Naar een nieuwe mondiale agenda voor armoedebestrijding Datum: vrijda2millenniumdoelen3456g 17 oktober Tijdstip: 14-17 uur, inclusief borrel Locatie: Humanity House, Den Haag Regeringsleiders van de 189 lidstaten van de VN  committeerden zich in 2000 aan de ambitieuze Millenniumontwikkelingsagenda (MDGs): in 2015 zou de armoede in de wereld gehalveerd moeten worden. Terwijl die datum steeds dichterbij komt lijkt het zeker dat die doelstellingen niet gehaald gaan worden. In de VN wordt inmiddels druk gewerkt aan nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen: de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs) moeten nieuw elan brengen in de mondiale strijd tegen armoede. Aan de vooravond van het jaar 2015 kijken we terug op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), die vorige maand in New York plaatsvond. Hier is onder andere gesproken over de opvolgers van de Millenniumdoelen: de Post 2015 Agenda. De nieuwe agenda zal volgend jaar (2015) definitief vastgesteld worden. Koen Davidse, directeur Multilaterale Instellingen en Mensenrechten en tevens Speciaal Gezant Post 2015 Agenda van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, was in New York aanwezig: met hem nemen we de stand van zaken rondom de MDGs en de SDGs door: hoe ziet het proces er tot en met september 2015 uit? Wat zijn de verwachtingen van verschillende landen en partijen met betrekking tot de nieuwe agenda en hoe ziet het Financing for Development-proces eruit. Het debat wordt geleid door Stefan Verwer (directeur van lokaalmondiaal) en wordt georganiseerd door Partos en Vice Versa.

‘Van deze rechtsstaat-in-naam wens ik de versierselen niet langer te dragen’

Door Marc van Dijk | 19 april 2019

Trots en dankbaar was Nico Keulemans toen hij door de koningin geridderd werd, na een leven vol ontwikkelingswerk. Nu stuurt de 88-jarige zijn onderscheiding terug. Hij herkent de rechtsstaat Nederland niet meer.

Lees artikel

Zijn we klaar voor verandering?

Door Siri Lijfering | 08 april 2019

Maatschappelijke organisaties staan wereldwijd onder druk. Dit kan het einde betekenen van het bestaan van een kritisch maatschappelijk middenveld én van internationale samenwerking. Door lokale organisaties te brandmerken als spreekbuis van het westen, proberen overheden kritische organisaties vleugellam te maken. Lokale fondsenwerving en mobilisatie van een sterke achterban zijn daarmee belangrijker geworden dan ooit.

Lees artikel

Wat staat er in de nieuwe Vice Versa?

Door Marc Broere | 07 april 2019

Het aangrijpende verhaal van een geridderde oud-ontwikkelingswerker die zijn lintje aan de koning terugstuurt omdat hij de Nederlandse rechtstaat niet meer herkent, een dubbelinterview met twee aspirant-Europarlementariërs die Brussel willen voorzien van nieuw idealisme, een lijvig Afrika-dossier en een profiel van minister Kaag op basis van de tweets die ze sinds haar aantreden heeft uitgestuurd. De nieuwe Vice Versa is uit. Lees hier meer over de inhoud.

Lees artikel