en meer op binnenlandse. Onbegrijpelijk? Voor Vice Versa 6 2012 dook de redactie in het archief en zag dat oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk ons al in 1975 hierover een belangrijk advies gaf.

Lees meer

Het online Smart Aid-debat sloot donderdagavond af met een spetterend live debat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Mensen uit allerlei hoeken van de OS-sector hadden zich in de afgeladen zaal verzameld om het debat interactief af te sluiten. Pittige meningen werden geuit en afwijkende standpunten werden niet geschuwd. De avond stond garant voor een levendige discussie over vernieuwing van de sector. Met als eerste uitgangspunt: laten we het voor de verandering nu eens niet over geld hebben.

Lees meer

In alweer de laatste week van Smart Aid staat de worteling in de Nederlandse samenleving centraal. Pieter Winsemius is lid van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR). In mei bracht de WRR het rapport Vertrouwen in burgers uit, dat gaat over burgerbetrokkenheid in de Nederlandse samenleving. Een onderwerp dat ook goed toepasbaar is op de ontwikkelingssector. ‘Maatschappelijke organisaties moeten de overheid meer durven aanspreken op zaken waar ze het niet mee eens zijn.’

Lees meer

De vierde week van Smart Aid gaat over de digitale revolutie en open data. Vice Versa interviewde daarom Rolf Kleef van Open for Change, een netwerk van innovatieve organisaties in ontwikkelingssamenwerking, en Anne-Marie Heemskerk van branchevereniging Partos. Partos en Open for Change stimuleren ontwikkelingsorganisaties om te werken aan open data op basis van de IATI-standaard.

Lees meer

De keuze van de VVD en de PvdA om de komende jaren enkele miljarden te gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking doet nogal wat stof opwaaien in de ontwikkelingssector. OS-woordvoerders van andere politieke partijen en ontwikkelingsorganisaties reageren geschokt en kijken voornamelijk de PvdA aan voor uitleg.

Lees meer

In de derde week van het Smart Aid-debat staan de veranderingen in het internationale speelveld centraal. Vice Versa sprak daarom met Rolph van der Hoeven, professor Employment and Development Economics aan het Institute of Social Studies (ISS). Van der Hoeven is daarnaast voorzitter van de commissie Armoedebestrijding en verschuivende armoedepatronen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). ‘Coherentie is heel belangrijk. Ontwikkelingsprogramma’s moeten meer op de Nederlandse politiek afgestemd zijn.’

Lees meer

In de tweede week van het Smart Aid-debat gaat het over nieuwe financieringsmogelijkheden voor de sector. Vice Versa sprak daarom met Henk van Stokkom, eigenaar van DoenDenkers. Dat is een adviserend bedrijf voor vermogensfondsen en vermogende particulieren. ‘In de internationale samenwerking is het rendementdenken een trend, terwijl het in andere sectoren juist op z’n retour is. Het gevaar is dat sociale doelen door de mangel gehaald gaan worden en er alleen nog financieel verantwoorde hulp overblijft.’

Lees meer

Ontwikkelingshulp gegeven door kerken en faith-based organisations, schiet het Zuiden daar wel iets mee op? Veel kerken in ontwikkelingslanden zijn in lokale gemeenschappen werkzaam via kleine projecten. Deze hulp wordt vaak gegeven vanuit een missionair oogpunt en religieuze waarden. Op het minisymposium van de Christelijke Hogeschool Ede stond dinsdag de wisselwerking tussen kerk en ontwikkelingssamenwerking centraal.

Lees meer

Ontwikkelingsorganisatie Simavi hield afgelopen donderdag een symposium ter ere van het vertrek van directeur Rolien Sasse. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte tijdens dit evenement bekend met Simavi en de WASH-alliantie verder samen te willen werken aan het duurzaamheidmodel FIETS. Ook werd een nieuw rapport van Simavi op het gebied van moedersterfte gepresenteerd.

Lees meer

De kogel is eindelijk – officieel – door de kerk. Het demissionaire kabinet gaat geen bijdrage meer leveren aan een visie op de toekomst van ngo’s. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Ben Knapen deze visie ging ontwikkelen, maar door de val van het kabinet schrijft hij alleen een Kamerbrief met zijn bevindingen over dit onderwerp. Ontwikkelingsorganisaties zijn blij met het nieuws.

Lees meer

De verkiezingen zijn geweest en de burger heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. En dit betekent dat een heel aantal mensen hun biezen moet pakken. Afgelopen woensdag stond de Kamer stil bij hun vertrek middels een persoonlijk afscheidswoord van Gerdi Verbeet, die na de laatste hamerslag ook haar eigen functie als voorzitter naast zich neerlegde.

Lees meer

‘Helaas, we zijn 40’; met die slogan maakt EO Metterdaad het veertigjarig jubileum bekend. Waar elk ander jubileum reden is tot een feestje, vierde EO Metterdaad het met een symposium waarin de vraag centraal stond of de programmamakers hun werk de afgelopen vier decennia eigenlijk wel goed hebben gedaan. Een symposium over de invloed van beeldvorming en ethische dilemma’s die daarbij een rol spelen.

Lees meer