Door:
@digilieke

22 april 2016

Categorieën

Tags

logo_Ready-for-Change

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? De komende maand staat Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

Brede maatschappelijke en politieke steun voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is essentieel, in Nederland, maar ook in de Europese Unie (EU). We staan op dit moment op een cruciaal kruispunt: gaan we ervoor zorgen dat de wereld die we in 2030 voor ogen hebben ook werkelijkheid wordt, door de doelen op ambitieuze wijze te implementeren in het Nederlandse en Europese beleid? Of gaan we voor business-as-usual? Voor deze agenda zullen overheid, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen moeten slaan.

Op 19 mei 2016 organiseren Foundation Max van der Stoel (FMS), Woord en Daad en Partos in Amsterdam een High Level internationale conferentie over de implementatie van de SDG’s. In aanloop naar de conferentie zal Vice Versa vier weken lang artikelen publiceren over de uitvoering van de SDG’s. In het bijzonder wordt gekeken naar wat de SDG‑agenda concreet betekent voor het Nederlands beleid ten aanzien van migratie, klimaat en waardeketens en het werk van Nederlandse NGO’s.

Wat kunt u van ons verwachten:

Week 1: Migratie

Wereldwijd zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht voor conflict en geweld. Het aantal arbeidsmigranten dat naar het Europese vasteland probeert te reizen, is in de afgelopen jaren ook toegenomen. Daarbij verliest een toenemend aantal mensen het leven op de route via de Middellandse Zee. Maar ook via Sub-Sahara Afrika, de Centraal Amerikaanse en Zuidoost-Azië routes raken steeds meer mensen, vaak met gevaar voor eigen leven, op drift.

Bij het ondertekenen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) vorig jaar was er daarom extra aandacht voor migratie en de bijdrage van migranten aan duurzame ontwikkeling.

In tegenstelling tot de millenniumdoelen zijn alle landen verplicht om de SDG’s op een adequate manier uit te voeren die recht doet aan het uitgangspunt van de ontwikkelingsdoelen ‘leave no one behind’. 

In deze eerste week van het online debat gaan we inzoomen op de manier waarop de EU en Nederland invulling (willen) geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen die expliciet verwijzen naar migratie. De focus zal daarbij met name liggen op SDG 10.7 dat gaat over het faciliteren van ordelijke, veilige, gereguleerde en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen, onder meer door de uitvoering van een goed gepland en beheerd migratiebeleid.

Week 2-3: Waardeketens

Mondiale waardeketens bieden grote kansen voor economische groei in ontwikkelingslanden, maar kunnen ook nadelige effecten met zich meebrengen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Nederland heeft zich via het ondertekenen van de SDG’s en internationale mensenrechten- en milieubeschermingsverdragen gecommitteerd aan het uitbannen van die bijeffecten. Maar wat betekent dat in de praktijk? We onderzoeken hoe maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden werken aan het verduurzamen van mondiale waardeketens. Daarbij nemen we de ontwikkelingen in twee waardeketens onder de loep.

We kijken naar de opkomst van de textielsector in Ethiopië. Met haar enorme labour force, lage lonen en belastingvoordelen is het land een interessante bestemming voor buitenlandse investeerders.

Daarnaast kijken we naar de sojaproductie. De expansie van de teelt van soja, die voor een groot deel is bestemd voor veevoer leidt tot grootschalige ontbossing in Zuid-Amerika. Nederland is met haar grote veestapel de tweede importeur van soja wereldwijd en speelde een voortrekkersrol in de onderhandelingen over de standaard van de Round Table for Responsible Soy. Hoewel Nederland zich daarmee committeerde aan duurzame soja, blijkt het tegengaan van ontbossing in Brazilië een uitdaging.

Week 4: Klimaat

Het klimaatbeleid is inherent aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Tijdens de internationale Klimaattop in Parijs eind vorig jaar werd een klimaatakkoord afgesloten. Alle landen zijn overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden moet komen, in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. De conferentie betekende een belangrijke doorbraak in de slepende klimaatonderhandelingen.  Wat betekent Parijs voor ontwikkelingslanden? We kijken kritisch naar de afspraken over financiering voor mitigatie en adaptatie en het global fund waarin jaarlijks honderd miljard dollar beschikbaar moet komen ter ondersteuning van ontwikkelingslanden. Daarnaast kijken we naar de gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden. Droogte, overstromingen en onverwachte extreme weerspatronen doen oogsten in oost en zuidelijk Afrika mislukken en leiden tot massale hongersnoden in onder andere Ethiopië. Nu al zijn miljoenen mensen afhankelijk van voedselhulp, terwijl de budgetten voor noodhulp wereldwijd onder druk staan. De situatie in deze landen wijst op het grote belang van financiering voor adaptatiemaatregelen. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om weerbaarheid in de toekomst te vergroten. In het klimaatakkoord worden ook ontwikkelingslanden verplicht om hun uitstoot te beperken en de overstap te maken naar duurzame energie. Terwijl zij juist goedkope energie nodig hebben om de economische groei vast te houden die ze de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Welke spanningen levert dit op voor ontwikkelingslanden?

Ready for Change? Global Goals at Home and Abroad is een samenwerking tussen Woord en Daad, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Partos. Voor meer informatie over het project klik op deze link

EU flag_yellow_high(1) Dit project wordt mede-gefnancierd door de Europese Unie

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? In de maand september stond de website van Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

,

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? Wat zijn de ontwikkelingen wereldwijd?

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? In de maand september stond de website van Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

,

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? Wat zijn de ontwikkelingen wereldwijd?

Vice Versa

Vice Versa weet wat er speelt en houdt de lezers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, inzichten en analyses op het gebied van mondiale samenwerking. Dat doen we met onafhankelijke journalistieke berichtgeving, verdiepende achtergronden en door een podium te bieden aan prikkelende opinies.

Ayaan Abukar

Ayaan Abukar is politicoloog en expert op het gebied van Migratie & Ontwikkeling. Voor Vice Versa schrijft ze columns en coördineert ze diverse journalistieke projecten.

Vechten voor het recht op liefde

Door Siri Lijfering | 05 december 2019

De antihomowet die in Nigeria is ingevoerd, maakt de lhbt-gemeenschap nòg kwetsbaarder. Zo is opkomen voor lesbische vrouwen zowel broodnodig als gevaarlijk; een kat-en-muisspel met hoge inzet. Hoe gaat het strategisch partnerschap Count Me In! ermee om?

Lees artikel

Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao vallen tussen wal en schip

Door Bob van Dillen | 05 december 2019

Nu er een humanitaire crisis is in onze eigen regio, geeft de Nederlandse overheid niet thuis. Dat schrijft Bob van Dillen van Cordaid, die de situatie nauwgezet volgt, in deze opiniebijdrage. Ondertussen wordt de situatie steeds nijpender en krijgen vluchtelingen op Curaçao geen menswaardige behandeling.

Lees artikel

Strijd op twee fronten

Door Siri Lijfering | 04 december 2019

De Nigerdelta is aantrekkelijk voor sekswerkers, maar ook gevaarlijk: geweld en vervolging liggen op de loer. Het strategisch partnerschap Count Me In! probeert hun rechten te beschermen; beeldvorming en beïnvloeding van beleid lijken de sleutel te zijn. Twee sekswerkers doen hun verhaal.

Lees artikel