Skip to content

 

Screen Shot 2014-08-29 at 2.36.08 PMIn ontwikkelingslanden zijn maar weinig journalisten die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingshulp. Merkwaardig, omdat vaak meer dan vijftig procent van het overheidsbudget afkomstig is van donorlanden en donoren en internationale ngoʼ s een enorm belangrijke factor zijn. In deze landen lijkt de journalistieke traditie van het kritisch volgen van ontwikkelingsgeldstromen, zoals we die in Nederland kennen, niet te bestaan. Terwijl kritische berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking in de landen zelf kan zorgen voor transparantie, opbouw van democratie en een betrokken bevolking die weet wat er speelt in hun land. Kortom: de opbouw en versterking van civil society. Afrikaanse media focussen zich teveel op buitenlandse gebeurtenissen en maken veel gebruik van internationale persbureaus, in plaats van eigen journalistiek in te zetten en lokale ontwikkelingen te onderzoeken. Daarnaast mist ook de westerse berichtgeving een zuidelijke stem. Het merendeel van het nieuws over ontwikkeling in het zuiden wordt gebracht door westerse journalisten en correspondenten. Het zou de discussie ten goede komen als hier ʻzuidelijke stemmenʼ in geïntegreerd werden. Met deze ontwikkelingen in de kantlijn ontwikkelden lokaalmondiaal en Oxfam Novib in 2009 het projectplan “Journalistiek over ontwikkelingssamenwerking in het zuiden”. Het doel dat destijds is gesteld aan dit project is het bijdragen aan en het versterken van journalistiek over ontwikkelingssamenwerking in ontwikkelingslanden, toegespitst op Afrika. Het project zoekt journalisten op die hun kennis willen delen en versterken om professioneel over ontwikkelingssamenwerking te berichten. Tevens bouwt dit project aan een podium en mechanismen waarmee journalisten uit ontwikkelingslanden hun eigen stem kunnen laten horen in eigen land in de landen van de donoren. Wellicht het meest belangrijk, wil het project bijdragen aan de opbouw van civil society  in ontwikkelingslanden door bij te dragen aan de ontwikkeling van media in het zuiden. Op deze manier wordt meer informatie en kennis gegenereerd over de intenties, de bedoelde en onbedoelde effecten van ontwikkelingssamenwerking. Begin 2012 begon lokaalmondiaal een vooronderzoek / haalbaarheidsonderzoek om antwoorden te krijgen op bovenstaande vragen. Met deze nieuwe inzichten zou het huidige projectplan aangescherpt en verbeterd worden zodat we vervolgens concrete financieringsmogelijkheden kunnen gaan exploreren. In voorliggend rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek beschreven. Het biedt de basis voor een nieuw projectplan voor het project “Journalistiek over ontwikkelingssamenwerking vanuit het zuiden”. Lees hier het OnderzoeksrapportOSinZuiden.  

Corona in Afrika: ‘Als de lockdowns aanhouden, komen er hongersnoden’

Door Frank van Lierde | 30 maart 2020

Het Afrikaanse continent zet zich schrap voor corona. Veel landen kiezen meteen voor het zwaarste scenario: de lockdown. Wat moet er gebeuren om een ramp af te wenden? Wat kunnen ontwikkelingsorganisaties doen? Gesprek met Jos Dusseljee, de gezondheidsexpert van Cordaid. ‘Virussen die de wereld voor lange tijd kunnen bedreigen, moet je als wereldgemeenschap bestrijden, in elk land waar ze bestaan of uitbreken.’

Lees artikel

‘Er wordt hier met grote verbazing naar Nederland gekeken’

Door Marc Broere | 27 maart 2020

Voor Kees Blokland, directeur van Agriterra, heeft de coronacrisis grote impact. Hij is er op meerdere lagen bij betrokken: via zijn zoon die op de spoedeisende hulp van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem werkt, via zijn Spaanse echtgenote met wie hij momenteel in Valencia verblijft en via de gevolgen voor de projecten van Agriterra, dat samenwerkt met  boerencoöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een persoonlijk relaas vanuit Spanje waar in sommige media de aanpak in Nederland in één adem genoemd wordt met ‘corona-ontkenners’ als Donald Trump en de Braziliaanse en Mexicaanse  presidenten Bolsonaro en López Obrador. En waar het de marsen op Internationale Vrouwendag (8 maart) waren die voor een explosie en verspreiding van het virus zorgden.

Lees artikel

Het veldkantoor in verandering

Door Manon Stravens | 11 maart 2020

Ontwikkelingsorganisaties reppen aldoor over lokaal eigenaarschap, maar waarom maken Europeanen dan nog steeds de dienst uit in veel veldkantoren? ‘Wij zouden zelf ook vreemd opkijken als er in Nederland een Zimbabwaan wordt ingevlogen om met de vakbond of een ngo te werken.’ Een rondgang langs ICCO, Hivos en de Leprastichting.

Lees artikel
Scroll To Top