Artikelen van Erik Boerrigter

Particuliere initiatieven: waar hebben we het eigenlijk over?

Door Erik Boerrigter / 5 februari 2015

Wat is nu precies de definitie van een PI (Particulier Initiatief)? Volgens Erik Boerrigter, directeur van brancheorganisatie Partin, is het belangrijk om dat eerst af te bakenen omdat iedere discussie over de resultaten van het PI anders oeverloos zijn. Hij schrijft dat voorafgaande aan een expertmeeting die het CIDIN maandag 9 februari in het Humanity House in Den Haag organiseert over De doe-democratie in perspectief: lessen uit ontwikkelingssamenwerking waar de onderzoekers Sara Kinsbergen en Lau Schulpen een aantal resultaten van tien jaar PI gaan presenteren.

Lees meer

Impact realiseren? Donderdagmiddag om half vier

Door Erik Boerrigter / 5 augustus 2014

Even leek het erop alsof het managementdenken in de strategische partnerschappen werd losgelaten, dacht Erik Boerrigter van Partin. Tot hij op pagina vijf de Theory of Change las. Weer worden ontwikkelingsorganisaties gedwongen tot een strakke planning, vreest hij. De ultieme organisatievorm van de eenentwintigste eeuw, volgens Boerrigter, is die van vier vrienden die gezamenlijk hun vakantie plannen.

Lees meer