Skip to content

 

Door:
Elisabeth van der Steenhoven

11 maart 2014

Tags

portret_elisabeth van der steenhoven_mg_9447 (2)Op dit moment vindt in New York een grote VN-conferentie plaats over vrouwenrechten en de rol daarvan in het post-2015 tijdperk. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN is erbij en doet voor Vice Versa verslag. Met vandaag aandacht voor de aanbevelingen, tekortkomingen en lessons learned op een rijtje. Leve het vliegtuig! Tussen Schiphol en New York werd een nieuwe invulling gegeven aan pendeldiplomatie; Minister Ploumen, ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van Ngo’s bevonden zich zondag 9 maart op dezelfde vlucht naar de Verenigde Staten. Met als gevolg intens overleg en verstopte gangpaden. Van 10 t/m 21 maart vindt de VN Commission on the Status of Women plaats, de jaarlijkse terugkerende onderhandeling tussen lidstaten over de positie van vrouwen en meisjes. Dit jaar staan de MDG’s –en de toekomstige Post2015 Ontwikkelingsagenda- centraal. Ngo’s en genderactivisten wereldwijd hebben een duidelijke oproep aan regeringsdelegaties: ‘niet achteroverleunen maar vlammen met de Millenniumdoelen. En  gezamenlijk een slimme post-2015 agenda uitwerken’. Maandenlang hebben Nederlandse organisaties samen met partners wereldwijd een scherpe analyse gemaakt van de implementatie van de Millenniumdoelen en de nieuwe doelen na 2015. Hieronder de ultrakorte versie: Aanbevelingen MDG’s: – Niet achteroverleunen maar juist nu extra financiële en beleidsmatige inspanning voor het behalen van de Millenniumdoelen; – Maak een analyse waarom de Millenniumdoelen niet zijn gehaald; – Investeer in accountability mechanismen: nu vindt er nauwelijks verantwoording plaats. Tekortkomingen  MDG’s vanuit genderperspectief. Geen aandacht voor onder andere: – Structurele oorzaken van armoede en conflicten. – Geweld tegen vrouwen, onbetaalde arbeid. Dus, lessons learned en eisen voor post-2015: – Betrek het maatschappelijk middenveld bij post-2015 onderhandelingen, waaronder genderjustice organisaties; – Maak van gender een doel op zich én integreer gender in de andere doelen; – De post-2015 agenda moet uitgaan van een rechtenbenadering – inclusief vrouwenrechten; – Implementatie: systeem om invoering te monitoren, anders blijft het een papieren tijger. – Veiligheid: integreer Resolutie 1325 over gender in conflictgebieden in het brede veiligheidsbeleid. Aan het einde van elke dag komen de Nederlandse lobbyisten bij elkaar in een hoekje van het VN-complex. Gezeten op vensterbanken en op de grond worden minutieus de verschillende posities van de landen doorgenomen en stemverhoudingen gewogen. “Welke landen hebben zich uitgesproken voor vrouwenrechten, gender en LGBTQ-rechten? Welke landen stemmen tegen? En belangrijker nog; welke twijfelaars kunnen over de streep worden getrokken?” Laatste nieuws: Filippijnen en Brazilië zijn vóór gendergelijkheid , Iran verzet zich hevig en zoekt bondgenoten in het Vaticaan, Rusland en Bangladesh. De ‘G77’ (tegenhanger van G8: een netwerk van landen uit Latijns-America, Afrika en Azië) nemen een tussenstandpunt in: ze leggen de nadruk op economische participatie  en de rol van vrouwen in conflictgebieden. Kortom: het worden turbulente weken. Met nog meer lobby en getouwtrek, voor en achter de schermen. Elisabeth van der Steenhoven is directeur WO=MEN Dutch Gender Platform. WO=MEN Dutch Gender Platform is een netwerk van meer dan 160 ontwikkelings- en vrouwenrechten, ondernemers, academici, militairen, activisten, kennisinstellingen, individuen, -organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten van mannen en vrouwen wereldwijd. Voor meer informatie zie: http://www.womeninnewyork.blogspot.nl/

‘Er wordt hier met grote verbazing naar Nederland gekeken’

Door Marc Broere | 27 maart 2020

Voor Kees Blokland, directeur van Agriterra, heeft de coronacrisis grote impact. Hij is er op meerdere lagen bij betrokken: via zijn zoon die op de spoedeisende hulp van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem werkt, via zijn Spaanse echtgenote met wie hij momenteel in Valencia verblijft en via de gevolgen voor de projecten van Agriterra, dat samenwerkt met  boerencoöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een persoonlijk relaas vanuit Spanje waar in sommige media de aanpak in Nederland in één adem genoemd wordt met ‘corona-ontkenners’ als Donald Trump en de Braziliaanse en Mexicaanse  presidenten Bolsonaro en López Obrador. En waar het de marsen op Internationale Vrouwendag (8 maart) waren die voor een explosie en verspreiding van het virus zorgden.

Lees artikel

Het veldkantoor in verandering

Door Manon Stravens | 11 maart 2020

Ontwikkelingsorganisaties reppen aldoor over lokaal eigenaarschap, maar waarom maken Europeanen dan nog steeds de dienst uit in veel veldkantoren? ‘Wij zouden zelf ook vreemd opkijken als er in Nederland een Zimbabwaan wordt ingevlogen om met de vakbond of een ngo te werken.’ Een rondgang langs ICCO, Hivos en de Leprastichting.

Lees artikel

De stilte van Kaag

Door Ellen Mangnus | 10 maart 2020

De situatie aan de buitengrenzen van Europa bereikte deze week een dramatisch dieptepunt. Waarom horen we niets van minister Kaag, vraagt Ellen Mangnus zich af. Was zij immers niet de minister van de veel geroemde Abel Herzberglezing met de titel: ‘Wees niet stil, we zijn met velen.’

Lees artikel
Scroll To Top