Artikelen van Lennaert Rooijakkers

FMO Future of Banking-conferentie: ‘Meer inzicht in belang van duurzaam ondernemen en investeren nodig’

Door Lennaert Rooijakkers / 2 oktober 2014

VERSLAG – Er bestaat onder het publiek nog te weinig kennis over het belang van duurzame investeringen van banken, overheden, en bedrijven. De komende jaren staan zij dus voor de taak om dit zo goed mogelijk uit te leggen, zo werd afgelopen maandag tijdens de FMO georganiseerde Future of Banking-conferentie in Rotterdam meermaals benadrukt.

Lees meer

Volker Türk (UNHCR) over staatloosheid: ‘Geboorteakte kan verschil tussen dood en leven betekenen’

Door Lennaert Rooijakkers / 17 september 2014

De wereld kent naar schatting tien miljoen staatlozen, maar de aandacht voor dit bizarre fenomeen blijft gering. Deze week organiseerde de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in samenwerking met de Universiteit van Tilburg het First Global Forum on Statelessness in het Vredespaleis in Den Haag. Vice Versa interviewede de Director of International Protection van de UNHCR, Volker Türk, en sprak met hem over het hoofdpijndossier genaamd staatloosheid.

Lees meer

Zoeken naar een beter evenwicht voor fragiele staten

Door Lennaert Rooijakkers / 15 september 2014

De hulp aan fragiele staten laat te wensen over. Om meer werk te verzetten moet er veel meer samengewerkt worden en moeten er scherpere analyses worden gemaakt. Dat lieten meerdere sprekers afgelopen donderdag weten tijdens de slotconferentie van de IS Academie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Die lieten zich soms in pittige bewoordingen uit. ‘Maatschappelijke organisaties en actoren die binnen dit proces samenwerken moeten eens in de spiegel durven te kijken en zich afvragen wat zij zelf beter kunnen doen in plaats van met de beschuldigende vinger naar donoren of het gebrek daaraan te wijzen.’

Lees meer

Moeten de onbedoelde bijeffecten van hulp worden geëvalueerd?

Door Lennaert Rooijakkers / 22 juli 2014

De OESO-evaluatiecriteria schrijven het voor en in zeker de helft van de evaluatiemandaten wordt er naar gevraagd: het apart benoemen van bedoelde en onbedoelde effecten van ontwikkelingshulp. Maar in hoeverre worden deze regels ook nageleefd? In opdracht van de Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) mocht het Norwegian Institute of Urban and Regional Research (NIBR) de proef op de Noorse som nemen. Uit bestudering van een groot aantal evaluatierapporten blijkt dat er in Oslo op dit gebied nog behoorlijk wat werk aan de winkel is. Er is onvoldoende duidelijk over het optreden van onverwachte bijeffecten en in sommige gevallen wordt de informatie simpelweg op een hoop gegooid. In het rapport Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid doen de onderzoekers daarom de aanbeveling om de bestaande evaluatiemethoden grondig uit te breiden.

Lees meer

Partosleden krijgen tips over aangaan strategische partnerschappen

Door Lennaert Rooijakkers / 9 juli 2014

Terwijl de leden van Partos druk in de weer zijn met het aangaan van partnerschappen en het ontwikkelen van strategieën en programma’s die aansluiten bij het DGIS-beleidskader, probeert de branchevereniging hen hierbij zo goed mogelijk te helpen. Zo organiseert de werkgroep Lobbying and Advocacy van het Partos Leerplatform een driedelige seminarserie die de leden moet wijzen op de do’s and don’ts bij het aangaan van de partnerschappen. Tijdens het tweede seminar stonden de onderwerpen handelingsvrijheid, legitimiteit en Theory of Change centraal. Vice Versa mocht aanschuiven.

Lees meer

Dutch Good Growth Fund open voor aanmelding

Door Lennaert Rooijakkers / 3 juli 2014

Anderhalf jaar na de aankondiging kunnen Nederlandse mkb’ers en exporteurs zich per 1 juli aanmelden voor het Dutch Good Growth Fund. Het fonds moet uitkomst bieden aan ondernemers die geen lening kunnen krijgen van reguliere geldverstrekkers, maar wel willen investeren in ontwikkelingslanden of opkomende economieën. Door middel van het fonds moeten hulp en handel meer met elkaar verweven raken.

