Skip to content

Artikelen van Jan Pronk

Drogredenen van zelfgenoegzaamheid

Door Jan Pronk / 4 juli 2018

De oproep van VVD-leider Klaas Dijkhoff om een politieke bijeenkomst over vluchtelingen bij te wonen waar ook gelachen zou worden, was voor oud-minister Jan  Pronk een aanval op al zijn zintuigen. Dat zei hij vorige week in zijn keynote speech tijdens de ID Leaks Awards. Vice Versa drukt zijn bijdrage integraal af.

Lees meer

De Turkijedeal is handel in mensen

Door Jan Pronk / 28 maart 2018

De Turkijedeal had nooit gesloten mogen worden. De afspraak is een pervers resultaat van een beschamend proces, stelt Jan Pronk in deze opiniebijdrage aan het migratiedebat. Voer liever het VN-Vluchtelingenverdrag uit, naar letter en geest.

Lees meer

Schone doekjes, schone schijn

Door Jan Pronk / 11 december 2015

COLUMN – Tijdens De Middag van het Evalueren las Jan Pronk deze column voor. Hij verbaast zich erover dat men het vooral wil hebben over het hoe en het wie van evalueren. Pronk maakt zich juist druk over wát er geëvalueerd moet worden: niet de hulp, maar het beleid!

Lees meer

Jan Pronk: Overwegingen na Parijs, vrijdag 13 november

Door Jan Pronk / 23 november 2015

COLUMN – In deze column gaat oud-minister Jan Pronk in op de aanslagen van vrijdag 13 november en plaatst hij ze in een geopolitieke context. Hij geeft zeven overwegingen bij het zoeken naar een antwoord. ‘Nieuwe oorlogen gaan niet om bezetting van grond, maar van de menselijke geest.’

Lees meer

Onheil is structureel

Door Jan Pronk / 15 oktober 2015

COLUMN – Ontwikkelingssamenwerking zou tegenwoordig minder nodig zijn. Het gaat goed in Afrika en Azië en daarom moeten we ons richten op normale economische betrekkingen en handel. Dat wordt althans verkondigd door politici, opiniemakers en media. Maar hoe komt het dan dat meer migranten en vluchtelingen dan ooit te voren Europa willen bereiken? Hoe komt het dat het Midden-Oosten in brand staat, dat in tal van landen in Noord- en Centraal-Afrika en Zuidwest-Azië geweld domineert, dat er zoveel slachtoffers zijn van natuurrampen en dat zij zo lang effectieve hulp moeten ontberen?

Lees meer

Wiens rust is in het geding, wiens nood en wiens wet?

Door Jan Pronk / 6 juli 2015

COLUMN – Het kabinet heeft lang gesteggeld over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het was een gênante vertoning. Dat politici met een kabinetscrisis dreigen over noodhulp aan vluchtelingen, is een dieptepunt in de Nederlandse politiek.

De uitkomst van het beraad – uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen bed, bad en brood, mits zij zich bereid verklaren mee te werken aan spoedige uitzetting – was niet eens het meest gênante aspect. Het is humaniteit op zijn smalst, extra benadrukt door de beperking van de opvang tot slechts enkele plaatsen in Nederland en de dreiging dat gemeenten die zich verzetten, worden beboet. Bolkestein gaat dat niet ver genoeg. Hij stelt voor dat burgemeesters van die gemeenten worden ontslagen.

Lees meer

Drogreden #10: Ongelijkheid is beter voor iedereen

Door Jan Pronk / 13 april 2015

OPINIE – Ongelijkheid zou beter zijn voor de economie. Maar Jan Pronk betwijfelt dat. En als het al zo zou zijn, tot wat voor soort groei leidt het dan?

Lees meer

Column Jan Pronk: Drogreden # 9: Koopman of Dominee?

Door Jan Pronk / 30 december 2014

Waarom laten we ons telkens weer verleiden tot een discussie over de vraag: koopman of dominee? Dat vraagt Jan Pronk zich af in het nieuwste nummer van de Vice Versa. Waarom die steeds herhaalde claim, dat er gekozen moet worden tussen twee sjablonen, waar ieder het zijne bij kan denken, zodat een keus geen duidelijkheid verschaft? Men kan proberen dat te omzeilen door te kiezen voor en/en: Nederland dient in de relatie tot het buitenland zowel koopman als dominee te zijn. Maar wat houdt dat in? Wie zijn die koopman en die dominee? Hoe ben je dat of word je dat?

Lees meer

Column Jan Pronk: Het loopt uit de hand

Door Jan Pronk / 27 oktober 2014

Jan Pronk vraagt zich in het laatste nummer van Vice Versa af vooruitgang echt tot meer vrede leidt of niet. ‘Ik ben er niet gerust op’

Lees meer

(BLOG) Drogreden # 8: Voedsel of vrijheid?

Door Jan Pronk / 2 september 2014

Wat is belangrijker: voedsel of vrijheid? Over deze vraag boog Jan Pronk zich in het laatste nummer van Vice Versa. ‘Minder vrijheid kan inderdaad resulteren in meer groei, meer welvaart en meer voedsel, maar dan vooral voor degenen die zich verheugen in de gunst van het regime.’

