Door:
Marc Broere

2 oktober 2014

Tags

43._Roelof_van_LaarRoelof van Laar vraagt om duidelijkheid over proces strategische partnerschappen. De woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking van de PvdA, Roelof van Laar, heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Ploumen naar aanleiding van het bericht gisteren op de website van Vice Versa waarop stond dat het ministerie de spelregels voor de Strategische Partnerschappen eenzijdig zou hebben veranderd. Van Laar vraag aan de minister of ze kan toelichten waarom er sprake is van maximaal een maand uitstel voor de beoordeling of organisaties aan de drempelcriteria voldoen. Ook is het Kamerlid benieuwd of de minister de mening deelt dat in een gelijkwaardig partnerschap beide partijen zich aan gemaakte afspraken moeten houden. Daarnaast vraagt Van Laar, die de initiatiefnemer was van een motie in de Tweede Kamer om ook zuidelijk penvoerderschap toe te staan, of Ploumen de mening deel dat zuidelijke penvoerders door de zeer strakke tijdplanning rond de pitches, waarbij organisaties slechts een week van te voren een uitnodiging krijgen, benadeeld worden ten opzichte van andere penvoerders. Als de minister deze mening deelt, vraag hij om meer flexibiliteit te  betrachten ten opzichte van penvoerders als zij niet in de aangegeven week in Nederland kunnen zijn. En tot slot vraagt Van Laar of de minister kan garanderen dat verdere vertraging niet op zal treden in dit proces, zodat voldoende tijd overblijft om goede afspraken te maken en voorbereidingen te treffen voor de start van het partnerschap.

‘De allerarmsten worden niet geholpen. En dat kan wél.’

Door Marc van Dijk | 05 augustus 2020

Te vaak lanceren hulporganisaties projecten zonder eerst te praten met degenen om wie het gaat. Onderzoeker Anika Altaf sprak met de allerarmsten in Ethiopië, Benin en Bangladesh. Om hen te bereiken moet het roer om.

Lees artikel

Richt je niet alleen op laaghangend fruit

Door Marc Broere | 30 juli 2020

In zijn hoofdredactioneel commentaar in de nieuwe Vice Versa doet Marc Broere een oproep aan ontwikkelingsorganisaties om een extra mijl te lopen om ook de meest gemarginaliseerden in te sluiten in hun projecten. Onderzoeker Anika Altaf laat zien dat het kan.

Lees artikel

Column Eva Nakato: Van nadeel tot voordeel

Door Eva Nakato | 27 juli 2020

Wat vroeger in je leven als ‘ongepast’ werd gezien door je omgeving, blijkt vaak de sleutel tot succes in je latere leven te zijn. Ook voor onze columniste Eva Nakato. Vroeger werd ze soms gepest om haar zware stem, nu wordt ze juist hiervoor uitgekozen voor het spreken in het openbaar en het inspreken van teksten.

Lees artikel