Door:
Guido Deuzeman

8 mei 2019

Tags

Guido Deuzeman ©free

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus en er staat wat op het spel. De waarden onder de EU zelf staan onder druk. Ook in ons eigen land, zegt Guido Deuzeman. Maar gelukkig is er een groeiende beweging in Europa en Nederland van mensen die een grens willen trekken en zich laten horen. En werken ngo’s vaker succesvol samen om die mensen te mobiliseren. De campagne Hart boven Hard is een goed voorbeeld.

Op 23 mei mogen we alweer naar de stembus. Twee maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, kiezen we dan onze Nederlandse afgevaardigden voor het Europees Parlement. De verkiezingen waar mensen traditiegetrouw het minst voor warmlopen:  de opkomst in 2014 was 37 %.

Toch staat er heel veel op het spel. De waarden onder de Europese Unie zelf, die wij lang onaantastbaar achtten, staan onder druk. Ook in ons eigen land. Gelukkig is er een groeiende beweging van mensen die een grens willen trekken en zich meer en meer laten horen. En slaan ngo’ s en andere maatschappelijke organisaties steeds vaker de handen ineen om die mensen op de been te brengen. De campagne Hart boven Hard komt voort uit die beweging en roept mensen op richting de komende verkiezingen hun stem te laten horen.

Natuurlijk gaat het de komende verkiezingen ook over sociaaleconomische thema’s en klimaat. En terecht. Dezelfde strijd die we hier in Nederland steeds urgenter zien worden, speelt op grotere schaal in Brussel. De strijd tegen de excessen van het neoliberale systeem, tegen groeiende ongelijkheid en het buiten de maatschappij staan van multinationals. Bijvoorbeeld als het gaat om het eerlijk betalen van belasting in landen waar zij hun winsten behalen. Maar ook over de urgentie van collectieve actie tegen klimaatverandering en de invloed van onze consumptie op de alarmerende staat van biodiversiteit en ecosystemen op onze planeet. De huidige route is een doodlopende weg, we moeten vanaf nu spreken van een crisis. En daarnaar handelen.

Niet onderhandelbare waarden

Maar ook voor hen die deze thema’s minder van belang vinden, is er wat aan de hand in Europa: de waarden waar de Europese Unie op is gebouwd worden aangetast. En hoe je ook naar het functioneren van de Europese Unie kijkt, of je nu voor snel doorgroeien naar een federaal Europa bent of, zoals ik, gelooft dat de EU zich eerst maar eens op een paar cruciale thema’s als klimaat en een humaan asiel- en immigratiebeleid moet bewijzen; die waarden zijn niet onderhandelbaar.

Het Europa en Nederland van vrede, mensenrechten en democratie en rechtsstaat als pijlers van onze vrije samenleving. Een samenleving waarin geen plek is voor discriminatie en uitsluiting, met zero tolerance voor aantasting van de vrije pers of aanvallen op wetenschap en onderwijs. Voor samenwerking en verbinding, tegen polarisatie en haat. En solidariteit met hen die buiten Europa onze hulp nodig hebben. Er zijn steeds meer partijen in steeds meer landen, van Hongarije tot Italië en van Polen tot Nederland en Duitsland, die die waarden ter discussie stellen. Ze groeien in aantal aanhangers en zetels en willen nu met een, vaak verleidelijk simpel klinkend, anti-EU-verhaal een grotere machtspositie in Brussel veroveren.

Hart boven Hard

Het is dus tijd dat zij die wel het belang inzien van die waarden, de overgrote meerderheid, gaan beseffen dat ze in beweging moeten komen. En dat zie je steeds meer gebeuren. Gewoon weer op straat, collectief en verbonden door social media. In Europa zie je de nieuwe burgerbewegingen uit de grond schieten, organisaties als Campact in Duitsland, 38degrees in het VK en De Goede Zaak bij ons in Nederland.

Tegelijkertijd zie je ngo’s elkaar vaker opzoeken, gezamenlijk optreden en zo meer impact bereiken. Wat niet altijd makkelijk is, want ook daar spelen eigen prioriteiten en achterbannen een rol. Het is goed om te zien dat dat in Nederland nu wel gebeurt, en De Goede Zaak speelt daar een belangrijke coördinerende rol in. Bij de eerlijke klimaatmars, georganiseerd door De Goede Zaak, Milieudefensie, Greenpeace, de Woonbond en een zichzelf opnieuw uitvindende FNV, kwamen 40.000 mensen naar de Dam. Dat krijgt nu een vervolg met de campagne Hart boven Hard waar ik namens Solidaridad aan mee mag werken. Met Amnesty als drijvende kracht en een zeer brede en grote coalitie van maatschappelijke organisaties: ngo’s als Milieudefensie en Pax, jongerenorganisatie #ProveThemWrong, de FNV en grassroots- initiatieven als Stem op een Vrouw en Meldpunt Islamofobie.

Met zeer diverse achterbannen dus, van sociaal gedreven christenen tot de klimaatjongeren. Een campagne voor dat Europa en Nederland waar we een grens trekken tegen haat en onverdraagzaamheid en samenwerken aan de grote uitdagingen van deze tijd. Als er maar genoeg mensen in beweging komen vertaalt zich dat uiteindelijk ook politiek.

Online kun je het manifest tekenen en delen via social media. Op 19 mei vindt de manifestatie Hart boven Hard plaats in Utrecht. Tegelijkertijd vinden er vergelijkbare evenementen plaats in Duitsland, Italië, Polen, Tsjechië en nog veel meer landen in Europa. Het lijkt erop dat er echt iets positiefs in beweging komt. Wie weet gaan we die lage opkomstverwachting wel verslaan op 23 mei. Het is er wel de tijd voor.

Op maandagmiddag 13 mei organiseren Vice Versa en WO=MEN een verkiezingsdebat met Europarlementariërs over de krimpende ruimte van het maatschappelijk middenveld in Europa. Meld je aan via https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/events/het-europese-verkiezingsdebat-hoe-waarborgen-we-de-europese-grondrechten/

Guido Deuzeman is public affairs manager voor Solidaridad, publicist en werkte voorheen in de politiek, onder andere als politiek assistent van de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu.

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel