Door:
Rebecca Tank

26 november 2014

Categorieën

Tags

5177716393_70dc6af56e_z kopie

De discussie over het effect van microkredieten duurt voort. Onlangs publiceerde het National Bureau of Economic Research een evaluatie heeft uitgevoerd over Oxfams ‘Saving for Change’ programma in het rapport Saving for a (not so) Rainy Day: A Randomized Evaluation of Savings Groups in Mali’. Hoewel het programma zorgde voor meer voedselzekerheid en verhoogd spaargedrag, zijn er geen bevindingen dat microkredieten een positieve werking hebben op het bereiken van een hoger inkomen. Daarnaast concludeert het rapport dat er geen verbeteringen plaatsvinden op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, sociaal kapitaal of beslissingsbevoegdheid voor vrouwen.

Omdat mensen weinig toegang hebben tot formele spaar-en kredietinstellingen, steunen veel ngo’s informele verbanden waar groepen samen bedragen kunnen lenen en sparen. In samenwerking met de organisatie Freedom from Hunger heeft Oxfam Amerika het ‘Saving for Change’ programma ontwikkeld. Dit programma borduurt voort op een bestaand programma waarin vrouwen de mogelijkheid krijgen zichzelf te organiseren in simpele groeperingen. Het doel is het verbeteren van spaar-en kredietmogelijkheden, voornamelijk voor groepen die normaal gesproken niet worden bereikt door institutionele kredietverschaffers.

Meer spaargeld, geen investering

Het ‘Saving for Change’ programma heeft als vereiste dat er geen kapitaal van buitenaf wordt gebruikt. Een belangrijk onderdeel binnen dit programma is de zelfredzaamheid van vrouwen. Doordat het analfabetisme onder vrouwen in Mali erg hoog is, worden zij getraind hoe zij gebruik kunnen maken van een mondeling accounting systeem. In dit systeem wordt een overzicht weergegeven van achterstallige betalingen en totale spaartegoeden van elke vrouw.

De onderzoekers hebben een impactstudie uitgevoerd naar de toegang van vrouwen tot financiën, economische activiteiten zoals kleine bedrijfsvoering en landbouw, voedselzekerheid en afvlakking van de consumptie. Daarnaast hebben zij ook gekeken naar het sociaal kapitaal en de onderhandelingspositie binnen het huishouden.

Zij concluderen dat het totale spaargeld in Malinese dorpen met 30 procent is toegenomen. Ook zijn er verbeteringen waarneembaar op het gebied van voedselzekerheid en weten gezinnen voedselconsumptie beter over het jaar te verspreiden. Ondanks dat het totale spaargeld is toegenomen, is slechts 1 procent van de Malinese vrouwen in het bezit van een spaarrekening.

Nauwelijks verschil

Zowel onder vrouwen als als op het niveau van het huishouden werd onderzocht wat de impact was op landbouw. Over het algemeen vonden de onderzoekers geen significante verandering waargenomen door de onderzoekers bij de agrarische input als resultaat van de interventie.  Als het gaat om investeringen in kleine bedrijfjes,zijn er ook geen grote veranderingen waar te nemen tussen de dorpen die wel aangesloten zijn bij het ‘Saving for Change’ programma en de controlegroep.

Een van de meest voorkomende problemen waarmee huishoudens te maken krijgen, zijn ziektegevallen. Uit de evaluatie blijkt dat de interventie geen effect heeft op de manier waarop huishoudens omgaan met ziektegevallen. Beide groepen maken evenveel gebruik van gezondheidsfaciliteiten en ook de hoogte van gezondheid gerelateerde uitgaven is vergelijkbaar met elkaar.

In tegenstelling tot wat het programma voorspelt, schrijven niet meer kinderen zich in bij primaire en secundaire onderwijsinstellingen.  Het aantal jongens en meisjes die zich inschrijven, is gelijkaardig aan elkaar. Wel wordt er meer geld uitgegeven aan onderwijs bij de groep die wel meewerkt aan het programma.

Kortom, het ‘Saving for Change’ programma heeft een relatief kleine impact op de Malinese dorpen die hieraan meewerken. Het programma heeft wel geleid tot een toename in spaargeld en een verbeterde toegang tot leningen, maar dit is niet te herleiden tot investeringen in landbouw of kleine bedrijven.

Foto: TREEAID

Verantwoordelijk voorbij de voordeur

Door Gerjan Agterhof | 04 juni 2020

Juist in tijden van nood mogen we de realiteit van groeiende mondiale ongelijkheid niet uit het oog verliezen, schrijven Gerjan Agterhof en Anique Kanters van het samenwerkingsverband Building Change. Om de coronacrisis zo effectief mogelijk te lijf te gaan is alleen financiële steun niet voldoende en is óók belangrijk om te kijken naar het eigen internationale handelen van Nederland en beleidsincoherentie aan te pakken.

Lees artikel

‘Dat iets complex lijkt, ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid’

Door Lennaert Rooijakkers | 03 juni 2020

Vandaag deel twee van een tweeluik over hoe Nederland ervoor staat op het terrein van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Over inspirerende koplopers, en de noodzaak van een stok achter de deur. ‘IMVO moet voor bedrijven net zo logisch worden als de hygiënestandaard voor de horeca.’

Lees artikel

‘Beloon koplopers en reken af met freeriders’

Door Lennaert Rooijakkers | 02 juni 2020

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil na de zomer een nieuw beleid rond Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormgeven. Wat is er de afgelopen jaren bereikt, hoe staat Nederland ervoor, en wat zijn de uitdagingen? Vandaag deel een van een tweeluik: met vrijblijvende convenanten hebben Nederlandse bedrijven nog een flinke slag te maken.

Lees artikel