Door:
Ayaan Abukar

15 december 2016

Tags

 

 

 

 

 

 

 

BLOG- De verkiezingen komen met rasse schreden dichterbij. Dit kabinet heeft nog een paar maanden te gaan. Ook Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is met haar laatste klussen bezig. Vier jaar lang heeft zij ingezet op een transitie van hulp naar handel. Martina de Vries, deelnemer aan de MP Watch masterclass van Woord en Daad, vraagt zich af of het niet beter is veel meer in te zetten op slimme combinaties tussen hulp en handel.

Collega MP Watcher Nienke stelde in haar blog ‘Ploumen moet eerlijk verhaal vertellen over handel’ dat de allerarmsten niet bereikt worden met handel. Maar hulp en handel kunnen elkaar wel degelijk versterken om zo groter gedeelte van de bevolking te bereiken. Waarom stimuleert de overheid die synergie niet méér? De Nederlandse overheid zou zich juist moeten inspannen om de brug te slaan die de verbinding vormt tussen bedrijven en ontwikkelingsorganisaties, zodat zakelijke belangen daadwerkelijk gekoppeld kunnen worden aan solidariteit met de allerarmsten. De Minister stelt immers zelf ook in de nota ‘Wat de wereld verdient’, dat waar hulp en handel elkaar raken, we zowel uit solidariteit als welbegrepen eigenbelang handelen.

 

Perspectief voor kansarme jongeren

Dat hulp en handel zeker samen kunnen gaan en elkaar ook kunnen versterken hebben we met eigen ogen gezien tijdens ons bezoek aan Ethiopië in augustus 2016. We hebben verschillende NGO’s en bedrijven bezocht om te kijken hoe (een combinatie van) hulp en handel uitpakt voor de Ethiopiërs. Zo runt de organisatie Selam Children’s Village een gerenommeerde vakschool in Addis Abeba. Deze school wordt gezien als de nummer één in heel Ethiopië. Jongeren worden opgeleid in onder andere de techniek, landbouw, textiel en ICT. Een deel van de jongeren betaalt voor de opleiding. De jongeren die geen financiële middelen hebben om hun opleiding te betalen, worden gesponsord. Honderd procent van de afgestudeerden komt direct na het behalen van hun diploma aan een baan. Dit door een goede samenwerking van de vakschool met bedrijven als Unilever en Volvo. Deze bedrijven zijn op zoek naar goed geschoolde medewerkers en bieden de jongeren vaak extra interne trainingen aan. De combinatie van het creëren van werkgelegenheid door de bedrijven, en het aanbieden van onderwijs waardoor kansarme jongeren goed geschoold aan een baan kunnen beginnen, blijkt goed te werken. Aan dit voorbeeld is te zien dat ook de armen effectief bereikt kunnen worden. Op voorwaarde dat NGO’s en bedrijven goed samenwerken.

 

Melk is goed voor elk?

Een ander voorbeeld is de melkfabriek Holland Dairy in Debre Zeit, gelegen op een uur rijden vanaf de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Holland Dairy verwerkt melk tot andere zuivelproducten, zoals kaas en yoghurt. Deze fabriek is voor een groot deel van de melktoevoer afhankelijk van kleinschalige boeren uit de omgeving. De fabriek heeft er baat bij dat de boeren veel en van goede kwaliteit melk leveren. Omdat dit vaak niet het geval is zijn ze, in samenwerking met een veevoederbedrijf, gestart met het geven van trainingen. Zo wordt boeren geleerd hoe ze de melkproductie kunnen verhogen en de kwaliteit van de melk kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door een verbeterde hygiëne. Naast samenwerking met het veevoederbedrijf, is Holland Dairy ook samenwerking aangegaan met de NGO Oromo Self Reliance Association (OSRA), die met steun van Woord en Daad werkt aan de vorming en versterking van boerencoöperaties. Op hun beurt organiseerden de coöperaties de collectie van de melk van de individuele boeren, en de levering aan de zuivelfabriek. Het bedrijf Holland Dairy heeft op deze manier een prikkel om de boeren te versterken, omdat ze afhankelijk zijn van hun melkproductie. Het is niet eenvoudig om dit soort samenwerking goed van de grond te krijgen, maar op de lange termijn kunnen zowel een bedrijf als Holland Dairy als de lokale kleinschalige boeren profiteren van de synergie tussen hulp en handel. Daarmee is melk daadwerkelijk goed voor elk.

 

Slim combineren

Het aan elkaar koppelen van zakelijke belangen en de belangen van de allerarmsten is legitiem en laat ook zien hoe handelsinstrumenten in samenwerking met hulpinstrumenten ingezet kunnen worden om de allerarmsten toch te bereiken. Als er maar goed wordt samengewerkt tussen de bedrijven en de organisaties die het bereiken van de allerarmsten als specifiek doel hebben. Hiervoor wordt er wel een extra inspanning gevraagd van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en NGO’s. Er dient wat dat betreft goed gecommuniceerd te worden over hoe bedrijven die zich in een partnerland willen vestigen willen bijdragen aan de lokale behoeften, en hoe daarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de kennis die de lokale bevolking en NGO’s hebben. En belangrijk hierin is ook dat de motieven van alle partijen zuiver zijn om een balans tussen de belangen op het gebied van hulp en handel te vinden.

Zijn we bereid om die extra mijl te gaan? Om dus niet alleen voor het eigen belang te gaan, te focussen op met name handelsinstrumenten, maar juist ook het belang van mensen die toevallig op een ander stukje aarde leven waar de omstandigheden veel minder zijn dan hier in Nederland. Daarom pleit ik voor hulp én handel, slim gecombineerd en met een duidelijk oog voor de allerarmsten.

 

De roep om inclusieve ontwikkeling komt uit het zuiden

Door Lieke Scheewe | 03 december 2020

In de geschiedenis van internationaal beleid rond handicap heeft het mondiale zuiden ondanks scheve machtsverhoudingen een belangrijke rol gespeeld. Het VN Verdrag Handicap, dat door Nederland als een van de laatste landen ter wereld werd geratificeerd, daagt ook ons uit om nu eindelijk in actie te komen en ontwikkelingssamenwerking meer inclusief te maken, schrijven Lieke Scheewe (Dutch Coalition on Disability and Development) en Paul van Trigt (Universiteit Leiden).

Lees artikel

Dangote wants to increase Nigeria’s self-reliance on food

Door Emmanuel Ndadozie | 30 november 2020

Nigeria relies largely on imported food to feed its population. Some years ago, the Nigerian multinational Dangote decided to change this situation. It started by purchasing six rice mills that will become operational in the next 18 months. Dangote Rice has started restructuring the rice farming sector tells Robert Coleman, Agricultural Director of Dangote’s rice business in Nigeria. ‘I believe agriculture is the future of Africa.’

Lees artikel

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel