Artikelen van Esther van Ameijde

Land betekent leven

Door Esther van Ameijde / 4 september 2015

Landroof, oftewel ‘landjepik’, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Maar de positie van vrouwen wordt daarbij vaak over het hoofd gezien. Hoe staat het er voor met landrechten voor vrouwen en wat wordt er aan gedaan om deze rechten te bevorderen?

Lees meer

Minister Ploumen tekent steenkoolconvenant

Door Esther van Ameijde / 18 november 2014

Gistermiddag tekenden Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en vijf Nederlandse energieproducenten (E.ON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon Energy) een convenant over verantwoord ondernemen in de steenkoolketen. Hierin staan de afspraken om de sociale en milieuomstandigheden in de steenkoolmijnen van Colombia, Zuid-Afrika en Rusland te verbeteren. De belangrijkste punten: aanspreekbaarheid, transparantie en een klachtenmechanisme.

Lees meer

‘Problemen beschrijven is één, een oplossing bedenken een stuk ingewikkelder’

Door Esther van Ameijde / 21 juli 2014

Deze maand presenteerde Artsen zonder Genzen haar rapport “Where is everyone?”. Ngo’s krijgen de kritiek er niet te zijn in noodsituaties en Artsen zonder Grenzen voelt zich daarom soms roepende in een woestijn. Vice Versa peilde de reacties op het rapport van Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, Simone Filippini, directeur van Cordaid en Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. Elementen uit het rapport worden herkend, maar er is ook kritiek dat Artsen zonder Grenzen suggereert de enige te zijn in veel gebieden. ‘Het is echt niet zo dat andere organisaties risicogebieden mijden.’

Lees meer

‘Ga niet met z’n allen in een vluchtelingenkamp zitten, maar kijk rond’

Door Esther van Ameijde / 18 juli 2014

Noodhulp is de EHBO van ontwikkelingssamenwerking, maar werkt pleisters plakken eigenlijk wel? In het rapport van Artsen zonder Grenzen “Where is Everyone?” kaart Artsen zonder Grenzen een aantal belangrijke problemen aan. Vice Versa sprak er over door met Katrien Coppens, gedelegeerd directeur bij Artsen zonder Grenzen.

Lees meer

Artsen zonder Grenzen: humanitaire hulp faalt

Door Esther van Ameijde / 7 juli 2014

De humanitaire hulpverlening faalt. Grootste struikelblok is de VN. Dat concludeert Artsen zonder Grenzen vandaag in hun rapport: ‘Where is everyone? Responding to emergencies in the most difficult places’. VN-organisaties en internationale ngo’s zouden in staat moeten zijn om relatief effectief te reageren met positieve impact, maar in de praktijk is de hulp langzaam en onhandig.

Lees meer

Duurkoop is goedkoop

Door Esther van Ameijde / 4 februari 2014

Uitgebreide programma’s voor capaciteitsopbouw met doortimmerde visies op ontwikkeling? Het kan ook simpeler. Het goede doel ‘GiveDirectly’ vat de koe bij de hoorns: armen zijn arm omdat ze geen geld hebben. De oplossing? Geef ze geld.

Lees meer

Weg met het opgeheven vingertje

Door Esther van Ameijde / 28 november 2012

Als het om mensenrechtenbeleid gaat, lopen tijdens de Kamerdebatten de gemoederen hoog op. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, kreeg afgelopen tijd te maken met veel kritische vragen van de oppositieleden. Uit het oog sprong de nieuwe implementatie van het beleid, de receptorbenadering, die bij Kamerleden voor veel onduidelijkheden zorgde. Wat wordt er precies mee bedoeld en hoe ziet de uitwerking eruit? Vice Versa sprak met Tom Zwart, hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit Utrecht, directeur van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens en ‘geestelijk vader’ van de receptorbenadering.

Lees meer

Supermachtstatus belangrijker dan schadelijke effecten uraniumwinning

Door Esther van Ameijde / 31 mei 2012

Nuclear Abolition Day komt er weer aan. Op 2 juni 2012 worden over de hele wereld acties opgezet die vragen om één ding: een verdrag voor de wereldwijde afschaffing van kernwapens. Maar de discussie gaat vrijwel alleen over het bezit en de maak van kernwapens, niet over de impact van de uraniumwinning op ontwikkelingslanden. Vice Versa sprak met Susi Snyder, hoofd van het nucleaire ontwapeningsprogramma van IKV PAX Christi.

Lees meer

Kathleen Ferrier: ‘Wat mij betreft geen bezuinigingen’

Door Esther van Ameijde / 9 mei 2012

Afgelopen periode was Kathleen Ferrier, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking (OS) van het CDA, erg stil in de media. Door andere OS-woordvoerders werd zij tijdens debatten flink onder vuur genomen over de bezuinigingen vanwege de bezuinigingsplannen van de CDA-onderhandelaars in het Catshuis. De redactie van Vice Versa was nieuwsgierig hoe het haar is vergaan en vroeg haar naar de val van het kabinet, de bezuinigingen en het Kunduz-akkoord.

Lees meer

‘Enthousiaste berichten uit Brussel over val kabinet’

Door Esther van Ameijde / 8 mei 2012

Er is vanuit Brussel positief gereageerd op de val van het kabinet. Dat zegt Mirjam van Reisen, directeur van Europe External Policy Advisors (EEPA) in Brussel. ‘Er lijkt een ommezwaai te komen in een heel rechts Europa en er komt nu ruimte om noodzakelijke bezuinigingen te spreiden in plaats van de rijken te sparen en de armste te pakken.’

