Artikelen van Lennaert Rooijakkers

Bamako Bonjour! – Een verslag van vier jaar ontwikkelingswerk in Mali

Door Lennaert Rooijakkers / 30 mei 2013

De oplettende Vice Versalezer is ze de afgelopen vier jaar ongetwijfeld tegengekomen op de website: de columns over de belevenissen van ICCO-medewerkster Manon Stravens in Mali. De vertellingen over haar dagelijks leven, het veldwerk , haar twijfels, en haar kritiek op en liefde voor het vak zijn nu samen met een aantal nieuwe verhalen gepubliceerd in de bundel ‘Bamako Bonjour!’. Gisteren werd het boek officieel gepresenteerd in het Humanity House in Den Haag.

Lees meer

Voorbeschouwing tweede termijn Algemeen Overleg: ‘De intenties van de minister zijn goed, maar de tijd van vrijblijvendheid is voorbij’

Door Lennaert Rooijakkers / 28 mei 2013

Woensdag wordt het Algemeen Overleg over de beleidsnota van minister Ploumen voortgezet. Met drie oppositieleden blikt Vice Versa terug op het lange debat van afgelopen donderdag en vraagt hen naar hun verwachtingen en plannen voor morgen.

Lees meer

Jan Pronk verlaat Partij van de Arbeid

Door Lennaert Rooijakkers / 28 mei 2013

De laatste jaren sprak hij al een aantal keer hardop zijn twijfels uit, vanmiddag bracht Jan Pronk zijn definitieve besluit naar buiten: na bijna vijftig jaar zegt hij zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid op. De oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking kwam tot zijn besluit omdat ‘de partij zich steeds verder van de beginselen van de sociaaldemocratie verwijderd heeft’.

Lees meer

Ploumen maakt vooral veel beloftes tijdens tweede deel van het Algemeen Overleg

Door Lennaert Rooijakkers / 24 mei 2013

Minister Ploumen geeft (vooralsnog) niet toe aan de vurige wens van de oppositie om het budget van het Dutch Good Growth Fund aan te passen of deels elders te besteden. Dit liet zij donderdagavond in antwoord op vragen van de oppositie weten tijdens het Algemeen Overleg over haar beleidsnota ‘Wat de Wereld Verdient’.

Lees meer

Human Development Report: laat het Zuiden profiteren van het Zuiden

Door Lennaert Rooijakkers / 16 mei 2013

Sociale ontwikkelingen moeten de economische groei in het Zuiden meer tegemoet komen, de grote spelers moeten minder ontwikkelde landen helpen leren én profiteren van hun successen en nieuwe instituties en partnerschappen moeten regionale integratie en Zuid-Zuid-relaties versterken, waardoor kennis, ervaringen en technologie makkelijker kunnen worden gedeeld. Deze en andere aanbevelingen zijn terug te vinden het jongste Human Development Report, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), dat dinsdag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken haar Nederlandse presentatie kende.

Lees meer

Hoorzitting beleidsnota (3/4) Dutch Good Growth Fund: ‘Het fonds heeft wel een bestemming, maar geen doel’

Door Lennaert Rooijakkers / 23 april 2013

In het derde deel van de hoorzitting kwam het tot Dutch Good Growth Fund gedoopte revolverend fonds aan bod. Uit de zitting bleek dat er bij de genodigden nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de besteding en het doel van het fonds.

Lees meer

Hoorzitting beleidsnota (deel 4/4) Speerpunten: ‘Bundel kennis, kunde en investeringen’

Door Lennaert Rooijakkers / 23 april 2013

In het vierde deel van de hoorzitting kwam een ratjetoe van onderwerpen aan bod: voedselzekerheid, watervoorzieningen, vrede en veiligheid en gendergelijkheid. Kortom, de speerpunten en crosscotting issues van Ploumen’s beleid. En ook daarbinnen kan het Nederlands bedrijfsleven een grote rol spelen.