Lees meer

Wereldbank: geld geven aan allerarmsten leidt niet tot meer alcoholgebruik

Door Lennaert Rooijakkers / 19 juni 2014

Onder veel westerlingen heerst de gedachte dat het zomaar geven van geld aan mensen in de armste landen leidt tot een toename van alcohol- en tabaksconsumptie. Het geven van goederen en het leveren van diensten zou een veel betere oplossing zijn, zo luidt de communis opinio. Maar volgens de onderzoekers van de Wereldbank bestaat hier geen bewijs voor. Dat stellen zij in het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Cash Transfers and Temptation Goods: A Review Of Global Evidence’.

Lees meer

Mogelijk hefboomfonds voor maatschappelijk middenveld

Door Lennaert Rooijakkers / 13 juni 2014

Minister Ploumen gaat de mogelijkheid voor het optuigen van een hefboomfonds voor het maatschappelijk middenveld onderzoeken. Ook zegt zij te bekijken of er op termijn een Theory of Change Conferentie kan worden georganiseerd. Over beide zaken hoopt de minister de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uiterlijk aan het einde van de zomer te informeren. Dat zei Ploumen donderdag bij het algemeen overleg over het subsidiekader voor maatschappelijke organisaties.

Lees meer

Lof voor NCDO, maar kritiek op evaluatie zelf

Door Lennaert Rooijakkers / 11 juni 2014

De activiteiten die de NCDO tussen 2011 en 2013 heeft verricht zijn relevant en overwegend van goede kwaliteit geweest, schrijft de inspectiedienst IOB- in haar evaluatie van het NCDO-beleid ‘Investeren in wereldburgerschap.’ Maar vanuit de sector klinkt ook kritiek op de NCDO en de evaluatie zelf. De NCDO zou zich meer als concurrent dan als partner opstellen naar haar samenwerkingspartners. Verder zou er sprake zijn van een evaluatie ‘oude stijl’ en is het opmerkelijk dat vooral medewerkers van de NCDO zelf zijn geïnterviewd voor de evaluatie. Alsof de slager zijn eigen vlees keurt.

Lees meer

Nanno Kleiterp (FMO): ‘IOB legt de evaluatielat wel erg hoog’

Door Lennaert Rooijakkers / 7 mei 2014

Dat de evaluaties van het gevoerde beleid binnen de private sector volgens de IOB te wensen overlaten, is inmiddels bekend. Maar hoe kijken de genoemde bedrijven zelf tegen het oordeel van het onderzoeksinstituut aan? Vice Versa bracht een bezoek aan het hoofdkwartier van ontwikkelingsbank FMO in Den Haag en sprak daar met directeur Nanno Kleiterp over de conclusies van de evaluatie. ‘Wat dit rapport voor mij bewijst, is hoe lastig de correlaties en attributies te bewijzen zijn en hoe diepgaand onderzoek hiernaar moet worden gedaan.’

Lees meer

Ploumen gaat co-voorzitterschap bij OESO aan; Commissieleden hebben twijfels over reorganisatie Wereldbank

Door Lennaert Rooijakkers / 10 april 2014

Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel zal de komende tijd minder vaak in Den Haag te vinden zijn. Zij is door de OESO voorgedragen voor het co-voorzitterschap van het Global Partnership for Effective Development Cooperation, zo maakte zij woensdag bekend tijdens het algemeen overleg over de Nederlandse inzet tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank. Volgende week zal zij in Mexico City officieel worden benoemd.

Lees meer

Kamercommissie mist veel concrete doelen in Meer Jaren Strategisch Plan

Door Lennaert Rooijakkers / 31 maart 2014

Veel commissieleden gaven donderdagmiddag aan concrete doelen te missen in het Meer Jaren Strategisch Plan (MJSP) voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlands Handel. Minister Ploumen zei hierop in elk geval met een aangepaste versie van het plan te komen met meer aandacht voor kwetsbare groepen, gender en coherentie tussen hulp en handel.

