Artikelen van Jack van Ham

Niet meer terug naar hoe het was, want dan krijg je wat je kreeg

Door Jack van Ham / 21 april 2020

Vakbonden, belangenorganisaties van en voor de publieke sectoren, progressieve politieke partijen en Ngo’s wereldwijd moeten zich op ongekende wijze gaan roeren, schrijft Jack van Ham (oud-directeur van het Rode Kruis en ICCO) in deze opiniebijdrage. Dit om te voorkomen dat de wereld weer zo wordt als voor de coronacrisis, want dan krijg je een ongelijke overspannen samenleving die zijn eigen bronnen vernietigt en het grootste deel van de bewoners berooid achterlaat.

Lees meer

Held Kjeld en Super Dolf

Door Jack van Ham / 27 februari 2018

Het vraagt echt lef en overtuiging om in deze tijden als ontwikkelingsorganisatie je rug recht te houden en je tegen ongenuanceerde en populistische aantijgen te verzetten, schrijft Jack van Ham, oud-directeur van het Rode Kruis en ICCO, in deze opiniebijdrage. We kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan Dolf Jansen.

Lees meer

Als feiten zouden tellen: Gespeelde verontwaardiging in ontwikkelingshulp en meer….

Door Jack van Ham / 1 december 2015

OPINIE – Jack van Ham, oud-directeur van ICCO, vindt dat de verontwaardiging over de Nederlandse rol in ontwikkelingssamenwerking gespeeld is. Bezuinigingen worden met lede ogen aangekeken, er is geen continuïteit en de politiek leert niet van eerder gemaakte fouten.

Lees meer

Maakbaarheid is een kostbare illusie

Door Jack van Ham / 9 maart 2015

De kennis en ervaring van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is door politieke maakbaarheidsacties van achtereenvolgende kabinetten onbruikbaar en kostbaar versnipperd. Dat schrijft Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en het Rode Kruis, in deze opiniebijdrage. De huidige reorganisatie van subsidies aan het maatschappelijk middenveld door strategische partnerschappen is volgens hem de volgende stap.

Lees meer

COLUMN: lange en kromme tenen

Door Jack van Ham / 4 december 2012

‘Een onsje minder veranderdrift en een werkelijk “lerende” samenleving zouden ons dichterbij vernieuwing brengen dan ijverige hijgerigheid’, betoogt Jack van Ham in zijn nieuwste column naar aanleiding van het Smart Aid-debat. Hij wil met een beetje serieuze humor wat verlichting brengen in het debat dat volgens hem steeds ziellozer en zuurder begint te worden.

Lees meer

‘Geen miljard uitruilen voor zorgpremies of hypotheekrenteaftrek’

Door Jack van Ham / 22 november 2012

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds is Jack van Ham onlangs met zijn organisatie naar Nigeria geweest. Hij heeft daar onder meer een project bezocht dat opkomt voor de allerarmsten, maar moet concluderen dat met de huidige attitude bij de overheid dit type werk helemaal naar de marge zal worden gedrukt.

Lees meer

Jack van Ham: ‘Armoedebestrijding een op zijn einde lopende werksoort’

Door Jack van Ham / 15 november 2012

‘De illusie is doorgeprikt dat een verzameling goedwillende organisaties met te weinig invloed en middelen, het diep gewortelde onrecht in de dagelijks chaotischer wordende wereld kan oplossen’, begint Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en van het Rode Kruis, stevig. Maar volgens Van Ham hoeven we dit niet te accepteren en pleit hij voor een andere benadering bij ontwikkelingssamenwerking. ‘We moeten geleerd hebben dat de verwachtingen die we mogen hebben niet te hoog gespannen moeten zijn.’

Lees meer

‘Brains4Development is een uitdaging die ik graag zou aangaan’

Door Jack van Ham / 18 oktober 2012

Aan het begin van deze week opperde Bert-Jan Woertman het idee van een OS-campus. Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en van het Rode Kruis, borduurt hierop verder en lanceert Brains4Development. ‘Brains4Development is een creatieve campus voor internationale ontwikkeling waarin creatieve geesten uit Noord en Zuid samenkomen en budgetten voor research en development bij elkaar worden gebracht. Het kan de cultuur van wantrouwen en scepsis doorbreken en een nieuwe agenda voor de toekomst neerzetten.’

Lees meer

Vrijdagmiddagborrel Jack van Ham: ‘Internationale samenwerking, CDA gokt verkeerd!’

Door Jack van Ham / 24 augustus 2012

Het CDA gokt weer verkeerd, stelt Jack van Ham in deze vrijdagmiddagborrel. Met meer Europa en minder ontwikkelingssamenwerking lijkt de fractievoorzitter van het CDA de strijd aan te gaan ‘over rechts.’

Lees meer

Jack van Ham over ‘de prijs van nationalisme, angst en gemakzucht, met dank aan Arend Jan’

Door Jack van Ham / 7 april 2012

Het debat over het nut van ontwikkelingssamenwerking zit momenteel op een hoogtepunt. Jack van Ham wil een stevig onderbouwd tegengeluid geven aan Arend Jan Boekestijn en consorten. De voormalig topman van ICCO en het Rode Kruis is daarnaast bang dat Nederland ‘een mooie toekomst achter zich laat’.

Lees meer

‘Nederland kan bezuinigen op ontwikkelingshulp niet eens betalen’

Door Jack van Ham / 26 maart 2012

Afgelopen zaterdag verscheen in dagblad BN De Stem een artikel van Bob Geldof, initiatiefnemer van Live Aid. Hij betoogde dat het dom en kortzichtig is om te snijden in hulp aan ontwikkelingslanden, net nu er buitengewone kansen liggen voor het bedrijfsleven. Jack van Ham, oud-directeur van ICCO, was gegrepen door het stuk van de Britse zanger en legt uit waarom.

Lees meer

Maarten Schinkel over ontwikkelingshulp: helder betoog maar merkwaardige conclusie

Door Jack van Ham / 20 februari 2012

Afgelopen vrijdag schreef NRC columnist Maarten Schinkel een prikkelende column over ontwikkelingssamenwerking. Hoewel Schinkel de toon die Wilders in het debat inneemt te ver vindt gaan, vindt hij een fundamenteel debat over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking wel noodzakelijk. Voormalig ICCO-directeur Jack van Ham reageert.

Lees meer

‘NON-paper, Nergens Over Nagedacht?’

Door Jack van Ham / 1 februari 2012

Jack van Ham neemt geen blad voor de mond in zijn reactie op het non-paper van staatssecretaris Ben Knapen. Volgens de voormalig topman van ICCO en het Rode Kruis is het ‘een niks en een leeg stukje papier’ dat ‘de meest teleurstellende bijdrage aan het debat is’. De trends die Knapen schetst zijn volgens Van Ham inmiddels door de tijd achterhaald en onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid. ‘Daar moet je geen vragen over stellen, maar met inspirerende ideeën over komen.’ Zelf zet Van Ham een aantal ideeën op een rij.

Lees meer

Ngo’s moeten tweets van G.W. maar voor lief nemen

Door Jack van Ham / 13 januari 2012

Als zelfs de Koningin een lans durft te breken om ons korte termijn eigenbelang te laten, dan kunnen ngo’s niet achterblijven en moeten ze de tweets van G.W. maar voor lief nemen. Dat vindt Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en het Rode Kruis.

Lees meer