Lees meer

Levendig Follow the Money debat demonstreert controverse rondom steun aan private sector

Door Lennaert Rooijakkers / 16 april 2013

Het bedrijfsleven kan zeker een rol spelen binnen ontwikkelingssamenwerking, maar aan die rol kleven nog een hoop ‘mitsen’ en ‘maren’. Als eerste moet maar eens flink geëvalueerd worden wat hun rol is geweest in de afgelopen jaren, al is dat volgens sommigen makkelijker gezegd dan gedaan. Dit kwam naar voren tijdens het Follow The Money-debat dat Vice Versa samen met CFC en het Koninklijk Instituut voor de Tropen op donderdag 11 april organiseerde.

Lees meer

David Sogge: neem een voorbeeld aan het Noorse ontwikkelingsbeleid

Door Lennaert Rooijakkers / 10 april 2013

Op de dag dat de sociaal-democratische Lilianne Ploumen haar beleidsnota presenteerde, kwam de Noorse regering onder leiding van de sociaal-democratische Arbeiderspartiet met een ontwikkelingssamenwerkingsvisie naar buiten die in niets lijkt op het Nederlandse plan. Eerlijke herverdeling van inkomen staat centraal en geen woord over publiek-private partnerschappen of het bevorderen van handel. David Sogge, bestuurslid voor het Transnational Institute, legt uit wat Nederland nog van het Scandinavische land kan leren. Ook plaatst hij kritische aantekeningen bij de effectiviteit van publiek-private-partnerschappen, een van de stokpaardjes van het Nederlands ontwikkelingsbeleid.

Lees meer

JongOS blij met vernieuwende en gewaagde initiatieven in nota Ploumen

Door Lennaert Rooijakkers / 9 april 2013

Minister Ploumen’s voorstel om geld uit te trekken voor vernieuwende en gewaagde initiatieven kan op goedkeuring van JongOS rekenen. Het netwerk van 1499 young professionals in Internationale Samenwerking is echter minder tevreden over de voorkeursbehandeling die het bedrijfsleven binnen de de plannen van de minister lijkt te krijgen. Zo laat JongOS weten bij monde van stuurgroeplid Vanessa Nigten.

Lees meer

Joël Voordewind (ChristenUnie): ‘De PvdA heeft het laten lopen’

Door Lennaert Rooijakkers / 5 april 2013

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Joël Voordwind (ChristenUnie), die duidelijk is over de plannen voor het revolverend fonds. ‘Het Nederlands bedrijfsleven mag best meedenken over de vormgeving van het fonds, maar het kabinet heeft zich te houden aan de motie-Slob.’

Lees meer

‘Exportfinanciering moet een prominente plaats krijgen bij invulling van het revolverend fonds’

Door Lennaert Rooijakkers / 5 april 2013

Het revolverend fonds en het verlenen van exportkredietverzekeringen hebben alle potentie om te slagen. Dat zegt Johan Schrijver, directeur van kredietverzekeraar Atradius Dutch State Business, dat onder andere exportkredietverzekeringen in naam van de Nederlandse staat verstrekt. Schrijver maakt deel uit van de referentiegroep voor het revolverend fonds die in het leven is geroepen door minister Ploumen.

Lees meer

Telegraaf meldt akkoord over revolverend fonds: Nederlands bedrijfsleven profiteert flink

Door Lennaert Rooijakkers / 4 april 2013

Dagblad Telegraaf wist haar lezers vanochtend te vertellen dat VVD en PvdA tot een akkoord zijn gekomen over de invulling van het revolverend fonds. Volgens ‘De krant van wakker Nederland’ zal het Nederlandse bedrijfsleven volop profiteren van het fonds.

Lees meer

Ploumen geeft Tweede Kamer uitleg over opstellen handelsmissieagenda

Door Lennaert Rooijakkers / 15 maart 2013

Welke criteria komen kijken bij het vaststellen van de handelsmissieagenda van minister Ploumen? En hoe kan de garantie worden geboden dat hierbij niet alleen de nadruk op handel ligt, maar ook op ontwikkelingssamenwerking? Op deze en andere vragen wilde de voortouwcommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking donderdag antwoord krijgen van Ploumen tijdens de allereerste vergadering over handelsmissies en exportpromotie ooit.