Lees meer

Ploumen klimt in de pen en doet toezeggingen op SRGR-gebied

Door Lennaert Rooijakkers / 13 februari 2014

De voorvechters van Seksuele en Reproductieve Rechten (SRGR) in de Tweede Kamercommissie van Ontwikkelingssamenwerking konden gisteren hun hart ophalen tijdens het restant van het Algemeen Overleg over Ploumen’s speerpunten. De minister deed hen op meerdere punten hoopvolle toezeggingen.

Lees meer

Cordaid maakt vaart met open data

Door Lennaert Rooijakkers / 17 januari 2014

Het openbaar maken van projectinformatie biedt een mogelijkheid om het weinige geld dat voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar is zo effectief mogelijk te besteden. Dit benadrukte Marion Derckx, hoofd afdeling maatschappelijke organisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken, donderdag op het Cordaid Opening Up-evenement. Tijdens deze bijeenkomst gaf Cordaid uitleg over het openbaar maken van haar data en de voordelen hiervan voor de hele sector.

Lees meer

Ploumen en Kamerleden snellen door tweede dag begrotingsdebat

Door Lennaert Rooijakkers / 29 november 2013

De tweede dag van het begrotingsdebat, waarop de minister antwoord gaf op de vragen uit de eerste termijn en de volledige tweede termijn aan bod kwam, had een rommelig karakter. In een sneltreinvaart raasden minister Ploumen en de Kamerleden door het debat. Noodgedwongen. En daar was niet iedere deelnemer blij mee.

Lees meer

Cijfers nauwelijks aan de orde tijdens eerste termijn begrotingsdebat

Door Lennaert Rooijakkers / 27 november 2013

Tijdens de eerste termijn van het begrotingsdebat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ging het – anders dan de naam doet vermoeden – niet zoveel over cijfertjes. De leden van de Kamercommissie herinnerden minister Ploumen vooral aan eerdere vragen, prezen of kraakten haar keuzes, vroegen naar haar visie voor 2014 of opperden een aantal zaken te heroverwegen.

Lees meer

‘Het wordt druk op het maatschappelijk middenveld’

Door Lennaert Rooijakkers / 11 oktober 2013

Een halvering van het budget, strategische partnerschappen en het accountability fund. Door de beleidsbrief ‘Samenwerking met het maatschappelijk middenveld in een nieuwe context’ weet het maatschappelijk middenveld waar het vanaf 2016 aan toe is. Hoewel de brief inhoudelijk op veel bijval kan rekenen, vraagt de sector zich wel af hoe Ploumen haar ambities financieel wil bolwerken.

Lees meer

2-1 voor het Nederlandse bedrijfsleven

Door Lennaert Rooijakkers / 2 oktober 2013

Het Nederlands bedrijfsleven lijkt het meeste te profiteren van het Dutch Good Growth Fund. Ook kunnen vrouwelijke en jonge ondernemers in fragiele staten op een extra steuntje in de rug rekenen. Dit blijkt uit de langverwachte plannen omtrent het omstreden revolverend fonds die minister Ploumen onlangs naar buiten bracht. Kenners uit de sector zetten vooralsnog serieuze vraagtekens bij de uitvoering.

Lees meer

Hivos benoemt Edwin Huizing tot nieuwe algemeen directeur

Door Lennaert Rooijakkers / 4 juni 2013

Per 1 september zal Edwin Huizing in dienst treden als de nieuwe algemeen directeur van Hivos. Huizing volgt hiermee Manuela Monteiro op die na een dienstverband van tien jaar met pensioen gaat.

Lees meer

‘Waar is de aandacht voor inkomensongelijkheid?’ – Uiteenlopende reacties op Post-2015 Rapport

Door Lennaert Rooijakkers / 4 juni 2013

Het High Level Panel Post-2015 Rapport roept wereldwijd gemengde reacties op. ‘Niet veel nieuws onder de zon’, ‘goed en ambitieus’, maar ook ‘er wordt voorbijgegaan aan het probleem van inkomensongelijkheid’ zijn veelgehoorde commentaren. Vice Versa speurde het web af en selecteerde een aantal reacties.

Lees meer