Artikelen van Bente Meindertsma

Boeren in Myanmar doppen hun mungbonen samen

Door Bente Meindertsma / 20 december 2019

Twee derde van de Myanmarezen leeft van de landbouw, maar velen zijn nog altijd heel arm. De verbinding met de mondiale markten levert kansen op voor de bonenexport, maar de kleine boeren missen de kennis en kunde om de vruchten ervan te plukken. Het partnerschap Civic Engagement Alliance helpt kersverse boerenorganisaties voor meer overheidssteun te pleiten en betere relaties met handelaren op te bouwen.

Lees meer

‘Het moet “Made in Myanmar” worden’

Door Bente Meindertsma / 19 december 2019

De snelgroeiende textielsector in Myanmar biedt werk aan een half miljoen vrouwen, maar de jonge democratie mist heldere wetgeving om de rechten van werknemers te beschermen – en vakbonden worden gedwarsboomd door zowel bedrijven als de overheid. Op bezoek bij een bond, een ngo en in een fabriek voor het strategisch partnerschap Garment Supply Chain Transformation.

Lees meer

Het land van Myanmar: terug op de tekentafel

Door Bente Meindertsma / 17 december 2019

De overheid van Myanmar nam wetten aan die bedrijven de kans bieden landconcessies te krijgen voor braakliggende grond. Dat gaat voorbij aan het traditionele landbeheer door etnische minderheden; miljoenen mensen dreigen hun land te verliezen. Het partnerschap Fair, Green and Global Alliance steunt etnische organisaties, maar dialoog met de overheid levert vooralsnog teleurstelling op.

Lees meer

AO noodhulp; Stijgende noden en financiële onzekerheid

Door Bente Meindertsma / 24 juni 2016

Met het al maar groeiende aantal vluchtelingen neemt de vraag naar efficiëntere en effectievere humanitaire hulp toe. Tijdens het AO over noodhulp op 23 Juni springt de commissie BUHA-OS collectief op de bres voor continuering van de Dutch Relief Alliance. Ploumen wil echter geen financiële toezeggingen doen.

Lees meer

Hoorzitting landrechten: Hulp en handel agenda verhoogt risico op betrokkenheid bij landroof

Door Bente Meindertsma / 16 juni 2016

De gemoederen liepen hoog op tijdens de hoorzitting over landrechten die op woensdag 15 Juni plaatsvond in de Tweede Kamer. NGO’s wijzen op de zorgwekkende praktijken rondom landroof en roepen de Nederlandse overheid en financiële instellingen op tot een stevigere inzet.

Lees meer

Voor theeboeren komt klimaatverandering dichtbij

Door Bente Meindertsma / 14 juni 2016

Bente Meindertsma reisde naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals betekenen in de dagelijkse praktijk van een land dat zich snel ontwikkelt. In deze laatste reportage kijkt ze naar de impact van klimaatverandering op de theeproductie. Bedrijven en overheden moeten voldoende investeren in adaptatiemaatregelen om boeren te ondersteunen bij de gevolgen van klimaatverandering. Anders wordt thee straks een schaars goed.

Lees meer

Waterschaarste dwingt tot samenwerken

Door Bente Meindertsma / 9 juni 2016

Bente Meindertsma reisde voor Vice Versa naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals (SDG’s) betekenen in de dagelijkse praktijk van een land dat zich snel ontwikkelt. In de tweede reportage in een reeks van drie kijkt ze hoe de snel groeiende tuinbouwsector rondom het Naivasha meer samenwerkt om waterschaarste tegen te gaan.

Lees meer

De prijs van toegang tot duurzame energie in Kenia

Door Bente Meindertsma / 6 juni 2016

Bente Meindertsma reisde voor Vice Versa naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals (SDG’s) betekenen in de dagelijkse praktijk van een land dat zich snel ontwikkelt. In deze eerste reportage uit een serie van drie ontdekt ze hoe verbetering van de toegang tot duurzame energie negatieve gevolgen heeft voor de lokale bevolking en het milieu in de omgeving.

