Binnen ontwikkelingssamenwerking is capaciteitsversterking momenteel een hot item. Uit de grote MSF II evaluatie die recentelijk is uitgevoerd waren een aantal lessen te trekken die stof tot nadenken geven en op de conferentie Learning for the future die Partos op 14 april organiseert eens grondig worden bekeken. Wat volgens Clara Bosco, international networks advisor van Civicus, niet helpt voor capaciteitsversterking is dat internationale ngo’s zich steeds vaker in ontwikkelingslanden gaan vestigen en meedingen naar lokale fondsen.

Lees meer

Hoe kan de Nederlandse wetenschap meer betekenen voor mondiale gezondheidszorg? Hierover werd op 9 maart gebrainstormd door wetenschappers, ngo-medewerkers, artsen en vertegenwoordigers van de overheid. Een van de conclusies: ‘We moeten uitgaan van lokale behoeften in plaats van ons te richten op specifieke ziekten.’ Een interview met Leon Bijlmakers, die de geanimeerde discussie voorzat.

Lees meer

Wiebe Bijker, bestuursvoorzitter van de NWO-WOTRO, is ervan overtuigd: ‘Van internationaal georiënteerd onderzoek wordt de wetenschap beter.’ Om nieuw Nederlands onderzoek met bewuste aandacht voor de meest kwetsbaren in de wereld te stimuleren, werd hierover op 9 maart met een zeer divers gezelschap gebrainstormd. Bijker kijkt tevreden terug en vertelt over de vervolgstappen die hij zal nemen.

Lees meer

INTERVIEW – De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) ontving een storm van kritiek op de fiananciering van de de Barro Blanco dam in Panama. Dát aan de vooravond van de conferentie over de financiering van ontwikkelingshulp. Ondanks de protestgeluiden van de Panamese Ngäbe Buglé-indianen blijft FMO-directeur Nanno Kleiterp achter het project staan. Kleiterp: ‘Als we om die reden met dit soort projecten zouden stoppen, dan zie ik niet zo snel een alternatief om armoede doeltreffend te verminderen.’

Lees meer

Combineer goed ouderschap met het genereren en beheren van inkomen en je hebt een duurzaam recept voor armoedebestrijding van gezinnen. Dat was één van de inzichten van het seminar: Parenting, driver of development. Het seminar werd afgelopen donderdag 15 mei in Den Haag georganiseerd door de Together4Change alliantie, die bestaat uit bestaat uit ICS (penvoerder), Wereldkinderen, Wilde Ganzen en SOSkinderdorpen.

Lees meer

In de discussie over beeldvorming in het kader van het Reframing the Message? debat verzet Janneke Juffermans zich zowel tegen het krachtige beeld van Afrikanen als het zielige beeld. Waarom hebben we zo’n neiging om in beelden te denken? ‘Wat als we nu eens dat hele kwetsbare en dat hele krachtige zien als manifestaties van mensen in bepaalde omstandigheden. Van ‘ons mensen’ dus. En niet van Afrikanen pur sang.’

Lees meer

Hivos-directeur Manuela Monteiro gaat na 34 jaar ontwikkelingswerk met pensioen. In Lissabon was ze het slimste meisje van de klas en als studente ontworstelde ze zich aan de dictatuur door naar Nederland te vluchten. Deze weigering haar idealen en ambitie te verloochenen zettte ze bij Hivos om in vooruitstrevend leiderschap en het doorbreken van vele taboes. In de Vice Versa nummer 2 vertelt ze Janneke Juffermans uitgebreid over haar idealen.

Lees meer

Als ontwikkelingsorganisaties een sterk merk willen zijn, dan moeten ze samenwerken met andere spelers hier in Nederland op een thema waar hun expertise ligt. Hiermee zouden organisaties aan geloofwaardigheid en achterban winnen, betoogt Janneke Juffermans.

Lees meer

Moeten ontwikkelingsorganisaties mee met de vluchtigheden van de tijd of zich vasthouden aan waar zij voor staan? En moeten zij zich in hun werk richten op ‘Het Zuiden’ of op de armoede problematiek in eigen land? In gesprek met haar omgeving overpeinst Janneke Juffermans deze vragen en stelt dat organisaties meer de connectie moeten leggen met het ‘hier’.

Lees meer

Voor haar boek Grenzeloos Gedreven en voor Vice Versa sprak freelance journaliste Janneke Juffermans verschillende ontwikkelingswerkers. Wat maakt dat mensen voor dit werk kiezen? Bij de meeste mensen speelt een combinatie van motieven, aldus Juffermans. Met een psychologische blik probeert ze naar deze motieven te kijken en ze te verklaren.

Lees meer

Redacteur Janneke Juffermans sluit de rij in de vrijdagmiddagborrels die ter gelegenheid van de vakantie van hoofdredacteur Marc Broere worden geschreven. Ze verwondert zich over de cultuurverschillen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en beschouwt deze verschillen in relatie tot partnerschappen tussen deze sectoren.

Lees meer

Afgelopen donderdag is de Ugandese homo-activist David Kato vermoord. Janneke Juffermans vraagt zich af hoe men op persoonlijk en organisatieniveau binnen de sector met homorechten omgaat.

Lees meer

Janneke Juffermans was vorige week bij de uitreiking van de Kinderrechtenvredesprijs. Terwijl de prijs werd uitgereikt dacht ze na over het nieuwe beleid van staatssecretaris Ben Knapen. ‘Ik ben bang dat met de huidige plannen het beeld van mensen in ontwikkelingslanden weer wordt teruggebracht tot mensen die slachtoffer zijn of mensen die een potentiële afzetmarkt vormen.’

Lees meer

Janneke Juffermans hoorde het nieuws over de uitslag van MFS-2 in Bamako (Mali) waar ze op reportage is voor Vice Versa en een vergadering van de regionale raad van ICC0 bijwoont. Hoe is er in het veld gereageerd? Een persoonlijke impressie.

Lees meer

Op 20 november zal een grote conferentie over vernieuwing binnen de ontwikkelingssamenwerking plaatsvinden, een initiatief van Jong OS. Journaliste Janneke Juffermans, lid van de stuurgroep Jong OS, licht alvast een tipje op van de sluier.

Lees meer

Op vrijdag 17 september vond in Pakhuis de Zwijger de tweede editie van het 1 % event plaats. Volgens de persmap ging het om hét Open Space event dat mensen met goede ideeën bij elkaar brengt om samen te werken aan nieuwe vormen van internationale samenwerking 2.0. Janneke Juffermans doet verslag.

Lees meer