Artikelen van Ayaan Abukar

Nieuwste Vice Versa viert ‘De Kracht van de Tegenmacht’

Door Ayaan Abukar / 27 oktober 2016

In dit themanummer dompelen we ons met pittige analyses, interviews en inspirerende voorbeelden onder in de wereld van het geweldloze activisme – en leren we dat geweldloos verzet het meest krachtige wapen is tegen dictators en onrechtvaardigheid. Een belangrijke belofte voor verandering in een wereld die vaak in brand lijkt te staan.

Lees meer

IOB: ‘De gedachte dat andere landen Nederlandse steun zouden overnemen was heel optimistisch’

Door Ayaan Abukar / 26 oktober 2016

Het terugbrengen van het aantal Nederlandse partnerlanden van 33 naar 15 onder Kabinet-Rutte-I is niet zonder gevolgen gebleven. De voormalige Nederlandse ontwikkelingsprogramma’s werden nauwelijks overgenomen door andere donoren en de uitfasering is (te) snel doorgezet. Mede daardoor was het vooral een bezuinigingsoperatie, die minder gericht was op de doelstelling om het Nederlandse beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking effectiever en efficiënter te maken. Deze conclusies trekt de IOB in het evaluatierapport The Gaps Left Behind. Bij toekomstige uitfaseringen heeft Nederland behoefte aan een betere exit-strategie, menen de onderzoekers. Vice Versa sprak met hen.

Lees meer

Vrijdagmiddagborrel: Partij kiezen

Door Ayaan Abukar / 21 oktober 2016

Afgelopen week riepen oud-ministers Pronk en D’Ancona op tot ‘Partij kiezen’ in het debat over vluchtelingen en migratie. Marc Broere was vooral getroffen door het einde van de notitie waarin beide veteranen uit de politiek ingaan op de toonzetting van het debat en woord voor woord de meest gebezigde termen nalopen en ontkrachten.

Lees meer

Jan Pronk: ‘Met lastenverlichting los je het vluchtelingen- en migratievraagstuk niet op’

Door Ayaan Abukar / 19 oktober 2016

Oud-ministers Jan Pronk en Hedy d’Ancona publiceren vandaag de notitie Partij Kiezen. Daarmee beogen zij ‘een politieke vertaling’ van het vluchtelingen- en migratievraagstuk in een samenhangend en geïntegreerd internationaal beleid voor vluchtelingenopvang en preventie van de grondoorzaken van migratie. Vice Versa interviewde Jan Pronk over de notitie. ‘De mentaliteit van de Nederlandse leiding is veranderd, maar de bevolking is solidair.’

Lees meer

Internationale Samenwerking masterclass door Jan Pronk: meld je aan!

Door Ayaan Abukar / 14 oktober 2016

AANKONDIGING – Vanaf februari 2017 organiseert Vice Versa weer een Masterclass Internationale Samenwerking. Onder leiding van oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk worden ontwikkelingsprocessen en –beleid doorgrond. Een gemotiveerde groep krijgt de kans hieraan deel te nemen.

Lees meer

Vrijdagmiddagborrel: ‘Jullie Nederlanders zijn barbaren’

Door Ayaan Abukar / 14 oktober 2016

Jullie Nederlanders zijn barbaren, kreeg Marc Broere gisteren in Mongolië te horen toen hij vertelde over de plannen van ons kabinet om de mogelijkheden van euthanasie te verruimen. Zoals wij een beeld hebben over bijvoorbeeld Afrika, hebben mensen uit andere landen dat ook over ons. En dat zet aan het denken.

Lees meer

Programma Afrikadag 2016 bekend. Bestel nu je kaarten!

Door Ayaan Abukar / 13 oktober 2016

AANKONDIGING – Op zaterdag 5 november is het zover: de Afrikadag 2016. Hét event over Afrika en internationale…

Lees meer

Tussen schuren en sparen: focus op Mozambique

Door Ayaan Abukar / 12 oktober 2016

De Zambezirivier is de levensader van Mozambique, maar die wordt bedreigd door dammenbouw – en ngo’s die zich daartegen keren worden op hún beurt bedreigd. Welke invloed heeft het strategische partnerschap in deze zaak? Vice Versa spreekt Omrito Mabunda van WNF-Mozambique en ambassadeur Pascalle Grotenhuis. Dit is het derde en laatste artikel van een drieluik.

Lees meer

Hoe houd je belastingontwijking op de agenda?

Door Ayaan Abukar / 11 oktober 2016

Vele ogen zijn momenteel gericht op belastingontwijking door multinationals, maar hoe
valt daar munt uit te slaan? Hoe maak je een
belastingsysteem eerlijker? Bij een takstour door Amsterdam draagt men ideeën aan. Een verhaal met morele en praktische kanten.

Lees meer

Tussen schuren en sparren: focus op Bangladesh

Door Ayaan Abukar / 11 oktober 2016

De lonen omhoog, de fabrieken veiliger – in Bangladesh is de missie van het strategische partnerschap helder. Hoe gaat de ambassade er te werk, in samenspraak met haar partners? Hoeveel vertrouwen heeft ze in het bedrijfswezen? Het tweede artikel van een drieluik.

Lees meer

Tussen schuren en sparren: over de ronde tafel van het partnerschap

Door Ayaan Abukar / 10 oktober 2016

Samenspraak en tegenspraak’, dat is de veelzeggende titel van het beleidskader waarmee de Nederlandse overheid ngo’s wil ondersteunen in hun rol van waakhond. De strategische partnerschappen zijn een feit. In welke zin vormen zij een tegenmacht? En hoeveel ‘politiek delicate zaken’ kan het partnerschap aan?