Lees meer

Op zoek naar het echte verhaal in de theevelden van Kenia

Door Bente Meindertsma / 3 juni 2016

Bente Meindertsma reisde naar Kenia om te onderzoeken wat de Sustainable Development Goals betekenen in een zich snel ontwikkelend land. Tijdens een bezoek aan de theevelden merkt ze hoe moeilijk het is om de wereld van internationale verdragen en beleidsstukken te verbinden aan de praktijk van alledag.

Lees meer

Klimaatfinanciering bereikt kwetsbare gemeenschappen onvoldoende

Door Bente Meindertsma / 18 mei 2016

Zowel het klimaatakkoord van Parijs als de Sustainable Development Goals benadrukken dat er binnen klimaatfinanciering voor adaptatie speciale aandacht moet zijn voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen. In de praktijk worden zij nog niet voldoende bereikt.

Lees meer

Het klimaatakkoord van Parijs; ook een succes voor ontwikkelingslanden?

Door Bente Meindertsma / 17 mei 2016

Het akkoord van Parijs werd gevierd als historische doorbraak in de klimaatonderhandelingen. Voor het eerst committeerde de internationale gemeenschap zich via een bindend akkoord aan concrete doelstellingen. Twee maanden daarvoor werd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) al vastgelegd dat we urgent actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. Die oproep werd in Parijs uitgewerkt tot een concreet akkoord. Wat betekenen de afspraken daadwerkelijk voor ontwikkelingslanden? Zijn ze een succes? In de derde week van het Ready For Change debat nemen we het klimaatakkoord onder de loep.

Lees meer

Ontbossing in Brazilië; de hobbelige weg naar duurzame soja

Door Bente Meindertsma / 11 mei 2016

Ontbossing in Brazilië lijkt een ver-van-mijn-bed-show, maar via onze consumptie van zuivel, eieren en vlees zijn we er allemaal mee verbonden. Als belangrijk onderdeel van veevoer groeide de teelt van soja de afgelopen jaren razendsnel. Dat leidde tot grootschalige ontbossing in met name Zuid Amerika. Aan die ontbossing moet voor 2020 een einde komen, werd afgesproken in de Sustainable Development Goals. Nederland was goed op weg, tot een aantal sectoren eerder gemaakte afspraken losliet. De eisen bleken te hoog voor boeren en de marktvraag bleef achter. Wat is de juiste weg vooruit om ontbossing te stoppen?

Lees meer

Made in Ethiopia; De uitdagingen in de opbouw van een duurzame textielsector

Door Bente Meindertsma / 9 mei 2016

Als je gaat winkelen bij de H&M zou je het zomaar tegen kunnen komen: een T-shirt of legging gemaakt in Ethiopië. De textielsector van het land staat aan de vooravond van een stormachtige ontwikkeling. Dat biedt prachtige kansen voor de werkgelegenheid, met name voor vrouwen. Tegelijkertijd hebben de Ethiopische overheid en bedrijven nog grote stappen te zetten om te voldoen aan internationale standaarden op het gebied van mensenrechten en milieu. Kunnen zij de sector vanaf het begin duurzaam opbouwen?

Lees meer

Verduurzaming mondiale waardeketens: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Door Bente Meindertsma / 2 mei 2016

We eten boontjes uit Kenia, dragen t-shirts die gemaakt zijn in Bengaalse fabrieken en bakken een biefstukje van koeien die gevoerd zijn met soja uit Brazilië. Via deze mondiale waardeketens zijn we verbonden aan boeren en arbeiders over de hele wereld. Ketens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan economische groei in ontwikkelingslanden, maar leiden ook tot schending van mensenrechten, milieudegradatie en klimaatverandering. Nederland heeft zich via de Sustainable Development Goals (SDG’s) gecommitteerd aan het uitbannen van deze problemen. De overheid legt daarin een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven; via vrijwillige sectorbrede afspraken moeten zij mondiale waardeketens gaan verduurzamen.

