Door:
Thijs Berman

14 mei 2020

Tags

Een gezondheidscrisis is geen rechtvaardiging voor het ondermijnen van de democratie, stellen Thijs Berman en een aantal andere auteurs in deze opiniebijdrage. Respect voor elk individu, voor mensenrechten en democratie is in de wereldwijde aanpak van Covid-19 niet iets dat wel even kan wachten, maar juist de sleutel naar de oplossing.

In arme landen treft Covid-19 de meest kwetsbare groepen het hardst. Er is medische zorg nodig voor hen, en voedselhulp. De reactie op de pandemie richt zich wereldwijd allereerst op de zorg en op de economie. Daar is de eerste inzet nodig, want daar vallen de hardste klappen in deze crisis.

De klappen vallen alleen niet overal op dezelfde manier. Covid-19 is een motor van ongelijkheid, het versterkt verschillen en tast mensenrechten aan. Als dat zo blijft krijgen we na de crisis dezelfde wereld terug, maar nog onrechtvaardiger, met meer spanning en conflict. Bij de aanpak van de gevolgen van het virus moet dat inzicht leidend zijn.

Het virus is oneerlijk. Het treft niet elke bevolkingsgroep gelijkelijk. Vluchtelingen wachten in Griekenland angstig af tot het virus de kampen binnendringt, terwijl in Colombia duizenden gevluchte Venezolanen weerloos langs de wegen bivakkeren. Zorgverzekeringen zijn zeldzaam in arme landen. De armsten kunnen bovendien hun onzekere inkomen geen dag missen en blijven naar hun werk gaan, ziek of niet ziek. Zolang zij op zichzelf zijn aangewezen blijft het virus zich verspreiden.

Excuus voor repressieve maatregelen

Het virus is een anti-democraat. Het is een welkom excuus voor repressieve maatregelen. In Hongarije verkreeg Orban vrijwel absolute macht, in Zimbabwe wordt de oppositie opnieuw dwarsgezeten – en demonstraties zijn er vanwege het virus verboden. In Bolivia wordt kritiek gesmoord. In Rusland en China is Covid-19 een perfect alibi voor verdere controle op iedere stap van de inwoners. Maar hoe meer repressie, hoe meer propaganda in plaats van werkelijke daling van de statistieken.

Het virus heeft weinig op met vrije media. In meerdere landen – zoals in Bosnië-Herzegovina, Rusland, Roemenië – is de persvrijheid door coronamaatregelen in het nauw gebracht. Daar gedijt het virus prima bij, want de aanpak wordt er niet beter op. De kwaliteit van beleid stijgt juist dankzij kritische vragen en open toegang tot informatie.

Het virus is een vrouwenhater. Vrouwen staan aan de frontlijn. Zij nemen in de arme landen de risico’s door naar de markt te blijven gaan, door water te halen en de zieken te verzorgen. Zij worden dus ook zelf ziek. In Oeganda en in vele andere landen moeten vanwege de lockdown kleine winkels hun deuren sluiten. Deze winkels worden vaak gerund door vrouwen die geen beroep kunnen doen op hulp van de overheid, omdat die alleen bestemd is voor grotere ondernemers die in de formele sector werken. Regeringen zonder vrouwen hebben hier te weinig oog voor; het zoveelste argument voor meer vrouwen in de politiek. Inclusieve democratie helpt.

Grote kansen voor politiek leiderschap

De pandemie biedt echter grote kansen voor politiek leiderschap dat de dialoog zoekt met de meest kwetsbaren en zich richt op alle groepen in de samenleving, want die aanpak is een voorwaarde voor het succes van de strijd tegen de ziekte.

