Artikelen van Céline Hoeks

Voorproefje op de New World Campus

Door Céline Hoeks / 11 februari 2014

Afgelopen vrijdagmiddag 7 februari vond de Open Dag van de New World Campus plaats in de toekomstige locatie: het Van Bylandt Huis in Den Haag. Ruim 150 professionals vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheid, de financiële sector en het bedrijfsleven maakten kennis met het concept van de campus voor een nieuwe wereld. Interessante sprekers, als Betteke de Gaay Fortman, Joris Voorhoeve, Rob van Tulder, de directeur van het Nederlandse bedrijf Rumptstad en de initiatiefnemers Jack van Ham en Harry Derksen, kleurden de middag.

Lees meer

New World Campus: de eerste stappen gezet

Door Céline Hoeks / 17 juni 2013

Eind vorig jaar lanceerden Harry Derksen en Jack van Ham het idee van een New World Campus. Het doel? Stimuleren van vernieuwing in internationale samenwerking door middel van open innovatie en co-creatie. Met de input van veel verschillende stakeholders heeft het idee inmiddels reële vormen aangenomen. De eerste aandeelhouders zijn on board, het bestuur is gevormd en de website is on air.

Lees meer

New World Campus: Innoveren doe je samen

Door Céline Hoeks / 22 februari 2013

Een innovatiecentrum voor internationale samenwerking. Met dat idee zijn Jack van Ham en Harry Derksen (ICCO) aan de slag gegaan. Als het aan hen ligt, wordt de zogenaamde New World Campus nog binnen een jaar geopend. Dat staat in de nieuwste Vice Versa, die deze week uit is gekomen.

Lees meer

DAC: onderzoek naar aanpassing ODA-criteria

Door Céline Hoeks / 7 december 2012

Het Development Assistance Committee (DAC) gaat op zoek naar mogelijkheden om de Official Development Assistance (ODA) te herdefiniëren en moderniseren. Dat is deze week besloten op een bijeenkomst van het DAC in Londen.

Lees meer

De stand van zaken wat betreft het revolverende fonds

Door Céline Hoeks / 3 december 2012

Vrijdagmiddag kwam Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met haar antwoorden op de vragen van Agnes Mulder (CDA) over de besteding van het revolverende fonds. Ploumen: ‘Voor een antwoord op vragen betreffende de aard van de te financieren programma’s is het nu nog te vroeg.’

Lees meer

Ploumen: ‘Hoop dat equity in hart ontwikkelingspraktijk kan’

Door Céline Hoeks / 30 november 2012

Woensdagmiddag vond in Paleis Noordeinde het tienjarig jubileum van de Prins Claus Leerstoel voor ‘development en equity’ plaats. Op het symposium spraken onder andere Prinses Máxima, voorzitter van de leerstoel, en de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen. Ploumen: ‘Voor equity of billijkheid is coherentie nodig. Dat is waarom mijn portefeuille bestaat uit handel, investering en financiering, industrie, sociaal beleid en rurale ontwikkeling.’

Lees meer

De Smart Aid box: ideeën in kaart gebracht

Door Céline Hoeks / 29 november 2012

Het Smart Aid online-debat heeft niet alleen ideeën van buiten en binnen de sector ingebracht. Tijdens het afsluitende live debat afgelopen donderdag 22 november namen de gasten als entreebewijs ook hun eigen smart idee mee. In totaal ontvingen we ruim vijftig ideeën die volgens de bezoekers onontbeerlijk zijn voor innovatie in de sector internationale samenwerking. Welke wegen moeten wij volgens de aangedragen smart ideeën inslaan?

Lees meer

Aankondiging: Smart Aid LIVE debat

Door Céline Hoeks / 21 november 2012

Vijf weken stond de website van Vice Versa in het teken van Smart Aid. Welke innovatie is nodig om een topsector internationale samenwerking te zijn? Zo luidde de hamvraag. Aankomende donderdag 22 november organiseren Cordaid en Vice Versa het Smart Aid LIVE debat in de Koninklijke Stadsschouwburg in Den Haag. Met sprekers als Ralf Bodelier, Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Jack van Ham, René Grotenhuis, Amma Asante en Vera Peerdeman, en de politieke woordvoerders Ingrid de Caluwé (VVD), Marit Maij (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA).

Lees meer

Smart Five over de worteling in de Nederlandse samenleving

Door Céline Hoeks / 16 november 2012

Met de Smart Five ronden we het laatste thema van het Smart Aid-debat af. Het was een bijzondere week over de worteling in de Nederlandse samenleving met bijdrages vanuit Engeland, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, en van Pieter Winsemius, Ralf Bodelier en Jack van Ham. Wat is de laatste kritische bijdrage van de Smart Five, bestaande uit Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Harmen van Doorn, Amma Asante en René Grotenhuis, aan het Smart Aid-debat?

Lees meer

Smart Five over de digitale revolutie en open data

Door Céline Hoeks / 9 november 2012

Hoe kan de sector internationale samenwerking innovatief inspelen op de snel veranderende digitale wereld en de open datatechnologie? Dat is de vraag die centraal staat deze week. Samen met de Smart Five, vertegenwoordigt door Sara Kinsbergen, Harmen van Doorn, René Grotenhuis, Stefan Verwer en Amma Asante, nemen we de week nog eens kritisch onder de loep. Waar liggen de mogelijkheden en waar schuilen de adders onder het gras?

