Door:
Florien Willems

31 december 2015

Categorieën

Tags

Foto: owlpacino

Foto: owlpacino

Het einde van het jaar is de tijd van lijstjes. Ook Vice Versa bekeek wat velen van u het afgelopen jaar lazen op onze website. Hieronder de top dertien van de best gelezen artikelen op www.viceversaonline.nl in 2015. Minister Ploumens strategische partnerschappen en het beleid van Buitenlandse Zaken zijn verreweg de populairste onderwerpen. Maar de vrijdagmiddagborrelartikelen van hoofdredacteur Marc Broere waren ook in trek. 1. Ploumen maakt partnerschappen bekend (30 januari 2015) Minister Ploumen lijkt een veilige keuze te hebben gemaakt in haar selectie voor strategische partnerschappen. De grote organisaties als Oxfam, Cordaid en ook SNV zijn door. Ook allianties met een duidelijke naam op het gebied van lobby zijn geselecteerd, waaronder die van Both Ends met Action Aid, Schone Kleren Campagne, Milieudefensie, SOMO en Transnational Institute. 2. De ‘vrijmibo’ artikelen van Marc Broere (diverse data) Vrijdagmiddagborrel: Wie krijgt wat? Vrijdagmiddagborrel: Het vervolgtraject van de strategische partnerschappen Vrijdagmiddagborrel: Integriteitsproblemen Vrijdagmiddagborrel: Aan haar stand verplicht De afgelopen maanden is Marc niet meer aan zijn wekelijkse column toegekomen, maar met deze cijfers in zijn achterhoofd gaat hij er alles aan doen om volgend jaar weer een vaste column te schrijven. Om te prikkelen, te inspireren en om nieuwtjes te onthullen. Hij begint zijn goede voornemens direct in het nieuwe jaar, want morgen is er een speciale Nieuwsjaars Vrijdagmiddagborrel. 3. Prinsjesdag 2014 (17 september 2014) In deze top van meeste gelezen artikelen in 2015 staat opvallend genoeg ook een artikel uit 2014! Nederland geeft dit jaar iets meer van het BNP aan ontwikkelingshulp dan oorspronkelijk begroot. Dit jaar komt het percentage uit op 0,63%. De jaren daarna zal dat percentage echter weer dalen, terwijl het Nederlandse BNP wel stijgt. Verder zal de 570 miljoen extra aan noodhulp in een speciaal fonds worden gestopt dat over drie jaar zal worden uitgesmeerd. Dat zijn enkele hoofdpunten uit de Rijksbegroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2014. 4. Vijf tips om als starter een baan te vinden in de ontwikkelingssamenwerking (10 augustus 2015) Speciaal voor net afgestudeerde studenten geeft Lieke Ruijmschoot vijf tips om een baan in de ontwikkelingssamenwerking te vinden. Het is niet makkelijk, maar dankzij deze tips kun je op z’n minst proberen je kansen te vergroten. 5. Wordt het niet tijd dat minister Ploumen de eer aan zichzelf houdt? (9 november 2015) Tijdens een grote conferentie over de evaluatie van ontwikkelingsprogramma’s vorige week in Berlijn  was Nederland als donorland onderwerp van verbijstering. Een zeer negatief, binnenkort te verschijnen rapport van de Inspectie (IOB) over hoe Nederland 15 landen in de steek had gelaten, was daarvoor mede de aanleiding. Moet minister Ploumen nu niet aftreden, vraagt Paul Hoebink zich af. 6. ‘Nu begint het pas’ (2 februari 2015) Een zorgvuldige procedure, dat stond bij het ministerie van Buitenlandse Zaken voorop in de selectie voor de strategische partnerschappen. Joris van Bommel, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Maatschappelijke Organisaties van de Directie Sociale Ontwikkeling en dagelijks betrokken bij het proces, lichtte het vrijdagavond direct na het bekendmaken van de partnerschappen toe. 7. Kamerleden stellen Ploumen de verkeerde vraag (24 november 2015) Uit een artikel over het kritische rapport van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) blijkt dat het onmogelijk vast te stellen is of de 4,1 miljard euro die Nederland jaarlijks uitgeeft aan ontwikkelingssamenwerking effectief wordt besteed. Ploumen verweert zich met dozen vol onderzoek, maar Kamerleden Eric Smaling (SP) en Joost Taverne (VVD) lijken niet overtuigd. Dr. Kellie Liket (Erasmus Universiteit) geeft de critici lik op stuk: Smaling en Taverne moeten volgens haar andere vragen stellen aan Ploumen. 8. Afvallers geven de moed niet op (3 februari 2015) Afgelopen vrijdag 30 januari maakte het Ministerie van Buitenlandse Zaken de strategische partnerschappen bekend. Wat zijn de gevolgen voor de afvallers? Wat zijn de plannen van de allianties die wel geselecteerd zijn? Vice Versa verzamelde een aantal reacties. 9. Als eerste naar de afgelegen gebieden in Nepal: ‘Het duurde acht uur voordat ik een jeep vond’ (1 mei 2015) De Nepalese Karuna Foundation lukte het als een van de eersten om in de zwaar getroffen regio Rasuwa te komen. Het district ten noorden van Kathmandu is moeilijk bereikbaar en nog grotendeels verstoken van hulp. ‘Organisaties waren niet bereid om het risico te nemen’, zegt directeur Deepak Raj Sapkota, die zelf in Rasuwa ter plaatse was. Waarom lukte het hem wel? En hoe functioneren de overheid en de internationale hulporganisaties? 10. Noodhulporganisaties gaan beter samenwerken (24 april 2015) Vandaag tekenden twaalf Nederlandse noodhulporganisaties een samenwerkingsovereenkomst en overhandigden deze aan minister Ploumen. De Dutch Relief Alliance, waarin de twaalf organisaties verenigd zijn, zal voor een periode van drie jaar €120 miljoen te besteden krijgen vanuit het Relief Fund voor noodhulp bij slachtoffers van geweld en natuurrampen. Het samenwerkingsverband zal bijdragen aan een effectievere besteding van het geld voor noodhulp, en het geld zal sneller beschikbaar zijn bij acute rampen, is de verwachting.

Tijd voor reflectie

Door Barbara van Paassen | 12 maart 2019

Barbara van Paassen zegde onlangs haar baan op bij ActionAid en vertrok naar Italië. Mede geïnspireerd door Duncan Green’s ‘How Change Happens’, die stelt dat elke activist ook reflectivist moet zijn en hiervoor veel te weinig ruimte is binnen de ontwikkelingssamenwerking, gaat zij op zoek naar wat dit betekent in de praktijk.

Lees artikel

Het dooit in Ethiopië

Door Niels Posthumus | 10 maart 2019

Sinds premier Abiy Ahmed vorig jaar in Ethiopië aan de macht kwam, voert hij vlug democratische veranderingen door. Maar de strijd tussen haviken en hervormers is nog niet gestreden. Verslag van een ommezwaai.

Lees artikel

‘Afrika wordt niet de fabriek van de wereld’

Door Joris Tielens | 06 maart 2019

Om de armoede uit Afrika te verbannen is er meer toerisme en verwerking van grondstoffen nodig, zegt IOB-onderzoeker Jan Bade. En meer hulp aan de armste overheden om zelf hun onderwijs, zorg en sociale bijstand te verbeteren. ‘Subsidie voor Nederlandse bedrijven in Afrika leidt niet zomaar tot inclusieve groei.’

Lees artikel