Een tijdje terug was religiewetenschapper Brenda Bartelink op zoek naar een aansprekende titel voor haar proefschrift, toen een vriendin en collega haar wees op de film ‘Close Encounters of a Third Kind’. Toen de titel van deze film de inspiratiebron voor de titel van haar proefschrift titel werd, besloot ze de film ook maar eens te kijken. Naar aanleiding van deze film reflecteert Brenda in deze column op culturele ontmoetingen rondom religie en seksualiteit.

Lees meer

COLUMN – Terug in Nederland, na een heerlijke zomervakantie, logt religiewetenschapper Brenda Bartelink in op Facebook. Wat deed je op deze dag een jaar geleden? De poging van Facebook om haar herinneringen te vormen roept meestal ergernis op, maar dit keer niet. Het beeld van de plastic kuipstoeltjes naast een kinderopvangcentrum op het platteland van Kwazulu Natal, waarin ze met haar laptop op schoot zit, doet haar terug denken aan het moment waarop een nieuw ritueel ontstond. In deze column neemt ze je mee in haar verkenning van de betekenis van persoonlijke ervaring.

Lees meer

Ontwikkelingssamenwerking en het christendom hebben een geschiedenis samen, hoe je het went of keert. Maar hoeveel weten we eigenlijk over de inspiratiebronnen van christelijke ontwikkelingsprofessionals en hun organisaties nu? Hoe verbinden zij zich met heilige geschriften, met christelijke waarden en met partners en gemeenschappen in landen wereldwijd? Brenda Bartelink gaat op onderzoek uit en vindt voldoende aanleiding voor een wat radicaler geluid in een steeds zakelijker worden ontwikkelingsdiscours.

Lees meer

De ‘He for She’ campagne wil mannen betrekken bij de verbetering van de positie van vrouwen, maar op welke manier? Columniste Brenda Bartelink sprak met religieuze leiders in Kenia over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Ze ontdekt dat naast ideeën over gelijkheid, de woorden die je kiest wel degelijk belangrijk zijn.

Lees meer

Religie is ‘hot and happening’. Tenminste zo lijkt het. Eind februari lanceerde UNAIDS een ‘road map’ voor het werken met religieuze groepen en gemeenschappen tijdens een bijeenkomst met onder andere het Vaticaan. En eerder die maand zegde minister Ploumen aan SGP en ChristenUnie toe dat ze tijdens de Commission on the Status of Women ook eens met religieuze leiders gaat praten die niet het niet perse eens zijn met het liberale seksuele en reproductieve gezondheidsbeleid van de Nederlandse regering. Brenda Bartelink is blij met de interesse in religieuze leiders vraagt zich af hoe je zo’n gesprek eigenlijk aangaat?

Lees meer

In grote publieke acties voor humanitaire doeleinden spelen emoties een belangrijke rol. Of zo’n actie nu naar aanleiding van een zichtbare ramp in de Filippijnen wordt gevoerd, of een onzichtbare ramp zoals de kinderen die sterven aan diarree waar Serious Request de komende week de aandacht op vestigt, mensen worden erbij betrokken doordat beelden van onschuldige slachtoffers empathie oproepen. Gevoelens van solidariteit zijn een belangrijke basis voor humanitaire hulp. Wanneer meelijden dichtbij meestrijden ligt is dat een stuk ingewikkelder, betoogt Brenda Bartelink. In deze column vraagt ze zich af welke dilemma’s betrokkenheid bij de humanitaire ramp in Syrië oproept en laat ze zien hoe religieus geïnspireerde hulporganisaties hiermee omgaan.

Lees meer

Brenda Bartelink is als onderzoeker al een aantal jaar geïnteresseerd in hoe maatschappelijke organisaties in Nederland en in Afrikaanse landen zich bezig houden met seksualiteit. En dan komt het voor dat je last krijgt van beroepsdeformatie. Daarom ‘googelde’ ze onlangs op de woorden seks en relaties. Dat bracht haar een heel andere wereld, namelijk die van de dating sites binnen. Maar die ervaring is een goede aanleiding om het onderwerp seksueel plezier en Afrikaanse pinksterkerken eens verder te verkennen, want dat levert interessante inzichten op waar ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor seksuele gezondheid en rechten in Afrika wat aan kunnen hebben.