Lees meer

Vrijdagmiddagborrel: Wilde Apen

Door Ayaan Abukar / 7 oktober 2016

De ontwikkelingssector zou wat meer het gedrag van wilde apen moeten vertonen, schrijft Marc Broere in deze Vrijdagmiddagborrel. De afgelopen jaren zijn organisaties te veel een huisdier of zelfs schoothondje van de overheid geweest. En dat heeft niets opgeleverd.

Lees meer

VN-Rapporteur Maina Kiai luidt nogmaals de noodklok: de ruimte voor het maatschappelijk middenveld krimpt niet alleen – het sluit

Door Ayaan Abukar / 5 oktober 2016

De ruimte voor het maatschappelijk middenveld krìmpt niet, maar is zelfs aan het sluiten, volgens VN-rapporteur Maina Kiai. Vice Versa spreekt hem over deze zorgelijke ontwikkeling en de gevolgen. Wat kunnen ngo’s er zelf aan doen? En wat raadt hij minister Ploumen aan? Eén ding is zeker: koester het middenveld, boven de private sector. ‘De focus op de private sector is doodzonde, want de wereld – zoals we die nu kennen – is gevormd door het middenveld.’

Lees meer

Vrijdagmiddagborrel: Een nieuwe lente?

Door Ayaan Abukar / 30 september 2016

Er kwamen veel reacties op de vorige Vrijdagmiddagborrel waarin Marc Broere organisaties opriep om gezamenlijk campagne te gaan voeren richting verkiezingen. Wat werd er zoal gezegd en hoe moet het nu verder? De afgelopen week liet al een aantal sprankjes van hoop zien.

Lees meer

OPROEP: Deel voorbeelden van Tegenmacht en maak kans op mooie documentaire!

Door Ayaan Abukar / 29 september 2016

OPROEP – Op onze website geven we tijdens ons online debat ‘De Kracht van de Tegenmacht’ voorbeelden van innovatieve manieren van het maatschappelijk middenveld om effectief te blijven in een tijd waarin de ruimte ervoor steeds verder wordt beperkt. De redactie verzamelt graag meer voorbeelden, en wie kan beter sterke voorbeelden aandragen dan onze eigen achterban? Bij dezen roepen we jullie op: deel VOOR 5 OKTOBER jullie voorbeelden van zuidelijke partners, van burgerbewegingen of ‘gewoon’ van individuen, die innovatief verzet plegen tegen repressieve krachten.

Lees meer

Bedrijfsleven en mensenrechten: aan welke kant staat Nederland?

Door Ayaan Abukar / 28 september 2016

Wel afdwingbare rechten voor buitenlandse investeerders, maar geen bindende plichten als het gaat om mensenrechten? Nederland moet kiezen voor mensenrechten in plaats van bedrijfsbelangen, vindt SOMO. Dat betekent ook dat het constructief moet gaan deelnemen aan de onderhandelingen over een bindend VN verdrag, en deze onderhandelingen niet moet boycotten zoals nu het geval is.

Lees meer

De vele gezichten van innovatief verzet

Door Ayaan Abukar / 27 september 2016

We zullen geweld niet uit de wereld helpen omdat het moreel onjuist is. We moeten een krachtig alternatief bieden – en dat hebben we, volgens de Afghaanse Jamila Raqib. Namelijk de kracht van geweldloos verzet. Wat kunnen ngo’s leren van theorieën over geweldloos verzet? Waar vinden we inspirerende voorbeelden? En hoe bied je verweer in zelfs de donkerste hoeken van de wereld, zoals in de Islamitische Staat? In gesprek met Jamila Raqib.

Lees meer

‘Geen verantwoorde uitfasering Nederlandse hulp’

Door Ayaan Abukar / 26 september 2016

De inspectiedienst IOB heeft snoeiharde kritiek op de manier waarop Nederland onder het kabinet Rutte I een grote bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking heeft ingezet. Dat blijkt uit de bevindingen van het evaluatierapport ‘Stoppen, en dan?’ over de gevolgen van de beëindiging van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Vrijdagmiddagborrel: Wereldburgers der Nederlanden, verenigt U!

Door Ayaan Abukar / 23 september 2016

Ontwikkelingsorganisaties zouden hun achterban moeten mobiliseren om in de aanloop naar de verkiezingen gezamenlijk campagne te voeren voor belangrijke mondiale thema’s, vindt Marc Broere. En daarbij hun achterban nu eens niet als donateur maar als activist en campaigner benaderen. Een mooi steuntje in de rug zijn twee nieuwe rapporten die laten zien dat de steun voor internationale samenwerking in onze samenleving groter blijkt dan dat het aanvoelt. De zwijgende meerderheid staat nog altijd positief ten opzichte van mondiale samenwerking.

Lees meer

Het buitenland in de troonrede: aanwezig maar miskend

Door Ayaan Abukar / 22 september 2016

De troonrede is uitgesproken, de begrotingen zijn gepubliceerd. Belangenverenigingen hebben hun teleurgestelde of tevreden persberichten de wereld in geslingerd. Prinsjesdag 2016 ligt achter ons, de algemene beschouwingen zijn in volle gang. Goed moment voor Eddie Krooneman, politiek adviseur bij Woord en Daad, om te kijken wat Prinsjesdag ons leert over hoe dit Kabinet de positie van Nederland in de huidige wereld ziet.

Lees meer
Ayaan Abukar

Ayaan Abukar is politicoloog en expert op het gebied van Migratie & Ontwikkeling en Internationale Veiligheid. Voor Vice Versa schrijft ze columns en coördineert ze diverse journalistieke projecten.