Artikelen van Evert-Jan Brouwer

Vallende mango’s en de SDG’s

Door Evert-Jan Brouwer / 17 mei 2016

Aanstaande donderdag is het zover. Op de Ready for Change conferentie in Amsterdam presenteren Partos, FMS en Woord en Daad een rapport over de Sustainable Development Goals. Samen met meer dan veertig andere organisaties, bedrijven en denktanks doen ze aanbevelingen aan de politiek. Die aanbevelingen gaan ook over klimaat. SDG 13 vraagt van de internationale gemeenschap ‘to take urgent action to combat climate change and its impacts’. Evert-Jan Brouwer was twee weken terug in Bangladesh en ervoer de noodzaak daarvan aan den lijve.

Lees meer

‘Made in Bangladesh’ – Nederland, Bangladesh en duurzame waardeketens

Door Evert-Jan Brouwer / 4 mei 2016

Nog een dikke twee weken en dan is het zover. Het lang verwachte Ready for Change? rapport over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen Goals (SDG’s) wordt dan gepresenteerd in Amsterdam. Eén van de thema’s uit het rapport is mondiale waardeketens. Nederland zet zich, ook tijdens het lopende EU voorzitterschap, in voor verduurzaming van mondiale waardeketens. Evert-Jan Brouwer is op dit moment op werkbezoek in Bangladesh en kijkt vanuit Bengaals perspectief naar duurzame waardeketens en de SDG’s en probeert een antwoord te vinden op de vraag: hoe kunnen waardeketens écht duurzaam worden? Wat is de sleutel tot succes, en hoe kunnen de SDG’s daaraan bijdragen?

Lees meer

Dagje Brussel: Niet wachten op Frans Timmermans

Door Evert-Jan Brouwer / 16 maart 2016

Het was een regenachtige maartse dag, twee weken terug. Samen met een collega was ik in Brussel voor het Ready for Change? project. We waren ’s ochtends goedsmoeds op pad gegaan. Met hoge snelheid bracht de Thalys ons naar de ‘Europese hoofdstad’. Doel van onze reis: praten met de Europese Commissie over de uitvoering van de nieuwe Sustainable Development Goals (SDG’s). We hoopten dat ze daar al druk mee in de weer zijn. Aan het eind van de dag was de goede moed ons toch wel redelijk in de schoenen gezakt. Enigszins mistroostig treinden wij terug naar ons lieve vaderland.

Lees meer

Begrotingsdebat Tweede Kamer: De SDG’s en coherentie

Door Evert-Jan Brouwer / 1 december 2015

COLUMN – Elk jaar is het weer een heel spektakel: het Kamerdebat over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Altijd worden er opmerkelijke voorstellen gedaan. De topper in het debat van vorige week was wel het voorstel van kamerlid Roelof van Laar om, gelet op een dreigende hongersnood in Ethiopië, aan de Ethiopische regering te vragen of zij bij ons om hulp wilden vragen. Evert-Jan Brouwer van Woord en Daad was benieuwd of er in het debat ook aandacht zou zijn voor de nieuwe Sustainable Development Goals (SDG’s) en beleidscoherentie.

Lees meer

Eerlijke handel en de SDG’s

Door Evert-Jan Brouwer / 25 september 2015

BLOG – Dit weekend is het zover. Dan worden de SDG’s in New York vastgesteld. Er wordt dezer dagen veel geopinieerd over de 17 doelen met 169 subdoelen, waarvan de uitvoering biljoenen gaat kosten. Is deze agenda niet overambitieus? Evert-Jan Brouwer van Woord en Daad kan zich die kritiek wel voorstellen. Tegelijk zijn de SDG’s straks een feit. Ze worden de algemeen erkende richtlijn voor alles wat bijdraagt aan een wereld met minder armoede, een wereld waarin de dingen een beetje eerlijker toegaan. Daarom neemt hij in dit blog de SDG’s gewoon serieus. Ditmaal bekijkt hij ze door de bril van eerlijke handel. Wat kunnen de SDG’s ons in dat opzicht brengen?

Lees meer

Halbe Zijlstra en de schurken

Door Evert-Jan Brouwer / 17 april 2015

OPINIE – Kort geleden deed de VVD van zich horen. Fractieleider Zijlstra uit de Tweede Kamer had een analyse gemaakt van de situatie waarin de wereld verkeert. En van de Nederlandse belangen die in gevaar zijn. Evert-Jan Brouwer is in deze blog heel vriendelijk voor de VVD. Hij ziet in Zijlstra’s analyse bescheiden aanknopingspunten voor een zinvol beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden.

