Skip to content

 

Door:
Vice Versa

13 februari 2017

Tags

Komende donderdag organiseren het KIT en Vice Versa het grote verkiezingsdebat over internationale samenwerking en migratie. Politici van VVD, CDA, Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66 en de PvdA zullen dan voor een uitverkochte zaal van 400 mensen onder leiding van Frénk van der Linden in debat gaan over belangrijke mondiale thema’s.

 

 

Waar het komende donderdag in ieder geval niet over zal gaan is hoeveel geld de verschillende verkiezingsprogramma’s beloven over te hebben voor ontwikkelingssamenwerking. De ervaring leert dat die woorden niet altijd waargemaakt kunnen worden tijdens de formatie van het kabinet. Waar het wel over zal gaan, is de visie van de politici op belangrijke en urgente thema’s. Het verkiezingsdebat is opgebouwd rondom 4 thema’s.

Opvang in de regio

Opvang in de regio wordt vaak gehuldigd als de oplossing voor vluchtelingencrises. Het idee is dat de vluchtelingen na beëindiging van de vijandigheden snel weer naar huis kunnen. Het verleden laat zien dat de werkelijkheid vaak weerbarstiger is. Denk aan Somalische vluchtelingen in Kenia, Afghaanse vluchtelingen in Pakistan en Iran of Palestijnse vluchtelingen in Libanon en Jordanië, die geen uitzicht hebben op staatsburgerschap of terugkeer, en daardoor al jarenlang een bestaan als tweederangsburgers leiden. Is opvang in de regio het wondermiddel dat we er van maken? Hoe vermijden we dat in de kampen een nieuwe, uitzichtloze generatie ontstaat?

Toegang tot Europa

Na de migratiedeal met Turkije is er nu ook sprake van migratiedeals in EU-verband met Noord-Afrikaanse en Afrikaanse transitlanden. De focus van de deals ligt op preventie van migratie. In ruil voor ontwikkelingshulp dienen partnerlanden hun grensbewaking te verbeteren en afgewezen migranten terug te nemen. Gevreesd wordt dat strengere grensbewaking leidt tot meer gebruik van gevaarlijkere routes. Zoals die in Libië, waarmee het moeilijk samenwerken is. Leiden migratiedeals tot duurzame oplossingen in herkomstlanden gezien de sociale en politieke context van de meeste landen? Hoe kan Europa legale routes faciliteren? Hoe zorg je ervoor dat de deals geen beloning worden voor slecht-functionerende landen en tirannen, zoals al-Bashir van Soedan?

Samenspraak en tegenspraak

Versteviging van de internationale rechtsorde en respect voor de mensenrechten zijn al jaren belangrijke thema’s voor Nederlands buitenlandbeleid. Hiertoe gaat Nederland partnerschappen aan met maatschappelijke organisaties in het buitenland. Tegelijkertijd streeft Nederland lucratieve handelsrelaties na. Het sleutelwoord is de Nederlandse kritisch-constructieve houding. De laatste jaren staan mensenrechten en maatschappelijke middenvelden in tal van landen in toenemende mate onder druk. Moet Nederland zich blijven profileren met het ondersteunen van het maatschappelijk middenveld in het buitenland? En hoe kritisch mogen Nederlandse maatschappelijke organisaties die geld van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse handel krijgen op onze eigen overheid zijn?

Ongelijkheid en inclusieve economische groei

Volgens recente berichten blijft de kloof tussen arm en rijk groeien. Binnen Nederland evengoed als binnen niet-westerse landen. In 2015 geleden formuleerde de VN de duurzame ontwikkelingsdoelen. Inclusieve ontwikkeling was daarbij het buzzword. Met de zogenaamde SDG’s wordt onder meer gestreefd om voedselveiligheid in 2030 wereldwijd substantieel te verbeteren. Volgens de VN is vooralsnog één op de negen mensen ter wereld ondervoed. Leidt het huidige ontwikkelingsbeleid tot meer duurzame groei? Hoe zorg je ervoor dat ontwikkeling inclusief is, dat het iedereen bereikt? Kan het Nederlandse bedrijfsleven een rol spelen in inclusieve ontwikkeling?

 

Datum: Don 16 feb 2017
Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen (Mauritskade 63, Amsterdam)
Tijd: vanaf 19.00

Note van de redactie: Het debat is uitverkocht, aanmelden is niet meer mogelijk.

Vice Versa

Vice Versa weet wat er speelt en houdt de lezers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, inzichten en analyses op het gebied van mondiale samenwerking. Dat doen we met onafhankelijke journalistieke berichtgeving, verdiepende achtergronden en door een podium te bieden aan prikkelende opinies.

De democratie moet leveren wat ze belooft 

Door Marc van Dijk | 05 februari 2020

In het Westen staat de democratie onder druk, in het mondiale Zuiden is ze als ideaal aan slijtage onderhevig. Experts uit drie continenten bieden bouwstenen, voor democratie voorbíj verkiezingen, een sociaal pact en een democratische nationale identiteit. ‘Doorbreek de dynamiek die nu dominant is: “de sterkste steeds sterker maken”.’ 

Lees artikel

In Mali is water een levensstroom

Door Marc Broere | 03 februari 2020

Hoe help je ngo’s en burgers in Mali beter voor hun rechten op te komen als het gaat om water en sanitatie? Het partnerschap Watershed gebruikt een heel palet aan activiteiten om de grondoorzaken op te lossen. ‘Je kunt migratie of geweld niet stoppen, als je het waterprobleem niet óók aanpakt.’

Lees artikel

En wat als Rutger Bregman los zou gaan op internationale samenwerking?

Door Dirk Jan Koch | 30 januari 2020

In deze column-serie licht Dirk-Jan Koch eens per twee maanden een onderwerp uit waar hij mee bezig is in het kader van zijn onderzoeksproject ‘ongeplande effecten van internationale samenwerking’. Deze keer: wat zijn de bijwerkingen van de verzakelijking van de sector?

Lees artikel
Scroll To Top