Door:
Ayaan Abukar

29 augustus 2016

Tags

Debat_VG_gangvrouw02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag 9 september organiseren Vice Versa, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Wemos, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en Cordaid een debat over het Nederlandse beleid op het gebied van Global Health. Dit naar aanleiding van het rapport ‘Voorkomen is beter dan genezen‘ dat de inspectiedienst IOB naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De evaluatie gaat over de Nederlandse steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tussen 2011 en 2015. Omdat het om een recente periode gaat, is dit ook een evaluatie die het beleid van de huidige Nederlandse regering onder de loep neemt.

 

De IOB doet een aantal bevindingen:

  • De internationale gemeenschap – inclusief Nederland – heeft lange tijd maar weinig opvolging gegeven aan de aanbevelingen die sinds 2011 zijn gedaan om de capaciteit van de WHO op het terrein van rampenparaatheid en -respons te versterken.
  • Diezelfde gemeenschap – waaronder Nederland – had bovendien te weinig oog voor de slechte staat van de gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden en de mogelijke gevolgen daarvan voor de mondiale volksgezondheid.
  • Gebrek aan aandacht voor deze punten heeft bijgedragen aan de problemen waarmee de WHO te kampen had bij de aanpak van de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014-2015.
  • Diezelfde Ebola-uitbraak hebben bijgedragen aan een zekere kentering in het Nederlandse denken over het belang van een goed functionerend mondiaal gezondheidssysteem en de rol van een sterkere WHO daarin.

Ook worden er een aantal lessen getrokken.

  • Door toenemende globalisering heeft Nederland, als land met open grenzen, er belang bij dat infectieziekten in andere landen worden bestreden. De Ebola-uitbraak en de nasleep ervan hebben dit nogmaals benadrukt.
  • Een functionerend en toegankelijk basisgezondheids-systeem is niet alleen essentieel om uitbraken van ziekten te voorkomen én te bestrijden, maar ook een voorwaarde om de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsdoelen te kunnen realiseren.
  • Het is zaak dat de voorgestelde hervormingen van de WHO zo snel en zo volledig mogelijk worden door gevoerd. Dit heeft wel financiële consequenties, waaraan ook Nederland als één van de lidstaten niet kan ontkomen

Samen met de samenstellers van het rapport en andere experts gaan we in gesprek en debat over de resultaten van de evaluatie en trekken we lessen voor het beleid. De Nederlands-Afghaanse dichter Qader Shafiq leest een gesproken column voor.

Het debat vindt plaats van 16.00 tot 17.30 in de ‘Subtropen’ van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, waarna er gelegenheid is om verder te borrelen. De inloop is vanaf 15.30. Meld je aan via info@viceversaonline.nl

Vice Versa

Vice Versa weet wat er speelt en houdt de lezers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, inzichten en analyses op het gebied van mondiale samenwerking. Dat doen we met onafhankelijke journalistieke berichtgeving, verdiepende achtergronden en door een podium te bieden aan prikkelende opinies.

Tijd voor reflectie

Door Barbara van Paassen | 12 maart 2019

Barbara van Paassen zegde onlangs haar baan op bij ActionAid en vertrok naar Italië. Mede geïnspireerd door Duncan Green’s ‘How Change Happens’, die stelt dat elke activist ook reflectivist moet zijn en hiervoor veel te weinig ruimte is binnen de ontwikkelingssamenwerking, gaat zij op zoek naar wat dit betekent in de praktijk.

Lees artikel

Het dooit in Ethiopië

Door Niels Posthumus | 10 maart 2019

Sinds premier Abiy Ahmed vorig jaar in Ethiopië aan de macht kwam, voert hij vlug democratische veranderingen door. Maar de strijd tussen haviken en hervormers is nog niet gestreden. Verslag van een ommezwaai.

Lees artikel

‘Afrika wordt niet de fabriek van de wereld’

Door Joris Tielens | 06 maart 2019

Om de armoede uit Afrika te verbannen is er meer toerisme en verwerking van grondstoffen nodig, zegt IOB-onderzoeker Jan Bade. En meer hulp aan de armste overheden om zelf hun onderwijs, zorg en sociale bijstand te verbeteren. ‘Subsidie voor Nederlandse bedrijven in Afrika leidt niet zomaar tot inclusieve groei.’

Lees artikel