Lees meer

De Economic Partnership Agreements: een reisje naar de Cariben

Door Evert-Jan Brouwer / 27 januari 2015

De EPA’s. Jarenlang waren ze een begrip in de ontwikkelingswereld. Door nogal wat NGO’s werden felle campagnes gevoerd tegen deze vrijhandelsverdragen tussen de EU en de ACP landen. Ze zouden een regelrechte bedreiging vormen voor de nog fragiele economieën in Afrika, de Cariben en de Pacific. Die campagnes zijn nagenoeg verstomd. De enige regio waar inmiddels een EPA van kracht is, is het Caribisch gebied. Vanaf 1 januari 2008 bepaalt de EPA de verhouding tussen de EU en CARIFORUM, het verband van Caribische staten. Evert-Jan Brouwer, politiek adviseur bij stichting Woord en Daad, kijkt welke lessen er getrokken kunnen worden voor andere EPA regio’s.

Lees meer

Blog Evert-Jan Brouwer: Boerenondernemerschap en het naderende Kerstdiner

Door Evert-Jan Brouwer / 4 december 2014

Wat staat er komende dinsdag 9 december op het menu van de Kamerleden? Het voedsel op de beleidsagenda van ons kabinet. Staatssecretaris Dijksma en Minister Ploumen schuiven dan aan, om voor Kamerleden duidelijk te maken hoe eensgezind en goed afgestemd zij zich inzetten. Voor een goede voedselvoorziening in Nederland en elders op deze wereld. Evert-Jan Brouwer blikt vooruit op het overleg.

Lees meer

Blog Evert-Jan Brouwer: Heftige evenementen, voedselverspilling en voedselzekerheid

Door Evert-Jan Brouwer / 28 oktober 2014

De laatste tijd wordt Evert-Jan Brouwer nog wel eens uitgenodigd voor heftige evenementen, zoals een Food Battle en een Damn Food Waste. Tot nu toe heeft hij er niet aan meegedaan, maar toch laat het zijn gedachten niet los. Wat is er loos? Een recent rapport van de Universiteit Wageningen is voor hem aanleiding voor een column over voedselverspilling en voedselzekerheid. Als wij minder voedsel verspillen, zijn hongerige mensen ver weg daar mee geholpen?

Lees meer

Spoort het wel…? De Rijksbegroting 2015

Door Evert-Jan Brouwer / 18 september 2014

Afgelopen dinsdag presenteerde Minister Dijsselbloem de Miljoenennota aan de Tweede Kamer, met de begrotingen van alle vakministeries. Op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd met gemengde gevoelens gereageerd, onder andere door Partos, Hivos, Cordaid, PAX en Oxfam Novib. In deze column wil Evert-Jan Brouwer, politiek adviseur van Woord en Daad, door de bril van beleidscoherentie voor ontwikkeling naar de kabinetsplannen kijken.

Lees meer

Het zwaaiende vingertje: homorechten, Bijbel en Koran

Door Evert-Jan Brouwer / 17 maart 2014

Over Oeganda is de laatste tijd nogal wat te doen. Is het niet vanwege de militaire betrokkenheid bij het conflict in Zuid-Soedan, dan wel vanwege de antiprostitutiewet die ook rokjes boven de knie verbiedt. Maar de meeste aandacht ging tot wel uit naar de aanscherping van de wettelijke bepalingen over homoseksualiteit. Het tumult over de antihomowet is voor Evert-Jan Brouwer aanleiding om zijn gedachten wat te laten gaan over buitenlandse inmenging in gevoelige, morele kwesties.

Lees meer

Onderwijs in ontwikkelingslanden: prestaties, potentie en pecunia

Door Evert-Jan Brouwer / 24 februari 2014

Teaching and Learning: Achieving quality for all, zo heette het rapport dat eind januari door UNESCO werd gepubliceerd. De lancering in Nederland vindt donderdag 27 februari plaats in een prachtige schuilkerk, de Gertrudiskapel in Utrecht. De Global Campaign for Education heeft een mooi programma samengesteld voor deze publieke bijeenkomst. Maar wat staat er nou in dat rapport? Evert-Jan Brouwer, politiek adviseur bij Woord en Daad, haalt een paar krenten uit de pap. Hij schetst eerst de uitdagingen op het terrein van onderwijs. Dan laat hij iets zien van de uitwerking van onderwijs op andere terreinen. Om af te sluiten met het vraagstuk van de financiering van onderwijs.