Lees meer

Yannick du Pont: ‘Clubs die zichzelf buiten de discussie plaatsen maken zich totaal irrelevant’

Door Lennaert Rooijakkers / 13 maart 2013

Als ontwikkelingsorganisaties weigeren te kiezen voor vernieuwing, is het merendeel van de sector over tien jaar morsdood. Dat meent SPARK-directeur Yannick du Pont, die weinig begrijpt van de weerstand tegen de nieuwe plannen van minister Ploumen en juist pleit voor meedenken en meer debat. ‘Het oude model heeft de verwachtingen niet altijd waargemaakt, alleen al daarom mag je het nieuwe programma best een kans geven.’

Lees meer

Meer economische stimulans of aandacht voor sociale vraagstukken?

Door Lennaert Rooijakkers / 11 maart 2013

De ‘Future of International Cooperation’-conferentie die het SID afgelopen donderdag organiseerde, legde bij tijd en wijle het grote verschil in inzicht op het gebied van toekomstige internationale samenwerking bloot. Waar de ene spreker stelde dat economische groei alle aandacht behoeft, claimde de ander dat er juist nu sociale vraagstukken moeten worden opgelost. Niet geheel verrassend stelde minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in haar slottoespraak vast dat de twee ook best samen kunnen gaan.

Lees meer

Kiezend Kenia weet een ding zeker: een catastrofe als vorige keer wil het niet meer meemaken

Door Lennaert Rooijakkers / 4 maart 2013

De wereld kijkt vandaag toe hoe Kenia naar de stembus gaat. Na de vorige verkiezingen in december 2007, waarvan de uitslag werd betwist, viel het Oost-Afrikaanse land twee maanden lang ten prooi aan een geweld uitbraak die uiteindelijk aan meer dan duizend mensen het leven kostte en ruim zeshonderdduizend Kenianen ontheemd achterliet. Hoe heeft Kenia toegeleefd naar de stembusgang van vandaag en wat is er ondernomen om een catastrofe dit maal te voorkomen? Vice Versa sprak met drie Nederlanders uit de OS-sector die dicht bij het vuur zitten.

Lees meer

Nog steeds misstanden in Ethiopische bloemensector: werk aan de winkel voor Ploumen

Door Lennaert Rooijakkers / 27 februari 2013

Vandaag en morgen is minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op economische missie in Ethiopië. Ze zal daar onder andere gaan praten over de economische kansen binnen de bloemenindustrie. Maar hoe fair is die bloemenindustrie eigenlijk? En wat zou de minister aan de orde moeten stellen, als zij echt meent voor coherentie te zijn?

Lees meer

Toenemende hiv-resistentie vraagt om nieuwe aanpak van behandeling

Door Lennaert Rooijakkers / 25 februari 2013

‘Afrika heeft mensen zoals jij nodig’, werd Raph Hamers bij zijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam op hiv-behandeling en hiv-resistentie in Afrika ten zuiden van de Sahara, door zijn promotor op het hart gedrukt. Maar de goede eerste stappen zijn niet genoeg, meent de kersverse doctor, die hiv-resistentie alsmaar ziet toenemen.

Lees meer

Toenemende repressie werpt schaduw over succes van mobiele telefoon in Afrika.

Door Lennaert Rooijakkers / 19 februari 2013

Het succesverhaal van mobiele telefonie in Afrika leek jarenlang geen grenzen te kennen, maar langzaam maar zeker lijkt het succes ook een keerzijde te hebben door toenemende politieke controle en repressie. Om de huidige stand van zaken omtrent mobiele telefoons in Afrika te onderzoeken, organiseerde het Afrika Studie Centrum in Leiden vorige week de conferentie Mobile Africa Revisited.

Lees meer