Door:
Ayaan Abukar

29 augustus 2016

Tags

Debat_VG_gangvrouw02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag 9 september organiseren Vice Versa, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Wemos, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en Cordaid een debat over het Nederlandse beleid op het gebied van Global Health. Dit naar aanleiding van het rapport ‘Voorkomen is beter dan genezen‘ dat de inspectiedienst IOB naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De evaluatie gaat over de Nederlandse steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tussen 2011 en 2015. Omdat het om een recente periode gaat, is dit ook een evaluatie die het beleid van de huidige Nederlandse regering onder de loep neemt.

 

De IOB doet een aantal bevindingen:

  • De internationale gemeenschap – inclusief Nederland – heeft lange tijd maar weinig opvolging gegeven aan de aanbevelingen die sinds 2011 zijn gedaan om de capaciteit van de WHO op het terrein van rampenparaatheid en -respons te versterken.
  • Diezelfde gemeenschap – waaronder Nederland – had bovendien te weinig oog voor de slechte staat van de gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden en de mogelijke gevolgen daarvan voor de mondiale volksgezondheid.
  • Gebrek aan aandacht voor deze punten heeft bijgedragen aan de problemen waarmee de WHO te kampen had bij de aanpak van de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014-2015.
  • Diezelfde Ebola-uitbraak hebben bijgedragen aan een zekere kentering in het Nederlandse denken over het belang van een goed functionerend mondiaal gezondheidssysteem en de rol van een sterkere WHO daarin.

Ook worden er een aantal lessen getrokken.

  • Door toenemende globalisering heeft Nederland, als land met open grenzen, er belang bij dat infectieziekten in andere landen worden bestreden. De Ebola-uitbraak en de nasleep ervan hebben dit nogmaals benadrukt.
  • Een functionerend en toegankelijk basisgezondheids-systeem is niet alleen essentieel om uitbraken van ziekten te voorkomen én te bestrijden, maar ook een voorwaarde om de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsdoelen te kunnen realiseren.
  • Het is zaak dat de voorgestelde hervormingen van de WHO zo snel en zo volledig mogelijk worden door gevoerd. Dit heeft wel financiële consequenties, waaraan ook Nederland als één van de lidstaten niet kan ontkomen

Samen met de samenstellers van het rapport en andere experts gaan we in gesprek en debat over de resultaten van de evaluatie en trekken we lessen voor het beleid. De Nederlands-Afghaanse dichter Qader Shafiq leest een gesproken column voor.

Het debat vindt plaats van 16.00 tot 17.30 in de ‘Subtropen’ van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, waarna er gelegenheid is om verder te borrelen. De inloop is vanaf 15.30. Meld je aan via info@viceversaonline.nl

Vice Versa

Vice Versa weet wat er speelt en houdt de lezers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, inzichten en analyses op het gebied van mondiale samenwerking. Dat doen we met onafhankelijke journalistieke berichtgeving, verdiepende achtergronden en door een podium te bieden aan prikkelende opinies.

Nieuwe burgerbewegingen op de bres voor Europese waarden

Door Guido Deuzeman | 08 mei 2019

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus en er staat wat op het spel. De waarden onder de EU zelf staan onder druk. Ook in ons eigen land, zegt Guido Deuzeman. Maar gelukkig is er een groeiende beweging in Europa en Nederland van mensen die een grens willen trekken en zich laten horen. En werken ngo’s vaker succesvol samen om die mensen te mobiliseren. De campagne Hart boven Hard is een goed voorbeeld.

Lees artikel

‘Van deze rechtsstaat-in-naam wens ik de versierselen niet langer te dragen’

Door Marc van Dijk | 19 april 2019

Trots en dankbaar was Nico Keulemans toen hij door de koningin geridderd werd, na een leven vol ontwikkelingswerk. Nu stuurt de 88-jarige zijn onderscheiding terug. Hij herkent de rechtsstaat Nederland niet meer.

Lees artikel

Zijn we klaar voor verandering?

Door Siri Lijfering | 08 april 2019

Maatschappelijke organisaties staan wereldwijd onder druk. Dit kan het einde betekenen van het bestaan van een kritisch maatschappelijk middenveld én van internationale samenwerking. Door lokale organisaties te brandmerken als spreekbuis van het westen, proberen overheden kritische organisaties vleugellam te maken. Lokale fondsenwerving en mobilisatie van een sterke achterban zijn daarmee belangrijker geworden dan ooit.

Lees artikel