Door:
Florien Willems

23 mei 2016

Categorieën

Tags

Foto: BBC World News, Flickr

Foto: BBC World News, Flickr

Aan de vooravond van de eerste Wereld Humanitaire Top in Istanboel lanceren zuidelijke ngo’s een nieuw wereldwijd netwerk: Network Empowered Aid Response, NEAR. NEAR is gericht op betere samenwerking tussen zuidelijke ngo’s en op lokalisering, om humanitaire hulp en ontwikkeling beter te organiseren. Uiteindelijk wil het netwerk het huidige hulpsysteem verbeteren door lokale, nationale en internationale actoren beter te laten samenwerken en communiceren.

NEAR benadrukt de belangrijke rol van lokale zuidelijke actoren om hulp te leveren. Lokale actoren zijn vaak als eerste aanwezig in een crisissituatie en zij zijn op de hoogte van wat er speelt; hierdoor kunnen zij effectief en snel handelen. Samenwerking met andere zuidelijke (lokale, maar ook nationale) actoren kan veel opleveren. Toch zijn er een aantal obstakels die deze potentieel succesvolle samenwerkingen in de weg staan. Lokale ngo’s hebben moeite met het krijgen van fondsen, waardoor ze vaak op punten als capaciteit moeten bezuinigen. In een crisissituatie is voldoende capaciteit om hulp te bieden op z’n zachtst gezegd noodzakelijk. Internationale ngo’s ondermijnen daarnaast de belangrijke rol van lokale actoren in het bieden van hulp. Zij zien lokale actoren als een ‘mindere’ in plaats van een gelijkwaardige partner, ondanks dat de lokale partner vaak beter op de hoogte is van de situatie en weet wat er nodig is. Een ander opvallend punt is dat samenwerking tússen zuidelijk ngo’s voorheen vaak gebeurde via een internationale ngo, terwijl een directe samenwerking zeker zo efficiënt is. Het idee voor NEAR is geboren toen verschillende lokale zuidelijke organisaties erachter kwamen dat zij tegen dezelfde problemen aanliepen. Ze zouden elkaar kunnen helpen door een netwerk te vormen, samen sta je immers sterker. Manu Gupta (directeur van SEEDS India) vertelt dat frustratie over afhankelijkheid van anderen (internationale ngo’s) een reden voor hem was om aan te sluiten bij NEAR. ‘We willen voor onszelf beslissen!’ De rol en het belang van de lokale communities komen nu beter naar voren, NEAR vormt de stem daarvoor.

Aanbevelingen

Maar het uiteindelijke doel is een totale verandering van het hulpsysteem. Dr. Fuat Oktay (president van AFAD Turkey) was aanwezig bij de lancering en benadrukte dat ‘meer en meer mensen het er over eens zijn dat het huidige systeem niet langer meer kan’. Volgens hem kunnen we op deze manier niet de root causes van problemen aanpakken. NEAR stelde een position paper op met daarin aanbevelingen voor een beter georganiseerd humanitair hulpsysteem. Vier belangrijke aanbevelingen voor verandering volgens NEAR:

  1. Het hele systeem van humanitaire hulp moet veranderd worden door meer met lokale actoren te werken en alle betrokken partijen (lokaal, nationaal en civil society) te includeren;
  2. Financiering van hulp moet veranderen: lokale actoren moeten toegang hebben tot fondsen om beter en effectiever te reageren op crisissituaties;
  3. Internationale ngo’s moeten beter, als gelijkwaardige partners, met zuidelijke ngo’s samenwerken om dit nieuwe systeem voor elkaar te krijgen;
  4. Deze aanbevelingen, samen met het ondersteunen van een people-centered humanitarian response zouden een verplichting moeten zijn in de verantwoording die organisaties geven in rapporten en evaluaties.

Degan Ali (uitvoerend directrice bij Adeso Kenya) ziet veel potentie in NEAR om het humanitaire hulpsysteem aan te pakken. Het moet een systeem worden dat lokale organisaties toegang geeft tot fondsen en in de gelegenheid stelt mee te werken in crisissituaties, op gelijkwaardige voet met internationale organisaties. Ali hoopt dat NEAR voor deze lokale organisaties genoeg capaciteit en hulpmiddelen bereikbaar kan maken. Geldschieters zijn in ieder geval geïnteresseerd in NEAR, want een lijstje met bekende grote fondsen staan al op de flyer. Claus Sorensen (directeur van ECHO) vertelt trots dat zij 700.000 dollar in NEAR investeren. Hij vergelijkt NEAR met een baby, de eerste baby van deze Humanitaire Top. Voor de ‘ouders’ komen er nu slapeloze nachten en wordt het hard werken want NEAR is nog lang niet perfect, maar daarna heb je ook wat!   Meer lezen? http://adesoafrica.org/newsroom/newsroom/near-press-release/

Een klimaatlijst voor Kaag

Door Joris Tielens | 13 september 2019

Stoppen met subsidies en exportkredieten voor fossiele brandstoffen, het beprijzen van CO2 en het tegengaan van belastingontduiking door de fossiele industrie. Het zijn een aantal zaken waarvoor minister Kaag internationaal moet pleiten tijdens de klimaattop in New York op 23 september, volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Lees artikel

De vergeten klimaattafel

Door Joris Tielens | 04 september 2019

Het klimaatakkoord is veelbesproken, maar de helft van de ‘Nederlandse’ CO2-uitstoot blijft onderbelicht: die in het buitenland. Valt klimaatverandering te beperken door geen subsidies meer te geven aan de fossiele industrie, door meer klimaatdiplomatie? Heleen de Coninck en Marcel Beukeboom kijken voorbij de grenzen.

Lees artikel

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel