Artikelen van Frank van der Linde

Zet sectorbreed in op mondiale tax justice

Door Frank van der Linde / 20 augustus 2013

Wordt het najaar het seizoen van Tax Justice? Met de inmiddels veel besproken advertentie van Oikos lijkt het daar wel op. Frank van der Linde pleit voor een wereldwijde sectorbrede campagne voor Tax Justice. Want ook Nederlanders zijn slachtoffer van Tax Injustice en er is geld zat voor armoedebestrijding als er eerlijk belasting wordt betaald. Van der Linde ziet zo’n campagne als een gouden kans voor de sector om én de armoede de wereld uit te helpen én het draagvlak voor armoedebestrijding te herstellen.

Lees meer

‘Wapenhandel krijgt ruim baan van Timmermans en Ploumen’

Door Frank van der Linde / 14 juni 2013

Direct na de installatie van het nieuwe kabinet vorig jaar november was het crisisberaad bij de Nederlandse wapenhandelaren. Twee PvdA-ministers op het ministerie van Buitenlandse Zaken voorspelden weinig goeds. Maar de wapenhandelaars hebben weinig te vrezen, zo denkt Frank van der Linde. Het duo Timmermans en Ploumen biedt weinig weerstand aan de geoliede lobby van de VVD en de wapenindustrie, volgens hem.

Lees meer

‘Shell is nu eenmaal goed in olie, Cordaid in projecten in het Zuiden’

Door Frank van der Linde / 22 april 2013

Frank van der Linde ergert zich aan gebrek aan werken op basis van grondige en brede contextanalyses. De reorganisatie van de sector, getriggerd door de nota van Ploumen, biedt een kans om ook op dit punt forse veranderingen door te voeren. Hij is er van overuigd dat werken op basis van brede contextanalyses een verschuiving van de werkzaamheden naar Nederland zal opleveren.

Lees meer

Kritiek op de nota van Ploumen is vooral zelfkritiek

Door Frank van der Linde / 11 april 2013

Dat het zover heeft moeten komen dat de minister het maatschappelijk middenveld moet oproepen tot meer watchdog functie,…

Lees meer

Onterechte trots

Door Frank van der Linde / 7 februari 2013

‘De winst voor de wereld zit hem niet in de hoeveelheid geld die we teruggeven, maar in het stoppen met geld naar ons toe te trekken’ betoogt Frank van der Linde in zijn nieuwste bijdrage. Frank roept de sector op om grootschalig onderzoek te doen naar de hoeveelheid geld die Nederland naar zich toetrekt door haar machtspositie uit te buiten en door oneerlijk beleid.

Lees meer

‘Lobby Nederlands maatschappelijk middenveld van allerbelabberdste kwaliteit’

Door Frank van der Linde / 9 januari 2013

Met een open brief hoopt Frank van der Linde de ontwikkelingssector op te schudden na twee weken vakantie. De sector moet volgens hem grootser durven denken, grootschalig de confrontatie aangaan met onze eigen overheid en het publiek in de volle breedte, en de eventuele consequenties daarvan aanvaarden.

Lees meer

‘Meeste ontwikkelingsorganisaties worden maatschappelijke organisaties’

Door Frank van der Linde / 6 december 2012

Frank van der Linde heeft de afgelopen tijd veel kritiek geleverd en over zich heen gekregen. Te veel schoppen, te weinig constructief volgens velen. Deze keer geeft hij zijn visie op de relatie van ontwikkelingsorganisaties met de burger en de verschillende rollen van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Hij pretendeert niet dat dit een volledige uitgekristalliseerde visie is, maar hoopt dat het een bijdrage levert aan een ‘levendig debat met meer mensen dan het gebruikelijke groepje’.

Lees meer

Open brief aan ledenvergadering Partos

Door Frank van der Linde / 5 november 2012

In een open brief aan de directeuren van de lidorganisaties van Partos, roept Frank van der Linde de OS-sector op om over te gaan tot grondige zelfreflectie en heroriëntatie. ‘Weer schreeuwen dat de bezuinigingen belachelijk zijn, heeft niet alleen geen nut, maar maakt het probleem alleen maar erger.’