Lees meer

Smart Five over het veranderende internationale speelveld

Door Céline Hoeks / 2 november 2012

Veel ideeën zijn de afgelopen week tijdens het Smart Aid-debat aangedragen om innovatief in te spelen op het verschuivende mondiale krachtenveld. De Smart Five, bestaande uit Amma Asante, René Grotenhuis, Stefan Verwer, Harmen van Doorn en Sara Kinsbergen, laat haar gedachte gaan over deze week met een schuine knipoog naar de actualiteit en de eerdere twee Smart Aid-weken.

Lees meer

Smart Five over de zoektocht naar nieuwe financieringsmogelijkheden

Door Céline Hoeks / 26 oktober 2012

De week van de zoektocht naar nieuwe financieringsmogelijkheden loopt op zijn einde en dus is het tijd om de balans op te maken met de Smart Five, het panel van deskundigen dat elke week reflecteert op Smart Aid. De Smart Five bestaat uit Sara Kinsbergen, Harmen van Doorn, Amma Asante, Stefan Verwer en René Grotenhuis. In hoeverre zijn zij het eens met de nieuwe financieringsmogelijkheden die deze week zijn geopperd door individuen van buiten en binnen de ontwikkelingssector? En welke lessen kunnen we daar volgens het panel uit trekken?

Lees meer

Smart Five over de organisatie van innovatie

Door Céline Hoeks / 19 oktober 2012

De eerste week van het Smart Aid-debat over de organisatie van innovatie is al weer bijna voorbij en daarmee is het tijd om de balans op te maken met de Smart Five, het panel van deskundigen dat elke week reflecteert op Smart Aid. De Smart Five bestaat uit René Grotenhuis, Stefan Verwer, Amma Asante, Harmen van Doorn en Sara Kinsbergen. Wat zijn er deze week voor inspirerende ideeën geopperd door individuen van buiten en binnen de sector? En wat kunnen we daar nu van leren volgens het panel?

Lees meer

Vijf vragen aan… Joseph Kessels

Door Céline Hoeks / 17 oktober 2012

In het kader van het Smart Aid debat spraken wij deze week met hoogleraar Joseph Kessels over de voorwaarden van professioneel leren en innoveren. ‘Begin met een gezonde leeromgeving waarin iedere medewerker de ruimte krijgt om zijn persoonlijke gedrevenheid na te streven. En stimuleer tegelijkertijd het sociaal kapitaal om alle medewerkers te verbinden met de bredere missie van de organisatie.’

Lees meer

(Her)verwelkomen in de sector!

Door Céline Hoeks / 4 oktober 2012

Nu de politieke woordvoerders voor ontwikkelingssamenwerking bekend zijn, is het een mooi moment voor een introductierondje. Een paar oude bekenden zien we terug. Ook zien we nieuwe gezichten, een oude naam met een nieuw gezicht en een oude naam in een nieuw jasje. En voor één partij verwelkomen we deze keer geen woordvoerder. Wie zijn de OS kandidaten die de Tweede Kamer komen versterken?

Lees meer

Het OS budget tot 2014 ongewijzigd

Door Céline Hoeks / 3 oktober 2012

Gisteren hebben de fractievoorzitters gedebatteerd over het deelakkoord van Rutte en Samson. Het resultaat: het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft tot 2014 ongewijzigd. In de woorden van Rutte: ‘dit is het voor 2013’.

Lees meer

Prinsjesdag weblog 4: Een blik terug en vooruit

Door Céline Hoeks / 21 september 2012

Het is alweer weekend en we kunnen rustig terugblikken op de week. Een week waarin de begroting werd overhandigd, de informateurs bekend werden gemaakt, Kamerleden afscheid namen en hun intrede deden en waarin de formatie haar eerste vormen aanneemt. Vice Versa neemt vanuit het kantoor van BBO de week nog eens door en licht de belangrijkste punten uit de begroting toe binnen het complexe politieke speelveld.

Lees meer

Prinsjesdag weblog 3: Interview met Christiaan Rebergen

Door Céline Hoeks / 20 september 2012

De dag na Prinsjesdag. De begroting is bezonken. We hebben er een (kort) nachtje over kunnen slapen. Vanuit het kantoor van BBO gaat Vice Versa vandaag op zoek naar de diepere betekenis achter de buitenlandbegroting en de gevolgen voor internationale samenwerking. En hoe duidt het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf de begroting? Vice Versa vroeg het Christiaan Rebergen, plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees meer

Prinsjesdag weblog 2: Een glimp van…

Door Céline Hoeks / 19 september 2012

Het was een dag van de glimp van… Prinsjesdag. Een glimp van de Gouden Koets en een glimp van de Rijksbegroting en miljoenennota die gister om drie uur ‘s middags werden vrij gegeven. Vanuit het kantoor van BBO bericht Vice Versa over de eerste indruk van de buitenlandbegroting en de gevolgen voor internationale samenwerking. Wichert van Dijk van BBO: ‘Al is de inhoud van de begroting geen verrassing meer, dat neemt niet weg dat deze begroting wel degelijk van belang is.’

Lees meer

Prinsjesdag weblog 1: Kriebels voor de begroting

Door Céline Hoeks / 18 september 2012

Deze week staat in het teken van Prinsjesdag en de Rijksbegroting voor 2013. Met input van BBO volgt Vice Versa het nieuws en de analyses rondom de Rijksbegroting en de gevolgen voor internationale samenwerking. In hoeverre is het beleid van Knapen uitgevoerd? En hoe moeten we deze begroting interpreteren in het kader van de verkiezingen en de politieke aardverschuiving op 12 september? De kriebels voor de Rijksbegroting, die vandaag op Prinsjesdag worden gepresenteerd, waren goed voelbaar op het kantoor van BBO. En het voorwerk al in volle gang.

Lees meer