Lees meer

Drogreden #7: Mensenrechten zijn westers

Door Jan Pronk / 2 mei 2014

Jan Pronk behandelt in de Vice Versa drogredenen die maar al te vaak worden gebruikt in het politieke debat. Voor Vice Versa nummer 2 dit jaar de drogreden: mensenrechten zijn westers. Integendeel, volgens Pronk. ‘De universele erkenning van mensenrechten is het resultaat van een wereldwijde strijd.’

Lees meer

Drogreden #5: Fragiele staten verdienen de meeste aandacht

Door Jan Pronk / 31 december 2013

Jan Pronk neemt voor ieder Vice Versa nummer een drogreden onder de loep. Dit keer de drogreden dat fragiele staten de meeste aandacht verdienen. Gaat het om de fragiliteit van een staat of om de kwetsbaarheid van een samenleving? vraagt Pronk zich af.

Lees meer

Drogreden # 4: Groei is het beste medicijn tegen conflicten

Door Jan Pronk / 19 november 2013

Ieder nummer neemt columnist Jan Pronk een ‘drogreden’ onder de loep. In Vice Versa 4 de drogreden: groei is het beste medicijn tegen conflicten. Pronk wijst erop dat het ingewikkelder ligt. ‘Wanneer grote en toenemende welvaart ongelijk is verdeeld, is strijd onafwendbaar.’

Lees meer

Column Jan Pronk – Drogreden nr.3: Biedt datgene aan waarin je zelf excelleert

Door Jan Pronk / 8 oktober 2013

‘Donoren denken het vaak beter te weten; soms terecht, meestal niet’, zo stelt Jan Pronk in een column die eerder verscheen in het septembernummer van Vice Versa. In de derde serie van zijn tweemaandelijkse column neemt Pronk drogreden nummer drie onder de loep.

Lees meer

Column Jan Pronk – Drogreden nr. 2: Versnippering

Door Jan Pronk / 30 april 2013

Spreiding van ontwikkelingshulp over een groot aantal landen wordt vaak versnippering genoemd. Omdat versnippering slecht zou zijn, wordt de hulp geconcentreerd op een beperkt aantal landen. Waarom eigenlijk? In de tweede serie van Jan Pronk zijn tweemaandelijkse columns voor Vice Versa neemt Pronk de drogreden ‘versnippering’ onder de loep.

Lees meer

Column Jan Pronk: Drogredenen

Door Jan Pronk / 18 maart 2013

De discussie over ontwikkelingshulp wordt overheersd door mantra’s, merkt columnist Jan Pronk op in Vice Versa nummer 1 van dit jaar. Hulp helpt niet, kan vervangen worden door handel of de markt is het nieuwe panacea. Volgens Pronk zijn deze stellingen echter gebaseerd op drogredenen. En daar gaat hij het komende jaar de aanval op inzetten.

Lees meer

Vice Versa #5: De ODA voorbij

Door Jan Pronk / 21 november 2012

Hoogleraar en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk schrijft voor elke papieren Vice Versa een column. In de laatste Vice Versa komt Pronk met het idee van sustainable development finance (SDF). Dat is dan ‘net zo’n systeem van registratie, beoordeling en verantwoording als tot nu bij de ODA.’ Want volgens de oud-minister kan de hulp na 2015 ‘vooral gericht worden op sociale zekerheid, in aanvulling op de inspanningen van de ontwikkelingslanden zelf.’

Lees meer

Rio + 20: ‘Alles is nog niet verloren’

Door Jan Pronk / 4 oktober 2012

Hoogleraar Jan Pronk aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in zijn column in de nieuwste Vice Versa over centrale thema’s in het ontwikkelingsbeleid. ‘Het was geen succes, maar het had erger gekund. Alles is nog niet verloren.’

Lees meer

‘Geloven of doordenken?’

Door Jan Pronk / 10 april 2012

Hoogleraar Jan Pronk aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in zijn column in de nieuwste Vice Versa over centrale thema’s in het ontwikkelingsbeleid. ‘De centrale ideeën zelf horen niet op de schroothoop, maar wel de wijze waarop zij vaak worden omarmd: als een nieuw geloofsartikel.’

Lees meer

Fair Trade: meer dan alleen eerlijke producten kopen

Door Jan Pronk / 26 december 2011

‘Zo nu en dan eerlijke producten kopen in een corner van Albert Heijn zet geen zoden aan de dijk’, betoogt Jan Pronk. De hoogleraar aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in zijn column in de nieuwste Vice Versa over Fair Trade. ‘De wereldeconomie steekt nog steeds oneerlijk in elkaar. Dat veranderen gaat verder dan ‘ja’ zeggen tegen eerlijke, schone, groene en duurzame producten. Het betekent ook ‘nee’ zeggen tegen alles wat daarmee in strijd is.’

Lees meer
Avatar

Jan Pronk was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl (1973-’77), Lubbers III (1989-’94) en Kok I (1994-’98). In de periode 2004 tot 2006 was hij speciaal VN-gezant in Soedan. Momenteel is hij hoogleraar aan het Institute for Social Studies in Den Haag.

Scroll To Top