Op donderdagavond 16 februari organiseren Vice Versa en het Koninklijk Instituut voor de Tropen het grote verkiezingsdebat dat alleen maar over internationale thema’s gaat. Hierin gaan we in debat met prominente politici van de verschillende politieke partijen en met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We gaan met hen de diepte in en vragen ze om echt met een visie op deze thema’s te komen en hoe ze dat in de (politieke) praktijk willen gaan brengen.

Internationale samenwerking is belangrijker dan ooit. De wereld wordt geconfronteerd met grote uitdagingen zoals de vluchtelingencrisis, oorlogen, klimaatproblemen en een toenemende ongelijkheid in de wereld. Deze problemen vragen om een serieuze aanpak en een eensgezinde internationale politiek.

Toch lijken steeds meer landen zich achter hun eigen dijken en grenzen terug te trekken. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn land een stap terugdoet op het wereldtoneel en pleit voor Amerikanisme in plaats van globalisme, Engeland kiest voor een Brexit en ook in Nederland winnen politieke partijen die kiezen voor een nationalistische koers terrein en is er de afgelopen jaren fors bezuinigd op internationale samenwerking.

Het lijkt er op dat met de bezuinigingen ook de politieke aandacht voor het onderwerp naar de achtergrond verdwijnt. Bij belangrijke Kamerdebatten over ontwikkelingssamenwerking is de belangstelling van Nederlandse politici steeds kleiner geworden. Steeds vaker laten verschillende politieke partijen deze debatten helemaal lopen.

De geringe belangstelling roept een aantal vragen op. Hoe kunnen we debatten over mondiale samenwerking weer interessant maken? Hoe zorgen we dat mondiale thema’s een belangrijk thema worden tijdens de formatie van een nieuw kabinet. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen en Vice Versa willen hierin graag het voortouw nemen middels een speciale verkiezingsavond op donderdag 16 februari.

Tijdens deze avond willen we in debat gaan met de specialisten op dit terrein van de verschillende politieke partijen en met vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De avond staat onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Een nadere invulling over de sprekers volgt de komende week.

Datum: Don 16 feb 2017
Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen (Mauritskade 63, Amsterdam)
Tijd: van 19.00u tot 21.45u

Voor reserveringen klik op deze LINK