Door:
Ayaan Abukar

16 augustus 2016

Categorieën

Tags

Josien-Sluijs2-300x289

BLOG- Vandaag het laatste blog van Josien Sluijs, directeur van het Platform for Inclusive Finance, naar aanleiding van een aantal expertmeetings in Oeganda, Tanzania en Kenia over financieringsmodellen voor kleinschalige boeren. Vandaag schrijft ze over het belang van technologie voor de ontwikkeling van het platteland.

Mijn vorige blogs gingen over de bijeenkomsten waar we uitvoerig over risico’s van kleinschalige boeren hadden. Financiële instellingen kijken immers vanuit een risicoperspectief naar datgene wat ze willen financieren. Als eerste kijk je daarbij naar het risico dat het betreffende product met zich meebrengt en hoe een boer dit product verbouwt. Hierbij zijn bijvoorbeeld goede zaden en de juiste kunstmest van essentieel belang om tot een goede kwaliteit van het product en maximale opbrengst te komen. Dit is ook voor boerenorganisaties waaraan deze boeren leveren ontzettend belangrijk, omdat zij aan hun contractuele leveringsplicht aan de afnemers moeten voldoen.

Compact meetinstrument

In Kenia heb ik twee bedrijven bezocht die zich met bodemkwaliteit bezighouden. Het eerste bedrijf in Nairobi, Soil Cares, heeft een mobiel compact meetinstrument ontwikkeld dat binnen een paar minuten de aanwezigheid van voedingsstoffen in de bodem meet. Normaal kan er dagen, soms weken overheen gaan voordat de boer de analyse van zijn bodemmonsters ontvangt. Op basis van de bodemanalyse kan een boer bepalen welk type product hij het beste kan verbouwen en welke en hoeveel kunstmest hij aan de bodem moet toevoegen. Met een druk op de knop draait het apparaat van Soil Cares dit advies ter plekke uit.

In West Kenia, Kakamega, is het bedrijf Agrics actief. Een social  entreprise dat door een Nederlandse NGO en een NpM lid wordt ondersteund. Zij bieden pakketten aan boeren bestaande uit zaden en kunstmest. Ze leveren alleen aan boeren die zich in groepen hebben georganiseerd. Agrics organiseert ook wekelijkse bijeenkomsten waar ze onder andere trainingen geven over ondernemerschap en financiën en natuurlijk ook over hoe hun producten zo goed mogelijk te verbouwen. Eén van de boerinnen vertelde me dat hun groep heel nauw samenwerkt. Als er bijvoorbeeld geoogst moet worden, dan doen ze dat gezamenlijk. Elke dag een stuk land van één van de leden. Zij heeft me meegenomen naar haar land om te laten zien hoe haar oogst erbij stond in vergelijking met het land van de buurman die geen Agrics-boer is. En inderdaad, de mais was keurig in rijen geplant op gelijke afstand van elkaar, en vaak met meerdere vruchten per plant.

Advies

De medewerkers van Agrics bezoeken de boer voordat ze hun mais gaan planten en brengen met GPS de locatie en omvang van het land in beeld. Deze informatie wordt naar de Universiteit van Wageningen gestuurd, en binnen 24 uur krijgt de boer een advies over de benodigde kunstmest. Daarnaast biedt Agrics ook zaden voor groente die geplant kunnen worden nadat de mais geoogst is. Deze gewasrotatie is essentieel om de kwaliteit van de bodem in stand te houden.

Naast het standaardpakket kunnen boeren die al een aantal pakketten hebben afgenomen ook meer uitgebreide pakketten afnemen. Ze kunnen kuikens afnemen die al ingeënt zijn, en in tegenstelling to de kuikens die ze normaal afnemen, is de overlevingskans vele male groter. Ze zijn ook veel groter dan het lokale ras en leveren daarom meer geld op. Sinds een jaar levert Agrics ook lampen die op zonne-energie werken. De boeren geven aan dat hun kinderen nu ook ’s avonds kunnen studeren, want bij de kerosine lampen gaat dat niet goed, daarbij is de kerosine damp erg ongezond. Voor velen van deze boeren zijn deze lampen te kostbaar om in één keer aan te schaffen maar nu ze in het pakket worden aangeboden kunnen ze op afbetaling gekocht worden.

Beide organisaties maken gebruik van satellietgegevens om na te gaan hoe de oogst zich ontwikkeld, en op basis van deze informatie kan gedurende het seizoen extra kunstmest of irrigatie worden toegepast. Om deze toepassingen met satellietdata te ontwikkelen geeft het Netherlands Space Office subsidies. Een speciaal programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW) promoot het gebruik van satelliet data ter bevordering van het verbeteren van boerenbedrijven. NpM kijkt met NSO hoe deze toepassingen ook gebruikt kunnen worden door financiële instellingen zodat toegang tot financiële dienstverlening voor boeren meer toegankelijk gemaakt kan worden.

Het gebruik van satellietdata is één van de technologische toepassingen die bijdragen aan een verbeterde productie, waardoor risico’s worden gereduceerd en financiering van boeren mogelijk wordt. Technologie is van essentieel belang om het platteland te ontwikkelen. Ook voor het kunnen implementeren van technologische toepassingen zoals hierboven beschreven, is het nodig dat boeren zich organiseren want de toepassingen worden pas betaalbaar als ze door veel mensen worden gebruikt.

In 2015 publiceerden NpM en AgriProFocus de studie in het licht van de voedselzekerheid agenda. Het onderzoek is gefinancierd door het F&BKP en richt zich op het financieren van kleinschalige boeren, en hoe risico’s verminderd kunnen worden doordat boeren samenwerken in bijvoorbeeld coöperaties. Een belangrijke doelstelling van het project was om de studieresultaten en geleerde lessen te verspreiden. Gedurende 2015 werden de resultaten online gedeeld, tijdens vergaderingen en conferenties in Europa en tijdens bijeenkomsten van deskundigen die plaatsvonden in Rwanda, Burundi en Ethiopië.

Communities need land rights to gain from investments

Door Siri Lijfering | 26 oktober 2020

Communities being able to participate on an equal basis in land governance is key to food security and inclusive development. How can securing land rights pave the way for responsible investments and what can we learn from experiences with the palm oil industry? To answer these questions we turn to West Africa where two activists are fighting for their communities’ right to land. ‘If we want to move forward, we need to share the wealth that the land brings.’

Lees artikel

How to make smallholder farmers an interesting investment opportunity

Door Hans van de Veen | 22 oktober 2020

Smallholder farmers and small agrifood enterprises are key for sustainable food systems in Africa. They need access to capital, but banks consider it tedious, costly and too much of a risk to invest in them. Initiatives like the IDH Farmfit Fund and crowdfunding platform PlusPlus have been set up to try to break this deadlock. Can these new funds assist smallholder farmers and companies to become a commercially interesting opportunity for financial institutions?

Lees artikel

‘Minister Kaag schuift de verantwoordelijkheid voor de bescherming van mensenrechten door naar Europa’

Door Kelly Groen | 21 oktober 2020

Terwijl landen om ons heen nationale wetgeving optuigen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, laat Nederland het initiatief aan de EU. Zo schuift de minister de oplossing tegen mensenrechtenschendingen door Nederlandse bedrijven op de lange baan, schrijft Kelly Groen van ActionAid.

Lees artikel