Lees meer

Eind juli kondigde de US State Department- het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken- aan dat het een ‘Office for religious engagement’ zal openen. Brenda Bartelink volgde de discussie over dit initiatief en vraagt zich af wat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties van deze discussie kunnen leren over de benadering van religie in ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Hulp geven zonder onderscheid te maken tussen ras, nationaliteit of geloof is een belangrijk humanitair principe. Religie doet er dus niet toe. Of toch wel? Brenda ontdekt dat religie zowel voor religieuze als seculiere hulporganisaties van belang is. In deze column beschrijft ze hoe religie wordt benaderd bij het geven van noodhulp en weegt ze door voor en nadelen daarvan af.

Lees meer

Nederland heeft een lange traditie op het terrein van vrouwenrechten, leest Brenda Bartelink in de nota ‘Wat de wereld verdient’ van Minister Ploumen. Haar gedachten dwalen af naar het dorpje in de buurt van Sanaa in Jemen dat ze in december 2003 bezocht.

Lees meer

Jongeren kunnen de wereld veranderen, is de hoopvolle gedachte achter veel ontwikkelingsprogramma’s. Kunnen zij die hoop waar maken, ook daar waar oudere generaties het voor het zeggen hebben? En zijn ze beter in staat om over verschillen heen te stappen? Religiewetenschapper Brenda Bartelink doet inspiratie op bij middelbare scholieren en twee jeugdige onderzoekers.

Lees meer

Serious Request heeft volgens religiewetenschapper Brenda Bartelink ‘een onmiskenbaar religieus karakter’. Het neigt daarnaast snel naar ‘poverty porn’ ‘waarin de stereotype beelden worden gebruikt van arme, hopeloze en afhankelijk mensen om geld te werven voor charitatieve projecten’. Ze ziet daarom een rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties die het gebruik van stereotypen en simplificaties zouden moeten bestrijden. Maar hiervoor hebben ze wel de steun nodig van de media, het bedrijfsleven en de overheid, aldus Bartelink.

Lees meer

Brenda Bartelink zag hoe Desmond Tutu zijn eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen in ontvangst nam. Ze vraagt zich naar aanleiding van deze gebeurtenis af wat ontwikkelingsorganisaties kunnen met een religieus leider als Tutu. Volgens Bartelink onderstreept dit soort leiderschap onder meer het belang van een breder en dieper verhaal.

Lees meer

De Groningse nomade Brenda Bartelink is onderweg naar de Randstad en vraagt zich af wat de invloed is van nationale grenzen op ontwikkelingssamenwerking. Wordt de ontwikkelingssector beïnvloed door methodologisch nationalisme waarin ze er vanuit gaat dat nationale grenzen natuurlijke grenzen zijn?

Lees meer

Zou ontwikkelingssamenwerking niet over relaties moeten gaan? Religiewetenschapper Brenda Bartelink speelt met deze vraag. Zij denkt terug aan haar ontmoeting met een Nederlandse missionaris in Tanzania en vraagt zich af wat dit betekent voor Nederlandse ngo’s en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

Lees meer

Er is moed voor nodig om de discussie over seksualiteit binnen kerken aan te gaan, zo observeerde religiewetenschapper Brenda Bartelink in Noord Ethiopië. Religieuze visies op gezondheid en ziekte hebben een sterke overtuigingskracht en de kerk speelt vaak een grotere rol in het leven van mensen dan een arts of gezondheidswerker. Desondanks, of misschien juist daarom, kunnen kerken een belangrijke rol spelen in de preventie van HIV/Aids.

Lees meer

Het budget voor seksuele gezondheid en rechten wordt uitgehold, stelde de SRHR alliantie in een reactie op deze site. Dit terwijl staatssecretaris Ben Knapen tijdens Moedernacht in Den Haag nog zei dat Nederland iets bijzonders te bieden heeft op het vlak van seksuele gezondheid en rechten. Daarom is het thema zelfs een prioriteit in het ontwikkelingsbeleid. Grote woorden dus die niet in daden worden vertaald, stelt promovendus Brenda Bartelink. Het is jammer dat seksuele rechten vooral interessant zijn om over te praten, maar verrassend is dat eigenlijk niet.

Lees meer