Lees meer

Een laatste kans voor Partos

Door Frank van der Linde / 3 oktober 2012

Met het nieuwe kabinet in aantocht, heeft de sector een laatste kans om met elkaar de fundamentele discussie te voeren, stelt Frank van der Linde, strategisch adviseur en voormalig bestuurslid van branchevereniging Partos. Zodra de nieuwe minister of staatssecretaris voor internationale samenwerking aantreedt, zal hij of zij snel moeten beslissen over MFS3 en dan ligt het beleid op hoofdlijnen vast tot 2019 of 2020. Daarom dient Partos met haar leden een solide visie op Mondiaal Burgerschap en Internationale Samenwerking op te stellen, én de rol van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties daarbinnen, en wel voor het einde van het jaar.

Lees meer

BUZA: draai NU de geldkraan dicht!

Door Frank van der Linde / 17 september 2012

‘Oud-minister Bert Koenders wilde de Nederlandse ontwikkelingssector grondig hervormen. Dat is mislukt. De enige mogelijkheid om beweging in de Nederlandse OS-sector te krijgen is het dichtdraaien van de geldkraan door donoren, met name door BuZa. En wel per direct, zodat we eindelijk met OS 2.0 kunnen beginnen.’ Aldus Frank van der Linde, voormalig bestuurslid van brancheorganisatie Partos vandaag in een opiniebijdrage.

Lees meer

Géén MFS-3, wél SBOS- plus

Door Frank van der Linde / 7 februari 2012

De hints van staatsecretaris Knapen over dat het werkveld van Nederlandse NGO’s vooral in ons eigen land moet komen te liggen, klinken Frank van der Linde, oud directeur van Fairfood, als muziek in de oren. Maar hij vraagt zich af of de staatssecretaris de consequenties overziet van deze gedachte. ‘Gezien de ervaringen met dit kabinet, kan ik me niet voorstellen dat Oxfam campagne mag gaan voeren tegen het Nederlandse belastingklimaat. En ook het Nederlandse bedrijfsleven aanpakken, zal niet de sympathie hebben van dit kabinet.’

Lees meer

Samen sterker met een internationale Partos

Door Frank van der Linde / 7 december 2011

De internationale conferentie in Busan was een succes. Maar tegelijkertijd werden er nieuwe dingen duidelijk over de internationale hulparchitectuur, stelt Frank van der Linde. Vooral de rol van het maatschappelijk middenveld is veel minder belangrijk geworden dan in het verleden. Zowel noordelijke als zuidelijke ngo’s verliezen in snel tempo hun relevantie en hun rol wordt door andere spelers overgenomen. Tijd voor een krachtige herbezinning en een nieuwe rol waarin geld geen rol meer speelt.

Lees meer

Britt Dekker en Fairtrade

Door Frank van der Linde / 3 november 2011

Frank van der Linde kruiste vanmiddag op Radio 1 de degens met Peter D’angremond, directeur van Max Havelaar. Keurmerken als Max Havelaar moeten eerlijk en compleet vertellen hoe het zit, vindt hij. En dat doet Max Havelaar niet. ‘Na de ineenstorting van de mondiale economie in 2008, is de consument wars geworden van boodschappen die te veel beloven.’

Lees meer

‘Nederland is een ontwikkelingsland’

Door Frank van der Linde / 24 oktober 2011

Dat de VN en andere internationale organisaties en westerse overheden de wereld hebben ingedeeld in ontwikkelings- en ontwikkelde landen is een schande, stelt Frank van der Linde in zijn nieuwe bijdrage. ‘Lang hebben ngo’s zich daar nauwelijks tegen verzet. Maar nu de onderontwikkeldheid van Nederland pijnlijk naar boven komt, moeten Nederlandse ngo’s zich ook krachtig gaan verzetten tegen deze terminologie.’

Lees meer

Maatschappelijke winstmaximalisatie bij NGO’s is een must!

Door Frank van der Linde / 10 oktober 2011

Directies van ontwikkelingsorganisaties moeten veel strenger optreden tegen personeel dat niet optimaal functioneert. Juist bij een NGO is een dagje ‘lummelen op het werk’ onacceptabel. Dat schrijft Frank van der Linde in zijn eerste bijdrage op deze site. Vanaf vandaag laat de voormalige directeur van Fairfood als nieuwe columnist zijn licht schijnen over de ‘softheid van de sector.’

Lees meer
Avatar

Frank van der Linde is strategisch adviseur. Frank heeft de afgelopen elf jaar voor verschillende (internationale) maatschappelijke organisaties gewerkt en tevens was Frank vier jaar bestuurslid van Partos (2007 - 2011). Hij komt uit het bedrijfsleven waar hij jarenlang als management consultant werkzaam was. Connect met/volg Frank via
info@frankvanderlinde.net en facebook.com/frankvanderlinde.