Stef Biemans is gisteren in zijn kinderprogramma Stefpacking op zoek gegaan naar zielige, Afrikaanse, Ghanese kinderen. Hiermee onderzoekt hij het beeld dat een flink aantal ontwikkelingsorganisaties hebben neergezet over Afrika de afgelopen tientallen jaren. Uiteindelijk vindt hij de zielige kinderen niet en toont hij de kracht aan van het Afrikaanse land. Maar hierin slaat hij door en roept hij een nieuw stereotype beeld in het leven.

Lees meer

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft een Kamerbrief met zijn bevindingen van de gesprekken en discussies over de rol van het maatschappelijk middenveld in internationale samenwerking en de relatie met de Nederlandse overheid gepubliceerd. De brief volgt op een toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 en onder meer een online discussie op de Vice Versa-website vanaf december 2011 tot en met maart 2012.

Lees meer

Het Goed Geld Gala 2012 van de Postcode Loterij heeft gisterenavond voor 284 miljoen euro aan goede doelen gegeven. Dat is 12 miljoen euro meer dan vorig jaar. Onder aanwezigheid van menig directeuren en voorzitters van ontvangende organisaties is het geld verdeeld in het Rijksmuseum.

Lees meer

Er is geen sprake geweest van fraude met ontwikkelingsgeld, noch zijn er megastallen gebouwd met ontwikkelingssubsidie. Dat zegt staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in een Kamerbrief naar aanleiding van een uitzending van televisieprogramma Radar. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier heeft het onderzoek gedaan voor de bewuste uitzending en spreekt de beweringen in de Kamerbrief tegen.

Lees meer

Het tweede Nationaal Actieplan (NAP) VN Resolutie 1325 is een feit. De resolutie gaat over vrouwen, vrede en veiligheid. De opvolger van het eerste NAP 1325 is maandag gelanceerd door bijna 40 Nederlandse ondertekenaars uit de overheid, kenniscentra en civil society. De nieuwe intentieverklaring bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015 en is in tegenstelling tot het vorige meer gefocust, flexibeler en ziet vrouwen minder als slachtoffers.

Lees meer

Schrijver en documentairemaker Ton van der Lee heeft twaalf jaar lang in Afrika gewoond. Hij besluit dat het tijd is om iets terug te doen voor het continent door zijn eigen ontwikkelingsproject op te zetten in het Malinese vissersdorp Sanouna waar hij aantal jaar heeft gewoond. In zijn boek ‘Kinderen van Afrika’ schrijft hij toegankelijk over het hele proces en geeft hij tips voor iedereen die zelf een project begint.

Lees meer

Gisteravond tijdens het wetgevingsoverleg gebeurde er van alles en nog wat achter de schermen. Subtiele blikken werden gewisseld tussen woordvoerders en het publiek, bodes liepen met briefjes heen en weer en mobieltjes speelden een centrale rol. Jeroen Aerts observeerde het en schreef een sfeerverslag.

Lees meer

De meest recente Kamerbrief behandelt vier regio’s in de wereld waar sprake is van grensoverschrijdende uitdagingen: het Grote Merengebied, de Hoorn van Afrika, Afghanistan-Pakistan en Midden-Amerika. Vervolgens aan de hand van een pragmatische visie legt de brief de inzet van Nederland in deze regio’s uit. Opvallend is de focus op multilaterale en bilaterale hulp. Volgens het document komt dit door de omvang van de problematiek, de beperkte financiële middelen en de beschikbare capaciteit van de regering.

Lees meer

Bewindsmannen Uri Rosenthal en Ben Knapen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) hebben begin deze week een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin ze het internationaal genderbeleid vormgeven. In de Kamerbrief geven ze aan dat ze gendergelijkheid en vrouwenemancipatie bevorderen langs twee sporen: eigenstandig genderbeleid en integratie van het genderaspecten in het buitenlandse en ontwikkelingsbeleid van BuZa. De brief geeft de indruk dat er een genderambassadeur komt. Elisabeth van der Steenhoven van genderplatform WO=MEN: ‘Kort en wel: de genderbrief is uitstekend.’

