Gisteren schreef professor Annelies Zooomers (Universiteit Utrecht) dat migratie een belangrijk onderdeel zou moeten worden van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Volgens Paul Hassing, consultant en voormalig topambtenaar, is dat echter onzin. ‘Hoe goed bedoeld ook, het pleiten voor migratie als onderdeel van het ontwikkelingsbeleid is de facto een poging om voor te schrijven wat de thematische prioriteiten moeten zijn van ontwikkelingslanden via het mobiliseren van lobbyisten in Nederland.’

Lees meer

Bij het aantreden van een nieuwe regering kiest iedere minister zijn eigen beleidsthema’s. Ex-topambtenaar Paul Hassing vindt het de hoogste tijd dat het beleid meer vraaggestuurd wordt. Hij daagt de politieke partijen uit. ‘Dat zij niet langer gevoelig zijn voor thematische lobbyisten en zich profileren op andere aspecten van het beleid zoals beleidscoherentie en zich richten op een aanpak om de werkelijke behoeften van een ontwikkelingsland in beeld te brengen. Welke partij durft het voortouw te nemen?’

Lees meer

Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks veel belastinginkomsten mis doordat internationale bedrijven hun fiscale verantwoordelijkheden ontlopen via belastingparadijzen zoals Nederland. Afgelopen vrijdagmiddag organiseerden SOMO en de Universiteit van Amsterdam Tax Justice, een kort seminar over mondiale belastingontduiking en de rol van Nederland daarin. Paul Hassing was daarbij aanwezig en deed voor Vice Versa verslag.

Lees meer

Hoewel de financiële druk van bezuinigen voor even van de ketel is, neemt dat niet weg dat het goed zou zijn om de internationale ambities van Nederland eens tegen het licht te houden, vindt voormalig topambtenaar en opiniemaker Paul Hassing. Wat willen we nou eigenlijk en wat drijft ons? En hoeveel hebben we er voor over?

Lees meer

Hoe moeten mondiale instituties zich aanpassen aan de nieuwe multipolaire wereld? Naar aanleiding van een lezing van William Savedoff van het Centre for Global Development, klom Paul Hassing in de pen. De VN, Wereldbank en het IMF hebben hun geloofwaardigheid verloren, vindt hij. In plaats van het huidige managementdenken, moeten er politieke keuzes gemaakt worden om in te spelen op een veranderende wereld.

Lees meer

Anderhalve week geleden leverde Farah Karimi een uitgebreide bijdrage op deze site aan het debat, waarin ze inging op het non-paper van staatssecretaris Knapen. Voormalig topambtenaar van Buitenlandse Zaken, Paul Hassing, is het met veel punten niet eens en levert stevige kritiek op de argumentatie van de directeur van Oxfam Novib. ‘Het heeft er veel van weg dat Karimi hier de risico’s van de internationale ontwikkelingen eenzijdig benadrukt om vooral een rol te claimen voor haar eigen organisatie. Begrijpelijk maar daarmee nog niet geloofwaardig.’

Lees meer

Afgelopen donderdag discussieerde de Vaste Kamer Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking met staatssecretaris Knapen over de uitfasering van het bilaterale programma, de afname van 33 naar 15 landen. Oud-topambtenaar van Buitenlandse Zaken, Paul Hassing, maakt de kritische balans op.

Lees meer

Er kan wel degelijk een negatief aspect zitten aan het Nederlandse maatschappelijk middenveld dat met veel geld het lokale maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden komt ondersteunen. Dat schrijft oud-topambtenaar Paul Hassing in zijn nieuwe opiniebijdrage. Is het niet belangrijker dat lokale maatschappelijke organisaties hun wensen bij de overheid neerleggen en daar de oplossing zoeken? Tenslotte is ook een maatschappelijke organisatie gebaat bij een sterke overheid.

Lees meer

Een nieuwe invulling van het solidariteitsconcept ontwikkelingssamenwerking is nodig, schrijft voormalig topambtenaar Paul Hassing in deze bijdrage aan het debat over de Miljoenennota. Het zou moeten gaan om coherentie van beleid hier voor een eerlijke ontwikkeling daar. De Millenniumdoelen moeten vervangen worden door Coherentiedoelen. Maar veel vertrouwen in het beleid van staatssecretaris Knapen heeft Hassing niet. ‘Het meest schrijnende van dit kabinet is als het spreekt over coherentie van beleid. Dan bedoelt het kabinet niet dat beleid in Nederland aangepast moet worden om ontwikkelingslanden een faire kans te bieden, maar dat al onze internationale instrumenten op elkaar afgestemd moeten worden om onze nationale belangen daar zo goed mogelijk te behartigen.’

Lees meer

Paul Hassing analyseert nog eens het beleid van staatssecretaris Knapen en minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en krijgt een flash-back. Het doet hem sterk denken aan de Washington consensus. ‘Een consensus die inmiddels bij de Wereldbank in Washington is achterhaald, bloeit nu verder in de polder.’

Lees meer

Professionalisering van het personeelsbeleid is een belangrijk aspect uit de tweede beleidsbrief van staatssecretaris Ben Knapen. Oud-topambtenaar Paul Hassing juicht dit toe. Maar de huidige organisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt die beleidsvoornemen bij voorbaat al een kansloze missie. Hoe het anders moet? Hassing vindt dat het kabinet het advies van de WRR om een NL-Aid op te richten moet overnemen. Hij geeft zelf alvast een voorzet hoe zo’n NL-Aid georganiseerd moet zijn.

Lees meer

Het interessante debat tussen oud-topambtenaar Paul Hassing en wetenschapper Wiet Janssen gaat door. Vandaag reageert Paul Hassing op de vorige bijdrage van Wiet Janssen. ‘Janssen maakt de klassieke fout hogere voedselprijzen als een slechte zaak te zien. Dat is nog maar de vraag. Zoals zo vaak gaat het hier om wie de winnaars en verliezers zijn. De winnaars zouden best wel eens al die miljoenen (kleine) landbouwbedrijven kunnen zijn die voedsel produceren en via een hogere prijs en hoger inkomen gestimuleerd worden om meer te verbouwen.’

Lees meer

De discussie over de kabinetsreactie op het WRR rapport duurt voort. Nadat wetenschapper Wiet Janssen met felle kritiek kwam op Paul Hassing, is het vandaag tijd voor het weerwoord van de voormalig topambtenaar: ‘Als de definitie van Janssen gebruikt wordt, kan straks alles als een publiek mondiaal goed aangemerkt worden. Dan wordt global goods een politiek argument waarbij bijna elke interventie in ontwikkelingslanden beargumenteerd kan worden.’

Lees meer

Jack van Ham (ICCO) en Manuela Monteiro (Hivos) roepen zelf het onheil over de sector af. Dat vindt Paul Hassing, oud-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij roept op tot een goede discussie over het ontwikkelingsbeleid en doet een aantal concrete voorstellen. ‘Het trieste is dat er blijkbaar een rechts gedoogkabinet voor nodig is om de boel op te schudden! Laten we die tijd dan maar eens goed benutten en bij onszelf te rade gaan hoe het verder moet. Hoe wrang politiek soms kan zijn!’

Lees meer