In het tweede en laatste deel van dit interview praat Vice Versa verder met ICCO directeur Marinus Verweij. Hoe gaat ICCO om met de opkomst van zuidelijke ngo’s? Wat is nog de meerwaarde van ICCO, die toch voor een groot deel een financieringsrol vervult? Verweij is hier heel duidelijk over: ‘Als die meerwaarde er niet meer is, moet je ook de guts hebben om te zeggen; ‘we hebben prachtig werk geleverd, maar we sluiten de tent.’’

Lees meer

Waar blijft ICCO in de discussie over de toekomst van ngo’s in de OS-sector? Tijd om polshoogte te nemen in Utrecht. Vice Versa ging op bezoek bij ICCO directeur Marinus Verweij, om naar zijn visie op de toekomstige rol van ICCO en andere ngo’s te vragen. Verweij blijkt de discussie aardig te volgen en schreef zelf ook een visiedocument, dat vorige week uitkwam. ‘Ook ICCO heeft duidelijke statements rondom het maatschappelijk middenveld. Het is tijd voor een herijking, want de sector is te verstatelijkt geworden.’

Lees meer

‘Het is niet nodig een vogelaar te zijn om in extase te geraken door de kakofonie van geluiden die je hoort.’, zo beschreef Ron van Huizen vorige week de online discussie ‘De N van NGO’ in zijn column. Vice Versa zet na een dikke maand de meest opvallende conclusies, thema’s en stellingen voor u op een rijtje. En hoe zit het nu met het langverwachte non-paper van het ministerie van Buitenlandse Zaken?

Lees meer

Zowel op de websites van The Broker, OneWorld en Vice Versa levert ontwikkelingsdeskundige Reinier van Hoffen, steevast interessante reacties. Vorige week maandag reageerde hij als eerste op de stelling van PhD student Willem Elbers dat ngo’s schizofreen zijn. Voor de discussie ‘De N van NGO’ interviewde Vice Versa deze ‘vaste commentator’. Vijf interessante vragen werden hem voorgelegd over de toekomst van het maatschappelijk middenveld. Van Hoffen: ‘Hopelijk heeft staatssecretaris Knapen bij het bereiken van zijn investeringsdoelstellingen aandacht voor sociaal kapitaal’.

Lees meer

Maandag 2 januari viel de beschikking in de bus: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt voor de aankomende vijf jaar 22,5 miljoen van het ministerie voor Buitenlandse Zaken voor het nieuwe programma Local Government Capacity Programme. Deze opvolger van het LOGO South Programme is meer dan het voorgaande programma gebonden aan de wensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het nieuwe project mag alleen uitgevoerd worden in de partnerlanden van Nederland en moet zich bezighouden met de vier prioritaire thema’s van het ontwikkelingsbeleid van staatssecretaris Knapen.

Lees meer

In opdracht van de Atlantische commissie voerde TNS NIPO een onderzoek uit naar de NAVO, waarvan de resultaten gisteren bekend werden gemaakt. In deze enquête werden zo’n 1000 Nederlanders ook gevraagd naar hun top 3 sectoren waarop bezuinigd mag worden in 2012, indien het kabinet minimaal 5 miljard euro extra zou moeten korten. Hieruit bleek dat de meeste geënquêteerden kozen voor ontwikkelingshulp (46%), net als het koningshuis (ook 46%). Op de derde plek kwam ‘integratie van moslims en allochtonen’ (37%).

Lees meer

In november 2010 maakte staatssecretaris Knapen de verdeling van MFS II bekend, waarbij hij aangaf in gesprek te willen gaan met het maatschappelijk middenveld over de relatie met de overheid. Een jaar later, tijdens het slotdebat van ‘De Knaak van Knapen’, kondigt topambtenaar van Buitenlandse Zaken Bram van Ojik aan dat het zeer binnenkort een non paper uit zal brengen, dat dient als discussiestuk om het de dialoog over de relatie tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid te prikkelen. Afgelopen week hoorde Vice Versa dat dit non paper nog zeker tot half januari niet verschijnt.

Lees meer

Afgelopen donderdagavond werd het politieke jaar afgerond met de stemmingen over de verschillende begrotingen van het kabinet-Rutte. Belangrijkste conclusies voor de OS-sector: De begroting voor Buitenlandse Zaken is goedgekeurd, met onder meer een brede kamermeerderheid voor het genderamendement en beperkingen op de bezuinigingen op noodhulp en SRGR/HIV Aids.