Lees meer

Sjoerd Sjoerdsma en de strijd tegen gebonden hulp

Door Evert-Jan Brouwer / 28 januari 2014

Moties. Ministers worden er soms gek van. Elk begrotingsdebat wordt er een hele stapel ingediend. De meeste worden verworpen. Enkele worden aangenomen. Enkele worden aangehouden en komen later in stemming, maar halen het dan niet altijd. Evert-Jan Brouwer blikt terug op het wel en wee van een motie-Sjoerdsma (D66) over gebonden hulp.

Lees meer

Coolcat, de Coopman en de Dominee

Door Evert-Jan Brouwer / 20 december 2013

Wie terugblikt over de werkzaamheden van Minister Ploumen in 2013, ontdekt dat zij in de media de meeste aandacht kreeg voor haar inzet voor eerlijker kleding. Het bevorderen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt ze nadrukkelijker en zichtbaarder ter hand dan haar voorganger Knapen. Tegelijk kun je soms afvragen: Is er nieuws onder de zon? Evert-Jan Brouwer kwam dankzij Minister Ploumen toevalligerwijs een 17de-eeuwse publicatie tegen waarin hij verrassend actuele inzichten ontdekte.

Lees meer

Het stille hoekje van Andris Piebalgs

Door Evert-Jan Brouwer / 13 november 2013

De Europese verkiezingen komen in zicht. Partijcommissies zijn druk in de weer met teksten voor de verkiezingsprogramma’s. De ene na de andere partij maakt haar kandidaten bekend. Wat de strijdpunten zullen worden in de Europese verkiezingscampagne is nog onduidelijk. Het verkiezingsdebat moet uiteraard nog op gang komen. Echter, ook in de Tweede Kamer is het relatief stil. Toch is er op het terrein van Europese ontwikkelingssamenwerking het nodige aan de hand, zo observeert Evert-Jan Brouwer. Hij gaat in op een recent IOB evaluatierapport en stelt dat meer politieke aandacht daarvoor goed zou zijn, zowel in Den Haag als in Brussel.

Lees meer

De waakhond en het baasje: vijf stellingen voor het subsidiedebat

Door Evert-Jan Brouwer / 16 oktober 2013

Volgens minister Ploumen moeten maatschappelijke organisaties zich weer meer als waakhond gedragen richting de overheid. Morgen gaan de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking met de minister in gesprek over haar Kamerbrief over de toekomst van de ontwikkelingssector. Evert Jan Brouwer, politiek lobbyist van Woord en Daad, blikt alvast vooruit op het Kamerdebat.

Lees meer

Ontwikkelingssamenwerking en Rutte’s kleipoppen

Door Evert-Jan Brouwer / 10 oktober 2013

Het zijn spannende dagen in politiek Nederland. Gaat minister Dijsselbloem het redden om een akkoord te smeden met oppositiepartijen? Ondertussen lijkt dit het zoveelste deelakkoord te worden van het kabinet Rutte-II. Evert-Jan Brouwer analyseert welke gevolgen de politieke stijl van de laatste paar jaar – akkoorden met de oppositie – heeft voor de manier waarop politici omgaan met het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Goochelen met armoedecijfers

Door Evert-Jan Brouwer / 12 september 2013

Vertellen cijfers eigenlijk wel het hele verhaal? Evert Jan Brouwer (Woord en Daad) nam de armoedecijfers die minister Ploumen in haar nota ‘Wat de wereld verdient’ gebruikt en die van het nieuwste rapport van het UN High Level Panel over de Post-2015 agenda eens kritisch onder de loep. En kwam tot verrassende conclusies…

Lees meer

Pronks afscheidsbrief: een baken in zee

Door Evert-Jan Brouwer / 7 juni 2013

Vorige week publiceerde Jan Pronk zijn afscheidsbrief van de PvdA.Hoe verhoudt zijn brief zich tot het beleid van minister Ploumen en welke belangrijke waarschuwingen krijgt Ploumen mee van Pronk? Columnist Evert Jan Brouwer analyseert.

Lees meer

Een grillige broodheer

Door Evert-Jan Brouwer / 6 mei 2013

‘Er komt geen MFS-III’, zo heeft minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking laten weten. Hoe straks verder? Columnist Evert Jan Brouwer heeft vijf suggesties.

Lees meer
Avatar

Evert-Jan Brouwer is sinds 2007 als politiek adviseur werkzaam voor Woord en Daad. Daarvoor werkte hij jaren als politiek medewerker bij de SGP in de Tweede Kamer. Hij houdt zich momenteel bezig met thema's als basisonderwijs, beroepsonderwijs en bedrijfsontwikkeling in ontwikkelingslanden.