Door:
Bart Romijn

19 mei 2016

Categorieën

Tags

logo_Ready-for-Change_large

 

 

Vandaag overhandigen Partos, de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad aan minister Ploumen een stevig rapport over de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het rapport ‘Ready for Change? Gobal Goals at home and abroad’ is de eerste uitgebreide verkenning van wat de SDG’s voor consequenties hebben voor Nederlands en de Europese Unie. Veertig maatschappelijke organisaties hebben in kaart gebracht wat de effecten zijn op mensen in andere landen die op dit moment nog in armoede leven, en gekeken hoe de SDG’s als leidraad kunnen dienen om juist bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Hoe kunnen Nederland en de EU al hun inspanningen ‘SDG-proof’ maken?

Minister Ploumen staat vandaag op het podium van onze ‘Ready for Change?’ conferentie namens het hele kabinet. Vooralsnog vervult zij een coördinerende taak binnen de regering bij het nastreven van de SDG-agenda. Dat zij hier staat, is natuurlijk een teken dat zij zich verantwoordelijk vóelt. Dat andere bewindslieden hier niet staan, is een gemiste kans.

De SDG’s zijn namelijk  een zaak voor iedereen. Daarom doen we met dit rapport een oproep aan de Nederlandse regering  om de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen. Hoewel we het vanochtend aanbieden aan Minister Ploumen, geven we haar nog 12 rapporten mee voor haar collega’s in de Trêveszaal. Zoals Minister Kamp (Economische Zaken), Minister Hennis (Defensie), staatssecretaris Wiebes (Financiën) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Duurzame internationale ontwikkeling is immers allang niet meer een zaak van Minister Ploumen alleen.

Zomaar een greep uit ons rapport

Het is tijd voor staatssecretaris Wiebes en Minister Ploumen om de strijd tegen belastingontwijking en –ontduiking nog verder op te voeren. Of Nederland nu een belastingparadijs is of een belastingrotonde, ontwikkelingslanden lopen per jaar 100 miljard dollar mis aan inkomsten door belastingontwijking van multinationals. Het effect van alle goede ontwikkelingsprojecten bij elkaar kan dat maar moeilijk compenseren. De SDG’s en de Addis Ababa Action Agenda zijn een aansporing om hier flink werk van te maken.

Het is aan minister Kamp om zich net zo hard te maken voor de overgang naar duurzame energie in Nederland, als Minister Ploumen dat doet in ontwikkelingslanden. Nederland loopt achter in Europees verband. Het is niet erg consequent als we in ontwikkelingslanden duurzame energie promoten, terwijl we in eigen land nog zoveel fossiele energie blijven verbruiken. Ontwikkelingslanden voelen nu al keihard de gevolgen van klimaatverandering. SDG’s 7 (duurzame energie voor iedereen) en 13 (bestrijd klimaatverandering) zijn een urgente ‘call to action’.

Minister Koenders zou in goed overleg met Minister Ploumen de Nederlandse wapenexporten nog eens goed tegen het licht moeten houden. Draagt Nederland, als relatief grote wapenexporteur, écht bij aan het realiseren van ‘peaceful societies’, waar SDG 16 over gaat?

Nederland zou de import van allerlei producten uit ontwikkelingslanden nu eens echt moeten verduurzamen. Minister Ploumen verdient een compliment voor de Amsterdam Declaration van eind vorig jaar, die duidelijk laten zien welke richting het op moet: geen ontbossing meer als het gaat om winning van soja en palmolie. Ook complimenteren wij haar voor de inspanningen om in de textielketen kinderarbeid uit te bannen en veilige arbeidsomstandigheden te garanderen. Het kabinet moet de vaart erin houden en – waar de markt zelf niet in beweging komt – verdergaande instrumenten inzetten om de markt te reguleren.

De SDG’s dagen daarnaast wat ons betreft vooral ook uit tot een politiek debat: waar staat Nederland als het gaat om duurzame ontwikkeling? Lopen we voorop? Zijn we middenmoter? Waar lopen we achter? Op welke gebieden moet meer ambitie getoond worden? Ons rapport is een aftrap voor dat debat. We zijn blij dat vandaag ook parlementariërs acte de présence geven. Zij hebben het lef om het debat aan te gaan over thema’s die politiek soms heel gevoelig liggen.

De SDG’s zijn een zaak van iedereen. Ons Ready for Change? rapport richt zich specifiek op de overheid. De Nederlandse regering staat voor de uitdaging om burgers, ondernemers en haar eigen ambtenaren uit te dagen en te prikkelen om hier werk van te maken. Om de krachten te bundelen. Nederland heeft ook invloed en gezag in allerlei internationale fora, vooral nu als voorzitter van de EU. Echter, wij kijken niet alleen naar Ploumen, Wiebes, Hennis, Kamp, Dijksma en anderen. De SDG’s zijn een zaak van iedereen. Ook maatschappelijke organisaties, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven hebben een grote rol te spelen. Ons rapport geeft daar tal van voorbeelden van.

Ready for Change? Ja, wij zijn er klaar voor.

Bart Romijn, directeur Partos, Arjen Berkvens en directeur Foundation Max van der Stoel. Jan Lock, voorzitter Raad van Bestuur Woord en Daad

NOOT VAN DE REDACTIE: MINISTER PLOUMEN IS VANWEGE ZIEKTE NIET OP DE CONFERENTIE. HET RAPPORT IS AANGEBODEN AAN CHRISTIAAN REBERGEN, DIRECTEUR-GENERAAL INTERNATIONALE SAMENWERKING VAN HET MINISTERIE.

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? In de maand september stond de website van Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

,

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? Wat zijn de ontwikkelingen wereldwijd?

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? In de maand september stond de website van Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

,

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? Wat zijn de ontwikkelingen wereldwijd?

Arjen Berkvens

Arjen Berkvens is de directeur Foundation Max van der Stoel.

Bart Romijn

Bart Romijn is de directeur van Partos

Jan Lock

Jan Lock, voorzitter Raad van Bestuur Woord en Daad

Blog: Gezondheidszorg voor iedereen of alleen de happy few?

Door Remco van der Veen | 12 december 2018

Vandaag is het Universal Health Coverage Day. Ministers van Financiën zien gezondheidszorg helaas vaak slechts als een uitgavenpost en geven prioriteit aan productieve investeringen in landbouw en infrastructuur. Dat moet anders, schrijft Remco van der Veen, director International Offices bij Cordaid.

Lees artikel

‘De oudere generatie heeft kennis, de jongere generatie heeft de energie en de toekomst.’

Door Lys-Anne Sirks | 11 december 2018

In haar beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ zet minister Kaag sterk in op jongeren, maar wat vinden die zelf eigenlijk van de nota en de rol die hen daarin wordt opgelegd? Volgens Francis Arinaitwe, een jonge ondernemer uit Kenia,  is het vooral cruciaal om ‘jongeren zeggenschap te geven over hun eigen toekomst’.  

Lees artikel

Bossen: onze krachtigste high-tech klimaatoplossing

Door Han de Groot | 03 december 2018

Als we over klimaat oplossingen praten, gaat het gesprek bijna altijd over de vermindering van fossiele brandstoffen. Maar volgens Han de Groot, CEO van de Rainforest Alliance, is dat maar een deel van de oplossing en zou het veel meer over bossen moeten gaan: de meest krachtige en efficiënte CO2 opnemende technologie die het wereld ooit heeft gezien.

Lees artikel