Artikelen van Rene Grotenhuis

Dansen om het gouden kalf

Door Rene Grotenhuis / 19 februari 2014

Is BNP nog wel de juiste maatstaf om welvaart en welzijn te meten? Rene Grotenhuis, onderzoeker en voorzitter van de Society for International Development, pleit voor andere methodes, waar duurzame groei, ongelijkheid en mondiale publieke goederen centraal staan. En ook voor Nederland zou dan het plaatje er heel anders uit komen te zien.

Lees meer

OS: leer van de welzijnssector

Door Rene Grotenhuis / 14 maart 2013

Het OS-wereldje discussieert heftig over het beleid van Ploumen en over de vraag of hulp en handel nu wel of niet samengaan. Met scherpe analyses, politieke beschouwingen en morele (dis)kwalificaties weten we wel raad. Maar wat zich nu afspeelt in OS draait niet alleen om inhoud en opvattingen, stelt René Grotenhuis, directeur van Cordaid. Minstens zo belangrijk is de institutionele en organisatorische transformatie van de sector. Om die in goede banen te leiden, doen we er goed aan lessen te trekken uit de ontwikkeling van de welzijnssector.

Lees meer

‘1% voor Smart Aid’

Door Rene Grotenhuis / 19 november 2012

Stefan Verwer daagt uit met zijn stelling dat hij liever 0,2% van het BNP heeft voor effectieve, zuivere ontwikkelingssamenwerking dan een vervuild budget dat hoger is. Die uitdaging vraagt om een serieuze repliek volgens algemeen directeur René Grotenhuis van Cordaid, ook met het oog op de actuele bezuinigingen binnen het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Ontwikkelingsbeleid van de VVD – fact-free en slecht onderbouwd

Door Rene Grotenhuis / 18 juni 2012

Het nieuws dat de VVD drie miljard euro wil korten op ontwikkelingssamenwerking, doet veel stof opwaaien. Zowel in de politiek, als in de ontwikkelinggsector. Volgens René Grotenhuis, algemeen directeur van Cordaid, klopt er niets van de argumenten van VVD fractieleider Stef Blok en woordvoerder ontwikkelingssamenwerking Ingrid de Caluwé.

Lees meer

‘De koopman en de dominee’

Door Rene Grotenhuis / 12 april 2012

Thomas Hurkxkens daagde de sector uit om een heldere eenduidige keuze te maken voor de basis van ontwikkelingssamenwerking met als hoofdvraag: Waarom geven wij hulp? Hij kwam daarvoor met drie mogelijke argumenten: plicht, effectiviteit en eigenbelang. Algemeen directeur René Grotenhuis van Cordaid gaat in deze bijdrage de uitdaging aan. ‘Als we een keuze maken voor plicht óf eigenbelang, dan blijven we in een oud kader zitten. Dat kader moeten we van ons afschudden, ook al is het lastig in een tijd waarin alles herleid moet worden tot simpele redeneringen.’

Lees meer

‘Waardegedreven is niet tegengesteld aan efficiency en effectiviteit’

Door Rene Grotenhuis / 12 januari 2012

In een korte reactie op PhD student Willem Elbers laat Cordaid directeur René Grotenhuis weten niet blij te zijn met de tegenstelling die Elbers creëert: ‘Wat mij betreft is dat een constructie die ons nu juist niet helpt.’ Grotenhuis gelooft niet dat een waardegedreven orientatie tegengesteld is aan efficiency en effectiviteit in ontwikkelingsorganisaties.

Lees meer

René Grotenhuis: ‘OS middelen als vangnet voor coherentiepijn?’

Door Rene Grotenhuis / 17 oktober 2011

Twee weken geleden publiceerde Vice Versa een artikel van Paul Hassing waarin hij pleitte voor ‘Coherentiedoelen’ in plaats van Millenniumdoelen. Cordaid-directeur René Grotenhuis concludeert hieruit dat Hassing Nederlandse coherentie overschat: ‘In zekere zin herhaalt Hassing in zijn betoog het oude denken dat de oplossing voor ontwikkelingslanden vooral bij onszelf ligt.’

Lees meer

Grondstoffennotitie: misplaatste pretentie van koploperschap

Door Rene Grotenhuis / 27 juli 2011

De pas gepresenteerde Grondstoffennotitie gaat uit van een misplaatst vertrouwen in Nederland als koploper in duurzaamheid. Dit zogenaamde koploperschap wordt in de notitie steeds weer opgevoerd als alibi om niet te veel nieuwe acties in gang te zetten. Nederland zou moeten bijdragen aan het totstandkomen van wetgeving op het gebied van duurzame en eerlijke handel in grondstoffen. Dit betoogt Rene Grotenhuis namens zijn organisatie Cordaid.

Lees meer

In de rust

Door Rene Grotenhuis / 21 juni 2011

Stilte voor de storm in de ontwikkelingssector. Terwijl vanavond het tweede deel van het debat over de Focusbrief losbarst, maakt René Grotenhuis ‘in de rust’ de balans op.

Lees meer

Moderniteit van traditie

Door Rene Grotenhuis / 30 mei 2011

Ontwikkelingsorganisaties moeten weer terug naar hun roots en meer hun identiteit benadrukken, klinkt het steeds vaker. René Grotenhuis, algemeen directeur van Cordaid, is het daarmee eens. De oplossing van mondiale problemen vraagt om een fundamentele herbezinning op de taak en de rol van ontwikkelingssamenwerking. Herbezinning betekent in het geval van Cordaid te reade gaan bij de katholieke traditie. En vanuit het denken over de katholieke identiteit is Cordaid tot het concept van Communities of Change gekomen

Lees meer