Artikelen van Lydwien Batterink

Ander geld voor een betere wereld

Door Lydwien Batterink / 22 mei 2015

FOOD FOR THOUGHT – Met de Sustainable Development Goals gaat een astronomisch bedrag gepaard, dus discussiëren we over de vraag: wie gaat dat betalen? Deze week zagen we dat een nieuwe dreigende schuldencrisis in elk geval niet gaat helpen, en dat er nu verschillende voorstellen worden gedaan in Addis Abeba om iets tegen die schuldenproblemen te doen. Maar volgens Luuk de Waal Malefijt, oprichter van Stichting Ons Geld, zien we in de hele discussie iets belangrijks over het hoofd, namelijk het geld zelf. Want daar is volgens hem veel mis mee. ‘Als we ons huidige geldsysteem veranderen, gaan alle issues waar men zich binnen ontwikkelingssamenwerking mee bezig houdt er heel anders uitzien.’

Lees meer

Cycloon PAM vestigt aandacht op penibele situatie kleine eilandstaten

Door Lydwien Batterink / 19 maart 2015

De tropische cycloon Pam, die vijf dagen geleden een spoor van vernieling achterliet op de eilandengroep Vanuatu, heeft weer aandacht gevestigd op de penibele situatie waarin kleine eiland-ontwikkelingsstaten zich bevinden. Wat maakt de ontwikkeling van zulke eilanden anders dan die van ‘gewone’ ontwikkelingslanden?

Lees meer

Presentatie special Bijbelse Inspiratie

Door Lydwien Batterink / 14 januari 2015

Op dinsdag 20 januari overhandigt Vice Versa het eerste officiële exemplaar van de special over Bijbelse Inspiratie aan oud-politica Kathleen Ferrier. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer

Changing the Game: Shifting the power from the Global North to the South

Door Lydwien Batterink / 1 september 2014

During the third week of the Change the Game debate Vice Versa examines the role of western NGOs in the process of local fundraising and claim-making. Who takes the lead in the collaboration and how does this affect the competition between them? Are organizations willing to transfer the power from the North to the South? Do they really want to change the game? Vice Versa asked this question to three Dutch development organizations: Woord en Daad, Save the Children and the private initiative Knowledge for Children.

Lees meer

Ook IOB concludeerde al: ‘Zuidelijke ngo’s meer verbonden met noordelijke donoren dan met eigen samenleving’

Door Lydwien Batterink / 27 augustus 2014

Tijdens de derde week van het Change the Game debat kijken we naar de rol van Westerse ngo’s om de capaciteit van hun partnerorganisaties te versterken op het gebied van lokale fondsenwerving en claim making. De promotie van Jelmer Kamstra, waarin hij concludeert dat lokale ngo’s niet meer geworteld zijn in de samenleving, maakt veel los in de sector. Maar zijn conclusies zijn niet geheel nieuw: al in 2011 bracht het IOB een rapport uit; Facilitating resourcefulness, evaluation of Dutch support to capacitydevelopment. Ook daarin werd kritisch gewezen op het gevaar dat schuilt in een chronische afhankelijkheid van westerse steun onder zuidelijke ngo’s, die hierdoor hun beleid meer richten op noordelijke ngo’s dan op de samenleving waarin zij geworteld zijn. Is er veel veranderd in de jaren nadat het rapport werd gepubliceerd?

Lees meer

Raising funds with Bollywood actors

Door Lydwien Batterink / 26 augustus 2014

During the Change the Game debate Vice Versa explores the opportunities and challenges of local fundraising and claim-making in practice on the basis of several case studies. Today we take a look at India. Are people willing to contribute to development in their society or are there issues that keep them from doing so?

Lees meer

Changing the Game: de macht van Noord naar Zuid

Door Lydwien Batterink / 18 augustus 2014

Tijdens de derde week van het Change the Game debat onderzoekt Vice Versa de rol van westerse ngo’s in het proces van lokale fondsenwerving en claim-making. Wie neemt het voortouw in de samenwerking en wat heeft dit tot gevolgen voor de onderlinge concurrentie? Zijn organisaties bereid tot het overdragen van de macht van het Noorden naar het Zuiden? Willen zij het spel wel echt veranderen? Vice Versa legde deze vraag voor aan drie Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Woord en Daad, Save the Children en het particulier initiatief Knowledge for Children.

Lees meer

Fondsen werven met Bollywood acteurs: lokale fondsenwerving en claim-making in India

Door Lydwien Batterink / 13 augustus 2014

Tijdens het Change the Game debat onderzoekt Vice Versa lokale fondsenwerving en claim-making in de praktijk aan de hand van verschillende case studies. Vandaag kijken we naar de charitatieve markt in India. Zijn mensen enthousiast om bij te dragen aan hun samenleving of zijn er zaken die hen hiervan weerhouden? Hoe spreken lokale organisaties in India potentiële donoren aan? En wat zijn de mogelijkheden en kansen op het gebied van lokale fondsenwerving en claim making?

Lees meer

Georgina Kwakye: ‘The diaspora plays an important role in local fundraising’

Door Lydwien Batterink / 7 augustus 2014

During the Change the Game debate, Vice Versa examines how local fundraising and claim-making can be stimulated. According to actress and presentor Georgina Kwayke, the diaspora should not be overlooked as important players in this field. ‘Development should emanate from countries themselves and the diaspora plays a vital role as ambassador of development.’

Lees meer

Georgina Kwakye: ‘De diaspora speelt een belangrijke rol bij lokale fondsenwerving’

Door Lydwien Batterink / 7 augustus 2014

Tijdens het Change the Game debat onderzoekt Vice Versa hoe lokale fondsenwerving en claim-making gestimuleerd kan worden. Volgens actrice en presentatrice Georgina Kwakye ,kunnen migranten daar een belangrijke bijdrage aan leveren. ‘Ontwikkelingssamenwerking moet uiteindelijk helemaal vanuit de landen zelf gedaan worden. Migranten hebben hierin een belangrijke ambassadeursrol’.

Lees meer