Lees meer

Onder leiding van directeur-generaal Joke Brandt heeft Nederland eind september het OS-examen van het Ontwikkelingscomité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/DAC) ondergaan. Dit examen vindt om de vier á vijf jaar plaats. Vice Versa nam het rapport door en belicht de belangrijkste uitkomsten. ‘Nederland moet de druk van gebonden hulp weerstaan.’

Lees meer

Ontwikkelingsorganisatie SNV benoemt Allert van den Ham (56) per 1 december als algemeen directeur. Van den Ham vervangt Dirk Elsen die eerder dit jaar opstapte nadat hij in opspraak kwam door de hoogte van zijn salaris. Hij combineert zijn nieuwe functie met het leiden van het SNV programma in Azië.

Lees meer

Iedere vrijdagmiddag laat Vice Versa de revue in de sector passeren. Deze week onze stagiair Jeroen Aerts over zijn veelbesproken interview met Arend Jan Boekestijn: ‘Natuurlijk heb ik een mening over de boodschap van Boekestijn. Maar of ik nou Tom van der Lee (Oxfam Novib) of Johan Driessen (PVV) interview; ik probeer mijn gekleurde bril af te zetten.’

Lees meer

Vice Versa maakt het smoelenboek van staatssecretaris Ben Knapen. Wie zijn belangrijk voor de staatssecretaris achter de schermen? Vice Versa doet elke week onderzoek naar deze mensen en zoekt uit wat hun invloed is op het ontwikkelingsbeleid van Knapen. Met deze week: stuurman Ed Kronenburg.

Lees meer

Twee weken geleden maakte Cordaid bekend haar organisatie af te slanken. Dit besluit kwam mede doordat de organisatie verwacht voortaan minder overheidsfinanciering te krijgen. Naar eigen zeggen waarschuwde oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn hier al vijf jaar geleden voor. Vice Versa sprak met hem over het maatschappelijk middenveld: ‘Ik heb vijf jaar geleden gezegd tegen alle directeuren van de ngo’s (niet-gouvernementele organisaties red.): “Jongens het speelveld gaat veranderen, het draagvlak voor grote overheidssubsidies neemt af.”’

Lees meer

Vice Versa maakt het smoelenboek van staatssecretaris Ben Knapen. Wie zijn belangrijk voor de staatssecretaris achter de schermen? Vice Versa doet elke week onderzoek naar deze mensen en zoekt uit wat hun invloed is op het ontwikkelingsbeleid van Knapen. Met deze week: professor Uri Rosenthal.

Lees meer

De niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) staan onder druk in het huidige kabinetsbeleid. Cordaid slankt haar organisatie al af door onzekerheid over een aflopende medefinancieringsstelsel en haar keuze voor sociaal ondernemerschap. Tijd voor een goed gesprek met campagnedirecteur Tom van der Lee van Oxfam Novib over de politiek, het bedrijfsleven en de toekomst. ‘We moeten allemaal leren dat we in tijden leven waarin de zekerheden van vroeger niet meer bestaan.’

Lees meer

Iedere vrijdagmiddag laat Vice Versa de revue in de sector passeren. Deze week onze stagiair Jeroen Aerts over jargon in de sector: ‘Dan duurt een debat of gesprek maar een paar minuutjes langer, omdat we begrippen kort toelichten en geen afkortingen gebruiken.’

Lees meer

‘Ik heb moeite om in generaties te denken’, zegt oud-kraker en andersglobalist Kees Stad nadat presentatrice Marcia Luyten vraagt waar de “2.0 generatie” over moet rellen tijdens de eerste aflevering van Oude meesters, jonge honden. Op deze avond in Pakhuis de Zwijger ontmoeten jonge wereldverbeteraars de meesters van vroeger rondom het thema mondiale solidariteit.

Lees meer