Lees meer

Solidaridad in Panama: ‘Wie innovatief is heeft altijd meer uit te leggen’

Door Bente Meindertsma / 25 april 2016

‘Ook Solidaridad ging naar Panama’, kopten Trouw en het Financieel Dagblad op 9 april 2016. In de berichtgeving werd de ontwikkelingsorganisatie beschuldigd van belastingontwijking en werd het beeld geschetst van een niet-transparante organisatie. Solidaridad noemde de berichtgeving flauwekul en liet in een verklaring weten dat de artikelen onjuist en onvolledig zijn. Vice Versa sprak met Gonzalo la Cruz, de directeur van Solidaridad in Panama en algemeen directeur Nico Roozen. Zij vertellen hun kant van het verhaal

Lees meer

Geven met de ene hand, nemen met de andere: zet de EU zich in voor ontwikkeling?

Door Bente Meindertsma / 26 april 2011

De Europese Unie besteedt dit jaar 39,5 miljard euro aan ontwikkelingssamenwerking. Een flinke som geld? Een nog veel groter bedrag komt net zo snel terug in eigen zak als het naar ontwikkelingslanden gaat. Ontwikkelingssamenwerking heeft weinig zin als het niet coherent is met beleidsterreinen als handel en landbouw, vindt een groep Europese ngo’s die strijdt voor meer beleidscoherentie. Maar heeft de EU eigenlijk wel zin om te veranderen?

Lees meer

Beleidsmakers en bendeleden bespreken jeugdcriminaliteit

Door Bente Meindertsma / 27 januari 2011

Nederlandse beleidsmakers en ex- bendeleden uit El Salvador die in gesprek gaan over hun ervaringen met jeugdcriminaliteit. Dat gebeurde tijdens de conferentie Urban Youth Matters, die Cordaid op 26 en 27 januari organiseerde. Hoewel de situatie in El Salvador, met een verleden van burgeroorlog en voortdurende problemen met gewelddadige jeugdbendes in veel opzichten niet te vergelijken is met Nederland, werd duidelijk dat de problemen met jongeren universeel zijn. Experts uit Nederland en El Salvador wisselden ervaringen uit over de beste manier om probleemjongeren aan te pakken. Is dat met harde hand neerslaan of juist perspectief bieden?

Lees meer

Commission on the Status of Women Civil Society Consultatie

Door Bente Meindertsma / 19 januari 2011

CSW civil society consultatie 2011: Be There! Inmiddels een jonge traditie, organiseert WO=MEN ook dit jaar in samenwerking…

Lees meer

Kathleen Ferrier: ‘Maatschappelijk middenveld gaat me aan het hart, maar er is geen financiële ruimte’

Door Bente Meindertsma / 24 december 2010

CDA woordvoerder Kathleen Ferrier speelde een cruciale rol tijdens de debatten over ontwikkelingssamenwerking van de afgelopen weken. Als lid van een van de regeringspartijen was haar positie doorslaggevend in de stemrondes over hot issues als de bezuiniging op HIV/Aids en het maatschappelijk middenveld. Lobbyisten en politici verwachtten veel van haar, maar hadden ook kritiek op de terughoudendheid van haar acties. Ferrier: ‘We kunnen niet zomaar geld wegtrekken bij de Wereldbank, dat heeft verstrekkende consequenties.’

Lees meer

Het maatschappelijk middenveld los van de leiband

Door Bente Meindertsma / 15 december 2010

De nieuwe regering vindt dat maatschappelijke organisaties minder afhankelijk moeten worden van overheidssubsidie. Jack van Ham en ook Rene Grotenhuis signaleerden een nieuwe tendens, waarbij de rol van kritische NGO’s naar de achtergrond wordt geschoven. Welke kansen hebben de maatschappelijke organisaties nog binnen de nieuwe regering? En in hoeverre moeten maatschappelijke organisaties nog afhankelijk blijven van de overheid? Vice Versa vat de discussie die over dit onderwerp is ontstaan samen.

Lees meer