Lees meer

Het maatschappelijk middenveld verliest steeds meer vitaliteit en legitimiteit, waardoor de mogelijkheid om nog veranderingen te kunnen bewerkstelligen – in Nederland en daarbuiten – aanzienlijk vermindert. Dat is een urgent vraagstuk, analyseert IKV Pax Christi directeur Jan Gruiters in zijn paper ‘Waardevol maatschappelijk middenveld’. Vice Versa vat zijn visiedocument kort samen. Gruiters: ‘Het is zowel voor de politiek als voor het maatschappelijk middenveld van belang zich te bezinnen op de rol van het maatschappelijk middenveld.’

Lees meer

In de aanloop naar het debat op 14 december over de toekomst van het maatschappelijk middenveld, spreekt Vice Versa met stichting Woord en Daad. Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties vanaf 2015 relevante spelers blijven? Rina Molenaar, manager communicatie en fondsen, is open over hun visie op de toekomst. ‘Verbinding is ons kernwoord, we moeten meebewegen door verbindingen te leggen buiten de OS-sector met nieuwe, belangrijke spelers. Hier én over grenzen.’

Lees meer

Zojuist heeft staatssecretaris Knapen aangegeven dat hij voor de rest van de kabinetsperiode vast zal blijven houden aan de 0,7 procentnorm. “Brekend: staatssecretaris Knapen OS bevestigt dat 0,7% BBP vaststaat voor de gehele kabinetsperiode! Geen verdere bezuiniging dus!” twittert D66 fractieleider Alexander Pechtold tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken.

Lees meer

Vanavond is het dan zover. In een zes uur durend wetgevingsoverleg (WGO) voor ontwikkelingssamenwerking zullen verschillende zware onderwerpen de revue passeren. In de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer draait het vanavond vooral om de betrekking van de private sector bij ontwikkelingssamenwerking, exit-strategieën, duurzaamheid, gender en coherentie. Dit baseert Vice Versa op diverse interviews met Tweede Kamerleden. Zal staatssecretaris Knapen ook dit keer weer routinematig en behendig zijn plannen door de Kamer loodsen?

Lees meer

Gisteren werd het langverwachte onderwijsrapport ‘Education matters: policy review of the Dutch contribution to basic education 1999-2009’ aan de Tweede Kamer overhandigd. Vice Versa sprak op het kantoor van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) met de samenstellers van het rapport: directeur prof. dr. Ruerd Ruben, evaluatie expert Phil Compernolle en onderzoeksmedewerkster Simone Verkaart. Belangrijkste conclusie: Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan meer en beter basisonderwijs voor kinderen in OS-landen.

Lees meer

Afgelopen maand bracht IKV Pax Christi haar reactie op de Miljoenennota uit. In lijn met de missie van de organisatie richt het rapport ‘Yes we care!’ zich op veiligheid, welvaart en vrijheid. Het rapport is kritisch over de grondslag van het buitenlandbeleid en pleit voor het beschermen van de menselijke waardigheid. Teamleider public affairs Erik Laan: ‘Nationaal belang wordt door deze regering in een enge zin geformuleerd, namelijk in de zin van economische belangen voor het bedrijfsleven.’

Lees meer

Gisteren was staatssecretaris Ben Knapen voor Maastricht Debates in het zuiden des lands om het debat aan te gaan met een groot aantal buitenlandse studenten van de Maastricht School of Management (MSM). Wat een twee uur durend interactief debat had moeten worden, mondde uit in een krap half uurtje waarin de staatssecretaris slechts een aantal kritische vragen van de studenten beantwoordde.

Lees meer

Waar in de Tweede Kamer normaliter verdeeldheid heerst over ontwikkelingssamenwerking, zijn de Kamerleden het vrijwel eens over het advies in het rapport ‘Ontwikkeling door duurzaam ondernemen’ van de Sociaal-Economische Raad (SER). Gisterenochtend presenteerde SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan het rapport dat werd samengesteld op aanvraag van staatssecretaris Ben Knapen.

Lees meer

Het kabinet houdt deze regeerperiode vast aan de internationaal afgesproken 0,7 procent van het BBP voor ontwikkelingssamenwerking. Een motie daarover van de ChristenUnie en GroenLinks werd gisteren door een meerderheid van de Kamer aangenomen, te weten de oppositiepartijen en regeringspartij het CDA. Maar er gebeurde meer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa maakte een kort overzicht van de belangrijkste momenten.

Lees meer

Met het Tweede Kamerdebat over de landenkeuze in het vooruitzicht, interviewde Vice Versa Annelies Zoomers, hoogleraar International Development Studies aan de Universiteit Utrecht. Terwijl bijna iedereen discussieert over welke landen wel of niet partnerland zouden moeten zijn, bekijkt Zoomers het breder: ‘De wens van donoren om zichtbaar en langdurig in eigen ontwikkelingslanden aanwezig te zijn, is achterhaald.’

Lees meer