De discussie over de Nederlandse financiering van ngo’s is te beperkt, vindt onderzoeker Lau Schulpen. We kijken te kort terug in de tijd, zien vele subsidiepotjes over het hoofd en staren ons blind op een handjevol organisaties. Schulpen biedt helderheid door de 47 subsidiepotjes te onderzoeken die het ministerie van Buitenlandse Zaken van 2003 tot 2020 heeft toegezegd aan 510 organisaties. Zijn eerste inzichten publiceert hij in Vice Versa.

Lees meer

Een origineel idee van Lau Schulpen van het CIDIN (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij heeft een aantal Kamervragen bedacht op basis van de nota van Ploumen. Je kunt volgens hem beter eerst goed luisteren en de mening van de minister helder krijgen door het stellen van vragen. Vandaar dat hij een aftrap doet met zeven Kamervragen voor de minister.

Lees meer

Ontwikkelingssamenwerking is toe aan een nieuwe koers. De vraag is echter welke kant ze op moet. Twaalf auteurs geven hierop antwoord in het boek ‘De hulp voorbij? Op zoek naar Internationale Samenwerking’ onder redactie van Rob Visser, Lau Schulpen en Willem Elbers.

Lees meer

Het verder uitkleden van ontwikkelingssamenwerking heeft ontegenzeglijk negatieve gevolgen voor de internationale belangen van Nederland. Dat zeggen Luuk van Kempen, Rik Habraken en Lau Schulpen van de Radbout Universiteit in Nijmegen. Door de verschraling van het NGO-landschap zal Nederland zich in het buitenland steeds minder vertegenwoordigd zien in bepaalde typen (moeilijke) landen, die de economische groeimarkten van morgen zijn.

Lees meer

Afgelopen vrijdag publiceerde Lau Schulpen van het CIDIN/Radboud Universiteit Nijmegen zijn financiële doorberekening van MFS-2 na uitvoering van het begrotingsvoorbehoud. Schulpen werd echter gewezen op een fout in zijn berekening en wil deze zelf graag rechtzetten. Hierbij de juiste cijfers.

Lees meer

Wetenschapper Lau Schulpen heeft opnieuw naar de toekenningen van MFS-2 gekeken nu bekend is wat het ‘begrotingsvoorbehoud’ betekent. Van de toegekende 2,1 miljard in MFS 2 zal uiteindelijk maar 1,68 miljard haar weg vinden naar de organisaties. De negentien allianties verliezen door de bezuiniging een bedrag van 447,5 miljoen euro, wat neerkomt op 21 procent van de oorspronkelijke goedkeuring. OxfamNovib en ICCO zijn de grootste verliezers. Ze verliezen bijna vijftig procent van hun overheidssubsidie tussen 2011 en 2015.

Lees meer

Juist het bezuinigingsvoorstel op het terrein van HIV/AIDS is een van de weinige goede voorstellen uit de Kamerbrief van staatssecretaris Ben Knapen. Dat vindt de Nijmeegse wetenschapper Lau Schulpen. Je kunt je terecht afvragen wat Nederland op het gebied van HIV/AIDS internationaal nog toevoegt. ‘Van Kamerleden zou je mogen verwachten dat ze hun voorstellen baseren op de realiteit en niet op degene die het hardst toetert.’

Lees meer

Volgens Lau Schulpen (CIDIN, Radboud Universiteit Nijmegen) hebben ontwikkelingsorganisaties nu genoeg getreurd en moet er nu inhoudelijk verder worden gepraat. Sterker nog: hij analyseerde de uitslagen en kwam tot de conclusie dat 11 van de 19 allianties er financieel op vooruitgaan in vergelijking met MFS-1. Lees hier zijn analyse en bekijk het ‘lijstje van Schulpen.’

Lees meer

In de eerste ronde van MFS-II zijn volgens Lau Schulpen, onderzoeker bij het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN), beduidend meer aanvragen afgevallen dan verwacht. De goedgekeurde organisaties laten op het eerste gezicht wel een aardige mix van thema’s zien, al is over de inhoud van de aanvragen nog weinig bekend.

Lees meer

Nu de aanvragen zijn ingediend is het wachten op het antwoord van het ministerie. Het nieuwe subsidiestelsel, dat versnippering van de sector zou moeten tegengaan, heeft in elk geval veel nieuwe allianties voortgebracht. CIDIN-onderzoeker Lau Schulpen schetst de voorlopige resultaten van Koenders’ ‘huwelijksmarkt’.

Lees meer