Lees meer

‘Staatssecretaris Knapen niet hard op tafel geslagen in het Catshuis’

Door Esther van Ameijde / 4 mei 2012

Is het wandelgangenakkoord voor meererlei interpretatie vatbaar? Wat Joël Voordewind, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van de ChristenUnie betreft, blijft de norm 0,7 % van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking gehandhaafd – zonder vervuiling. Hij hoopt dat er na de verkiezingen weer een stevig visionair beleid komt, en wat hem betreft krijgen aidsbestrijding en onderwijs dan weer meer prioriteit.

Lees meer

Knapen geeft kortingsbonnen aan Midden- en Kleinbedrijven

Door Esther van Ameijde / 2 mei 2012

In een Kamerbrief van 1 mei van staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer schrijft hij dat Midden- en Kleinbedrijven (MKB) vaker aan de slag zullen gaan in ontwikkelingslanden en bij zullen dragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Lees meer

‘De schaduw van chagrijn is verdwenen’

Door Esther van Ameijde / 25 april 2012

In een interview met het Radio 1-programma Dit is de Dag, geeft Ben Knapen toe opgelucht te zijn niet meer te hoeven samenwerken met de PVV. ‘De PVV speelde steeds het zelfde riedeltje af als het ging om ontwikkelingssamenwerking: ‘weggegooid geld’, aldus de net ontslagen staatssecretaris.

Lees meer

‘Ik wilde niet met een vorkheftruck de Kamer binnen rijden’

Door Esther van Ameijde / 20 april 2012

De Meerjarige Strategische Plannen (MJSP) zorgden tijdens het debat van woensdagmiddag voor veel vragen en opmerkingen van de Kamerleden. ‘Waarom zijn sommige landen uitvoeriger beschreven dan andere? Waar blijven de concrete plannen? Hoe worden de plannen gemonitord?’ Maar bovenal vroeg men zich af of het überhaupt wel noodzakelijk was om hierover te debatteren als er straks fors gesneden gaat worden in het ontwikkelingsbudget.

Lees meer

‘Hard schreeuwen vanachter de dijken werpt geen vruchten af’

Door Esther van Ameijde / 18 april 2012

Tijdens het debat over het mensenrechtenbeleid poogde Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, de Kamerleden te overtuigen om een effectief mensenrechtenbeleid te hanteren. Een effectief beleid, daar zijn alle Kamerleden voor. Maar over de invulling ervan, daar lopen de meningen over uiteen. Verschillen zijn er als het gaat om de toepassing en de balans van ‘stille diplomatie’ of ‘megafoondiplomatie’. En volgens sommige volksvertegenwoordigers moet er geen sprake zijn van ‘selectiviteit’.

Lees meer

‘Ontwikkelingsbeleid wordt overschaduwd door eigenbelang en de wereldwijde hebzucht naar winst’

Door Esther van Ameijde / 18 april 2012

Ontwikkelingsbeleid is niet wat het lijkt volgens Tetteh Hormeku van het Third World Network Africa in Accra, Ghana. Zo zijn thema’s als voedselzekerheid en armoede goed, maar eigenlijk moeten we ons richten op de achterliggende oorzaken van deze problemen. Daarnaast beïnvloeden mondiale afspraken al heel lang ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Ghanees zijn die afspraken, ‘touwtrekkerij tussen rijke en arme landen, waarbij de rijken het voor het zeggen hebben’.

Lees meer

Wassila Hachchi: ‘Koploper Nederland is niet meer wat het was’

Door Esther van Ameijde / 15 april 2012

Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor mensenrechten. Vandaag overlegt de Tweede Kamer over het mensenrechtenbeleid van de regering. Tweede Kamerlid Wassila Hachchi (D66) maakt zich zorgen over dit beleidsterrein: ‘Nederland verliest onder het huidige kabinet zijn koploperspositie op het gebied van mensenrechten.’

Lees meer

Ambassadepaspoort: Jemen

Door Esther van Ameijde / 10 april 2012

De Meerjarige Strategische Plannen (MJSP) voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. Daarom zet Vice Versa de plannen op een rij. In deze aflevering speciaal aandacht voor Jemen. Nederland wil daar bijdragen aan langdurige stabiliteit door de verbetering van human security, menselijke ontwikkeling en het creëren van een sterkere relatie tussen de staat en maatschappij in Jemen. Daarbinnen gaat Nederland zich focussen op haar speerpunten veiligheid en rechtsorde, water en seksuele gezondheid.

Lees meer

‘Laat zien dat de sector in beweging is’

Door Esther van Ameijde / 6 april 2012

In het eerste deel van het interview met de oppositiepartijen werd duidelijk: geen bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking (OS). Dat betekent echter niet dat het niet beter en anders kan. De veranderende wereld vraagt om een nieuwe aanpak, vinden de politici van de PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Ook hebben ze een advies aan de campagnevoerders. Vandaag deel twee van de rondgang die Vice Versa maakte langs de oppositie.

Lees meer

‘Ik heb er geen vertrouwen in dat Kathleen Ferrier haar rug recht houdt’

Door Esther van Ameijde / 5 april 2012

De Catshuis onderhandelingen zijn nog in volle gang. Het enige bedrag waarover is gelekt gaat over ontwikkelingshulp. De discussie in de media lijkt stil te vallen. Maar in de gangen van de Tweede Kamer leiden de onzekerheden tot ideeën en maken gedreven politici zich hard voor de zaak ontwikkelingssamenwerking (OS).

Lees meer