Inzicht in de condities waaronder het virus gedijt toont de weg naar het antwoord. In Mali beseft het gemeentebestuur van Bamako de grote sociale en gezondheidsrisico’s van een ongelijke aanpak, en zoekt nu overleg met de inwoners. Dat gebeurt onder meer via sociale media bedrijfjes van jonge Malinezen. Het doel hiervan is dat de bevolking acteur wordt in en niet het lijdend voorwerp van de respons op Corona. Geloofsgemeenschappen kunnen daarbij het voorbeeld geven en een verbindende rol spelen. In Senegal kreeg de kathedraal van Kaolack zeep en ontsmettingsmiddel van de imam van de stad. Ondertussen zorgt de Senegalese overheid voor voedselhulp voor de armsten, opdat de dagloners de lockdown kunnen respecteren.

De lockdown biedt de kans om te laten zien dat samenwerking en een open dialoog leidt tot gezamenlijk gedragen beleid dat het virus terugdringt en sociale spanningen voorkomt.

Maar dat geldt niet alleen in Mali of Senegal. Regeringen wereldwijd, en ook het IMF en de Wereldbank hebben razendsnel middelen vrijgemaakt om noodmaatregelen te ondersteunen, in deze plotselinge en enorme crisis. Bij al die uitgaven hoort eerlijke verdeling voorop te staan.

Zoals ook het advies dd 11/05 jl. aan de regering van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de wereldwijde aanpak van corona stelt, was de les van de ebola-crisis dat “lokaal ownership en legitimiteit van belang zijn om een pandemie in lokale gemeenschappen te bestrijden“. Dan is het ook van belang om daarin te investeren, met een deel van de 1 miljard Euro die de AIV voorstelt extra vrij te maken voor hulp vanuit Nederland.

Luisteren naar mensen

Wij roepen de Nederlandse regering en de EU op om ondersteuning van democratie te zien als onlosmakelijk deel van het antwoord op het coronavirus. Regeringen moeten, juist ook in deze crisistijd, blijven luisteren naar mensen, ook naar de groepen die nu te weinig gehoor vinden. Denk aan de allerarmsten, aan mensen in slecht bereikbare regio’s, vrouwen. Anders komen de sterkste spelers met de grootste invloed op politieke leiders als winnaars van deze crisis uit de bus. Dat is een recept voor falen, omdat teveel groepen dan aan de zijlijn blijven staan zodat het virus kan voortleven.

Een gezondheidscrisis is geen rechtvaardiging voor het ondermijnen van de democratie. Respect voor elk individu, voor mensenrechten en democratie is in de wereldwijde aanpak van Covid-19 niet iets dat wel even kan wachten. Het is de sleutel naar de oplossing.

 

Thijs Berman, directeur Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)

Doudou Dia, directeur Institut Gorée (Senegal)

Pepijn Gerrits, directeur Nederlands Helsinki Comité

Eunice Musiime, directeur Akina Mama Wa Afrika, Oeganda

Angela Rodriguez, directeur NIMD Colombia

fotocredit: De Malinese partnerorganisatie Tuwindi van NIMD aan het werk. De organisatie heeft een app ontwikkeld waarmee politici direct met kiezers kunnen communiceren.

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel
UN Food Systems Summit 2021

Wie niet aan tafel mee mag praten, staat op het menu

Door Vice Versa | 24 november 2020

Oxfam Novib, Hivos, Both Ends en de AgriProFocus Food Security Policy Coalition pleiten voor duurzame en inclusieve voedselsystemen op de VN- wereldtop komend jaar. Tijdens de conferentie ‘Bold Actions for Food as a Source for Good’, op 23 en 24 November georganiseerd door de Wageningen Universiteit, het World Economic Forum en anderen, kan Minister Kaag aandringen op een ambitieuze Summit die harde afspraken maakt over de toekomst van ons voedsel.

Lees artikel

‘Food security policy should focus less on production and more on consumers’

Door Joris Tielens | 22 november 2020

How can the Netherlands contribute to improving nutrition in Africa in the coming decade? Retiring Professor Ruerd Ruben would like to see Dutch government policy informed by a food systems approach – with more focus on consumers, and an active role for Dutch embassies entering into policy dialogue with the government in their African host countries. Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag agrees: ‘The systems approach, where more priority is given to the environment and consumers, is now widespread. It will be high on the agenda of the UN summit in 2021.’

Lees artikel